پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:51
جمشید راد

پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 731 کیلو بایت

تعداد صفحات : 172

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق.. 1

1-1: مقدمه. 2

1-2: بیان مسأله. 3

1-3: اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 4

1-4: پیشینه تحقیق. 5

1-5: جنبه جدید ونوآوری در تحقیق. 6

1-6: اهداف تحقیق. 7

1-7: سوالات تحقیق. 7

1-8: فرضیات تحقیق. 7

1-9: تعریف واژه‌ها واصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی. 8

1-10: روش تحقیق. 9

1-11: دشواری و محدودیت‌های تحقیق. 9

1-12: ساختار تحقیق. 10

فصل دوم ـ کلیات پیشگیری از جرم. 11

2-1: معانی ومفاهیم واهمیت پیشگیری ازجرم. 12

2-1-1: معانی لغوی واصطلاحی پیشگیری از جرم. 12

2-1-1-1: معنی لغوی پیشگیری. 12

2-1-1-2: مفهوم اصطلاحی پیشگیری. 13

2-1-2: تعریف پیشگیری از جرم واهمیت پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-1: تعریف پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-2: اهمیت پیشگیری از جرم. 16

2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم. 17

2-2-1: تاریخچه پیشگیری از جرم در جهان. 17

2-2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران. 19

2-3: نقش اسلام و باورهای دینی در پیشگیری از جرم. 21

2-3-1: پیشگیری از جرم در اسلام وآیات و روایات.. 21

2-3-2: پیشگیری وضعی ازجرم خصوصا سرقت از نگاه آموزه‌های اسلامی و قرآنی. 24

2-4: انواع پیشگیری از جرم. 28

2-4-1: انواع پیشگیری از جرم بر حسب تاریخ ظهور آن. 28

2-4-1-1: پیشگیری متداول. 28

2-4-1-2: پیشگیری جدید. 31

2-4-2: تقسیم بندی بر اساس ماهیت اقدامات پیشگیرانه. 32

2-4-3: انواع پیشگیری از جرم در رهنمود‌های سازمان ملل متحد. 34

2-4-3-1: پیشگیری اولیه وپیشگیری از تکرار جرم. 34

2-4-3-2: پیشگیری اجتماعی، وضعی و پیشگیری از جرایم سازمان یافته. 35

فصل سوم: شیوه‌های پیشگیری وضعی وبازدارندگی درجرم سرقت.. 38

3-1: ویژگی‌ها واهداف ومبانی پیشگیری وضعی. 39

3-1-1: ویژگی‌هاواهداف پیشگیری وضعی. 39

3-1-1-1: ویژگی‌ها پیشگیری وضعی از جرم. 39

3-1-1-2: اهمیت واهداف پیشگیری وضعی. 41

3-1-2: مبانی پیشگیری وضعی از جرم. 43

3-1-2-1: دیدگاه انتخاب عقلانی. 43

3-1-2-2: نظریه فعالیت روزمره 44

3-1-2-3: نظریه الگوی جرم. 46

3-2: فنون یا شیوه‌های پیشگیرانه وضعی. 47

3-2-1: شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم. 48

3-2-2: شیوه‌های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی در ارتکاب جرم. 50

3-2-3: کاهش منافع قابل پیش بینی از جرم یا همان سود حاصله. 53

3-2-4: شیوه‌های مبتنی برکاهش تحریک بزهکاران. 56

3-2-5: شیوه‌های از بین بردن بهانه‌ها 59

3-3: محافظت از آماج وبازدارندگی در پیشگیری وضعی از سرقت.. 61

3-3-1: حفاظت فیزیکی از آماج‌ها 61

3-3-2: حفاظت الکترونیکی از آماج‌های جرم. 65

3-3-3: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت وپیشگیری ازوقوع سرقت آنها وراهبردهای پیشگیری از سرقت منازل وسرقت خودرو ولوازم داخل آن با بهره گیری از تکنیک‌های پیشگیرانه وضعی. 70

3-3-3-1: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت و پیشگیری از وقوع آن. 71

3-3-4: بازدارندگی در پیشگیری وضعی. 75

فصل چهارم ـ پیشگیری وضعی محیطی از طریق تغییر و طراحی محیطی.. 79

4-1: امنیت محیط وعاری از ترس از جرم. 80

4-1-1: امنیت ومفهوم آن. 80

4-1-2: محیط اجتماعی ومحیط جرم. 82

4-1-3: تأثیر ناامنی ذهنی مجرم در پیشگیری وترس از وقوع جرم. 84

4-2: اصول پیشگیری از جرم وارتقای امنیت با استفاده از طراحی محیطی. 87

4-2-1: قلمروگرایی وتقویت آن. 88

4-2-2: ارتقاء نظارت برمحیط واماکن. 90

4-2-3: کنترل دسترسی یا ورودی. 95

4-2-4: تعمیر ونگهداری محیط.. 97

4-3: استراتژی‌های طراحی محیطی ومدیریت در پیشگیری وضعی از جرم. 100

4-3-1: خطوط دید یا شعاع دید. 100

4-3-2: پیوستگی بافت شهری. 102

4-3-3: نورپردازی. 104

4-3-4: مالکیت ،نگهداری ومدیریت.. 107

4-4: مناطق جرم خیر وحاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیز 108

4-4-1: تعریف مناطق جرم خیز واهمیت آن. 109

4-4-2: ابزار شناسایی مکان‌ها ی جرم خیز 112

4-4-2-1: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 113

4-4-2-2: بکارگیری سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) 114

4-4-2-3: نقشه جرم ومراحل ایجاد آن. 115

4-4-3: حاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیزوعلل به وجود آمدن آن. 117

4-4-3-1: مفهوم حاشیه نشینی و انواع حاشیه نشینی. 117

4-4-3-2: علل به وجود آمدن حاشیه نشینی. 119

4-4-4: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی ونقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در این مناطق. 121

4-4-4-1: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی. 121

4-4-4-2: نقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در مناطق حاشیه نشین. 123

فصل پنجم ـ پیشگیری وضعی انتظامی یا پلیسی.. 126

5-1: اقدامات وضعی پلیسی یا انتظامی. 127

5-1-1: اقدامات پیشگیرانه کلاسیک«سرکوبی وحضورپلیس در صحنه » پلیس... 127

5-1-2: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی. 131

5-1-2-1: پلیس جامعه محور واهداف آن. 131

5-1-2-2: پلیس مسأله محور 134

5-2: طبقه­بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام پلیسی وحضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 137

5-2-1: طبقه بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام یا امورپلیسی. 137

5-2-2: حضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 141

5-3: پلیس محله یا نگهبان محله. 144

5-3-1: نقش پلیس محله «نگهبان محله» در پیشگیری از وقوع جرم وتفاوت آن با پلیس سنتی. 145

5-3-1-1: تعریف ونقش نگهبان محله در پیشگیری از وقوع جرم به ویژه سرقت.. 145

5-3-1-2: مقایسه پلیس محله با پلیس سنتی. 147

5-3-2: ساختار و فعالیت‌های موسسات انتظام و وظایف پلیس یا نگهبان محله. 148

5-3-2-1: ساختار مراکز انتظام و نوع فعالیت‌های مؤسسات حفاظتی و مراقبتی نگهبان محله 148

5-3-2-2: وظایف پلیس محله و کلانتری ناجا در قبال مؤسسات مراقبتی و حفاظتی. 150

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها 152

6-1: نتیجه گیری. 153

6-2: پیشنهادها 158

منابع. 160

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:51
جمشید راد

عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 229 کیلو بایت

تعداد صفحات : 135

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فـهــرست مــطـالب

عناوین صفحه

فصل اول کلیات تحقیق ------------------------------- 1-7

(1-1) – مقدمه 1

(1-2) - بیان مسئله 2

(1-3) – ضرورت واهمیت تحقیق 3

(1-4) – اهداف تحقیق 4

(1-5) – سئوالات تحقیق 4

(1-6) – فرضیه های تحقیق 5

(1-7) – تعریف اصطلاحات 5

فصل دوم ادبیات نظری تحقیق ------------------------------ 8-75

(2-1) – مقدمه 9

(2-2) – تاریخچه بانکداری 10

(2-2-1) – تاریخچه بانکداری درجهان و ایران 10

(2-2-1-1) – تاریخچه بانکداری در جهان 10

(2-2-1-2) – تاریخچه بانکداری در ایران 12

(2-2-1-2-1)- بانک سپه 13

(2-2-1-2-1)- موسسه رهنی ایران 13

(2-2-1-2-1)- بانک ملی 14

(2-3)- بانک قوامین 14

(2-3-1) – عملکرد اعتباری بانک قوامین 14

(2-3-2)- فعالیت های اصلی بانک قوامین 15

(2-3-3) – ماموریت بانک قوامین 16

(2-4)- وظایف وماموریت های بانک ها 16

(2-5)- ویژگیهای متمایز بانک نسبت به سایر موسسات تجاری 17

(2-6) – اصول تسهیلات بانکی 18

(2-6-1) – اصل نقدینگی 18

(2-6-2) – اصل منفعت 18

(2-6-3) – اصل امنیت 19

(2-6-4)– اصل نظارت 19

(2-7) – اصل تخصیص 19

(2-7-1) – اصل تخصیص بانکی از نظر انگلیس 20

(2-7-2) – اصل تخصیص بانکی از نظر آلمان 20

(2-7-3) – اصل تخصیص بانکی از نظر فرانسه 21

(2-8) – سپرده های بانکی 21

(2-8-1) - سپرده های قرض الحسنه 21

(2-8-1-1) – سپرده های جاری 22

(2-8-1-2) –سپرده های پس انداز 22

(2-8-2)- سپرده های مدت دار 22

(2-9-1)- تسهیلات اعتباری 22

(2-9-1) – قرض الحسنه 23

(2-9-2) – مضاربه 24

(2-9-3) – مشارکت مدنی 24

(2-9-4) – مشارکت حقوقی 24

(2-9-5) – فروش اقساطی 25

(2-9-6) – اجاره به شرط تملیک 25

(2-9-7) – معاملات سلف 25

(2-9-7-1) – شرایط محصولات پیش فروش سلف 26

(2-9-8) – جعاله 26

(2-9-9) – مزارعه 26

(2-9-10) – مساقات 27

(2-10) – انواع تسهیلات از لحاظ مدت 27

(2-10-1) – تسهیلات کوتا مدت 27

(2-10-2) – تسهیلات میان مدت 27

(2-10-3) – تسهیلات بلند مدت 28

(2-11) – فعالیت های مربوط به اعطای اعتبار بدون نقص 28

(2-12)- نظارت 28

(2-12-1)- نظارت سازمانی 29

(2-12-2)- اهداف نظارت سازمانی 30

(2-12-3)- نظارت بانکی 30

(2-12-3-1)- انواع نظارت بانکی 31

(2-12-3-2)- نظارت عمومی 31

(2-12-3-1-1)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی 33

(2-12-3-1-2)- نظارت اداری 33

(2-12-3-1-3)- نظارت عملیاتی 33

(2-12-3-2) – مراحل نظارت عملیاتی 34

(2-12-3-2-1) –نظارت به هنگام بررسی تقاضای تخصیص منابع 34

(2-12-3-2-2) –نظارت بر نحوه مصرف 34

(2-12-3-2-3) –نظارت بر بازگشت منابع وسود مورد انتظار آن 34

(2-12-4) – اهداف نظارت بانکی 35

(2-13) – عوامل اساسی ومعیار های تعین اعطای تسهیلات 35

(2-13-1) – شخصیت 36

(2-13-2) – ظرفیت 36

(2-13-3) – سرمایه 36

(2-13-4) – وثیقه 37

(2-13-4-1) – عوامل موثر در اخذ وثیقه 37

(2-13-4-1-1) – قابلیت اجرای طرح ها 37

(2-13-4-1-2) – نظارت بر معامله 38

(2-13-4-1-3) – شرایط اقتصادی 38

(2-13-4-2) - وثایق قابل قبول 38

(2-13-4-3) – انواع وثایق 38

(2-13-4-3-1)- اموال 38

(2-13-4-3-2) – اسناد تضمینی 40

(2-13-4-3-3) – انواع اسناد تضمینی 41

(2-13-4-3-4) – انواع قرار دادها 43

(2-14) – سیستم مدیریت ریسک وساختار آن در نظام بانکی 44

(2-14-1) – اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک 44

(2-14-2) – انواع ریسک های اساسی بانک 47

(2-14-2-1) – ریسک عملیاتی 48

(2-14-2-2) – ریسک نقدینگی 48

(2-14-2-3) – ریسک بازار 48

(2-14-2-4) – ریسک اعتبار ی 49

(2-14- 3)- سود (بهره) بانکی 53

(2-14-3-1) – کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد 53

(2-14-3-2) – نرخ بهره در بانکداری متعارف 54

(2-14-3-3) – مکانیزم تعین نرخ بهره 55

(2-14-4) - نرخ سود در اقتصاد ایران 56

(2-14-5) - تاثیر ریسک در دو نوع قرار داد وام تسهیلات ربوی ومشارکت 57

(2-14-6) – تاثیر نرخ سود در ایجاد اقساط معوق 59

(2-15) – اعتبار سنجی ورتبه بندی مشتریان بانک 59

(2-16) – عوامل برون سازمانی افزایش مطالبات معوق 61

(2-16-1) – نوسانات بازار در افزایش نرخ تورم 62

(2-16-2) – مسکن 62

(2-16-2-1) - تفاوت نرخ بازدهی مسکن نسبت به نرخ تسهیلات اعطایی 62

(2-16-2-2) - افت قیمت مسکن وقفل شدن اعتبارات 63

(2-16-3) – قابل رقابت نبودن کالای داخلی با کالای خارجی 63

(2-16-4) – ورود کالای قاچاق 64

(2-16-5) – اقدامات بانک مرکزی 64

(2-16-6) – عملکرد سیاسی دولت 64

(2-16-7) – تحریم اقتصادی کشور 65

(2-17) – پیشگیری از ایجاد اقساط معوق 65

(2-17-1) – نقش محوری مسئولین شعب در پشگیری وکاهش اقساط معوق 66

(2-17-2) – نقش مدیریت زمان در پیشگیری وکاهش اقساط معوق 66

(2-17-3) – نقش مذاکره در پیشگیری وکاهش اقساط معوق 67

(2-18) - تعریف اصطلاحات 68

(2-19) – پیشینه 69

(2-19-1) – آقای هاشمی نودهی – عوامل موثر بر ایحاد مطلبات بانک مسکن 71

(2-19-2) – آقای مهدی اکبری – عوامل موثر برافزایش مطالبات بانک ملی قم 71

(2-19-3) – آقای جعفر برادری – عوامل موثر بر پیدایش مطالبات بانک صادرات 71

(2-19-4) – آقای علیرضا رضایی سیروس بیمه تسهیلات ونقش آن در کاهش 73

میزان مطالبات معوق بانک

مدل مفــــــــــــــهومی 75

فصل سوم روش تحقیق ------------------------------ 76-82

(3-1) – مقدمه 77

(3-2) – تعریف متغیر ها 78

(3-3) – روش تحقیق 78

(3-4)- ابزار گردآوری اطلاعات 79

(3-5)– قلمرو مکانی وزمانی تحقیق 79

(3-6) – شناسایی متغیر ها (مستقل و وابسته) 80

(3-7) – سئوالات اصلی که برای سنجش متغیر ها در نظر گرفته شده است 80

(3-8) – جامعه آماری ونمونه آماری 81

(3-9) – اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی) 81

(3-10) – اعتبار اندازه گیری ( روایی) 81

(3-11) – روش تجزیه وتحلیل داده ها 82

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ---------- ------- ---- 83-114

(4-1) – مقدمه 84

(4-2) – توصیف داده های عمومی جمعیت شناسی 85

(4-2-1) – تعداد پاسخ دهنده گان 85

(4-2-2) – قابلیت اطمینان 85

(4-2-3) – سطح تسهیلات 86

(4-2-4) – محل خدمت 87

( 4-2-5 ) – سابقه خدمت 88

(4-3) – توصیف داده های تخصصی 89

(4-3-1) – فرضیه اول 89

(4-3-1-1) – تاثیر عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، در ایجاد اقساط معوق 91

(4-3-1-2) – تاثیر عدم توجیه اقتصادی تحقیق ها، در ایجاد اقساط معوق 92

(4-3-1-3)– تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی سرپرستی بر شعب، درایجاد اقساط معوق 93

(4-3-1-4) – تاثیر عدم تطبیق تسهیلات پرداختی با فعالیت مشتریان، درایجاد اقساط معوق 94

(4-3-1-5) – تاثیر عدم کنترل کافی اسناد ومدارک، در ایجاد اقساط معوق 95

(4-3-1-6) – تاثیر عدم شناسایی مشتریان بد حساب، در ایجاد اقساط معوق 96

(4-3-1-7) – تاثیر عدم نظارت کافی بر پیشرفت تحقیق ها، در ایجاد اقساط معوق 97

(4-3-2) – فرضیه دوم 98

(4-3-2-1) – تاثیر عدم توجه به شرایط اجتماعی، قضایی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق 99

(4-3-2-2) – تاثیر عدم اخذ مجموعه ای از تضمینات، در ایجاد اقساط معوق 100

(4-3-2-3) – تاثیر عدم استفاده از کارمندان بعنوان ضامن، در ایجاد اقساط معوق 101

(4-3-2-4) – تاثیر عدم توانایی کافی اسناد تضمینی، در ایجاد اقساط معوق 102

(4-3-2-5) –تاثیر عدم استحکام لازم و وثایق ترهینی، در ایجاد اقساط معوق 103

(4-3-2-6) – تاثیر عدم همکاری ادارات صادر کننده تعهد نامه، در ایجاد اقساط معوق 104

(4-3-2-7) – تاثیر عدم توانایی مالی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق 105

(4-3-3) - فرضیه شماره سه 106

(4-3-3-1)–تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بی تفاوت درایجاد اقساط معوق 107

(4-3-3-2)– تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بدهکار درایجاد اقساط معوق 108

(4-3-3-3) – تاثیر عدم تمکین مالی مشتریان در پرداخت اقساط در ایجاد اقساط معوق 109

(4-3-3-4) – تاثیر نارضایتی مشتری از نرخ بالای تسهیلات اعطای در ایجاد اقساط معوق 110

(4-4)- آزمون فرضیات 111

(4-4-1) – فرضیه اول 111

(4-4-2) – فرضیه دوم 112

(4-4-3) – فرضیه سوم 113

(4-5) – اولویت بندی فرضیات 114

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ----------------------- 115-125

(5-1) – مقدمه 116

(5-2) – خلاصه تحقیق 117

(5-3) – فرضیه ها ونتایج تحقیق 118

(5-3-1) فرضیه اول 118

(5-3-2) – فرضیه دوم 120

(5-3-3) – فرضیه سوم 121

(5-4) – مقایسه نتایج تحقیق باسایر تحقیقات 122

(5-4) – پیشنهادات تحقیق 123

(5-4-1) – پیشنهادات تحقیق در جهت بهبود روش بر اساس نتایج تحقیق 123

(5-4-2) – پیشنهادات تجربی تحقیق 125

(5-5-3) - پیشنهادات پژوهشی تحقیق 125

(5-5) - محدودیت های تحقیق 125

منابع ضمائم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانك +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:51
جمشید راد

بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانك

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 177 کیلو بایت

تعداد صفحات : 81

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- كلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................2 بیان مسئله...................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق.........................................................................4

اهداف تحقیق.........................................................................................5

فرضیه های تحقیق..................................................................................6

روش تحقیق .........................................................................................7

محدودیت های تحقیق...............................................................................7

قلمرومكانی تحقیق..................................................................................8

مفاهیم یا اصطلاحات كاربردی...................................................................9

فصل دوم – ادبیات تحقیق

پیدایش بانكداری...................................................................................16

تاریخچه بانكداری و بانك مركزی در جهان.................................................16

تاریخچه بانداری در ایران......................................................................17

ملی شدن بانك ها..................................................................................17

تاریخچه بانك تجارت.............................................................................19

مفاهیم بانك تجارت...............................................................................22

نظام اعتباری در ایران..........................................................................22

شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی .............................................23

فعالیت های بانكداری بعد از انقلاب اسلامی ................................................24

اهداف نظام بانكی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانكداری اسلامی.....25

شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ......................................26

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ..............................................27

فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانكی در ایران................................34

انواع نظارت در سیستم بانكی..................................................................35

تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی........

نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش40

انواع مطالبات معوق ............................................................................42

طبفه بندی انواع مطالبات معوق ..............................................................44

نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشكوك الوصول ...........................................46

اركان تعیین كننده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.......................................46

عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشكوك الوصول..............................47

نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشكوك الوصول ....................................47

مسائل بانكداری در كشورهای در حال توسعه..............................................49

خلاصه فصل دوم.................................................................................51

فصل سوم –روش انجام تحقیق

مقدمه................................................................................................53

روش تحقیق........................................................................................54

جامعه آماری ......................................................................................54

حجم نمونه و روش محاسبه آن.................................................................54

ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا...............................................54

تشریح متغیر های مستقل.......................................................................55

معرفی الگو........................................................................................58

فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه................................................................................................61

تاًثیر میزان تسهیلات بانكی ....................................................................68

تاًثیر نوع تسهیلات بانكی........................................................................69

تاًثیر سنین در یافت كنندگان تسهیلات.........................................................70

تاًثیر میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات...........................................71

تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان...................................................................72

الگوی حاصل.....................................................................................73

فصل پنجم- نتایج تحقیق

خلاصه و نتیجه گیری ..........................................................................75

محدودیت های تحقیق............................................................................77

پیشنهادها...........................................................................................78

فهرست منابع ....................................................................................80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مطالعه تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:50
جمشید راد

مطالعه تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 104 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 1

مبحث اول- کلیات. 3

گفتار اول :تعریف گواهی. 3

گفتار دوم مبانی گواهی در حقوق موضوعه 6

گفتار سوم عناصر گواهی. 9

مبحث دوم- شرایط اعتبار گواهی. 12

گفتار اول شرایط مربوط به گواه 12

گفتار دوم شرایط مربوط به ادای گواهی. 24

نتیجه گیری: 27

منابع: 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی +doc

چهارشنبه 27 دی 1396
17:43
جمشید راد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل فهرست ندارد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 31

بخشی از متن :

شادكامی[1]

واژه شادكامی چندین مفهوم متفاوت را به ذهن متبادر می كند ( برای مثال شادی ، ‌خشنودی ، لذت ، خوشایندی و ... ) از این رو تعدادی از روان شناسان به اصطلاح بهزیستی ذهنی اشاره می كنند كه یك اصطلاح چتری و در برگیرنده انواع ارزشیابی هایی است كه فرد از خود و زندگی اش به عمل می آورد ( دانیر ، 2002). این ارزشیابی ها ، مواردی از قبیل رضایت از زندگی ، هیجان و خلق مثبت و فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می شود و جنبه های مختلف آن نیز به شكل شناخت ها و عواطف است ( دانیر و ساه ، 1997). در صورتی كه افراد از شرایط زندگی راضی بوده و عواطف مثبت بیشتر و عواطف منفی كمتری را تجربه كنند ،‌گفته می شود كه از بهزیستی ذهنی بالایی برخوردارند. اصطلاح بهزیستی ذهنی ، اصطلاح روان شناختی معادل شادی است كه به دلیل مفاهیم بسیاری كه در خود نهفته دارد ، ارجح است . اما با این وجود در ادبیات مربوط به جای یكدیگر بكار می روند ( ادینگتون و شومن ، 2004).

شادی صرفنظر از چگونگی كسب آن می تواند سلامت جسمانی را بهبود بخشد. افراد شاد احساس سرزندگی بیشتری می كنند، آسانتر تصمیم می گیرند ،‌ روحیه مشاركتی بیشتری دارند و نسبت به كسانی كه با آنها زندگی می كنند ، بیشتر احساس رضایت می كنند ( مایرز ،‌2002).

به نظر كارلسون (1380) عادی ترین حالت ذهنی ما ،‌ حالت خشنودی و شادی است. موانعی كه ما از دستیابی و تجربه كردن احساس شادی باز می دارد و یا در فاصله قرار می دهد ، فرایندهای منفی اكتسابی هستند. وقتی كه احساس مثبت ذاتی را كشف می كنیم و موانعی كه ما را از رسیدن به آن باز می دارد ، از سر راه برمـی داریم ، به تجربه بسـیار معنـی دارتر و زیباتر زندگی دست می یابیم. این احساسات مثبت ، عواطف گذرایی نیستند كه صرفاً با تغییر اوضاع بیایند و بروند ، بلكه در زندگی ما نفوذ می كنند و جزئی از ما می شوند. یافتن این حالت ذهنی به ما اجازه می دهد سرزنده و بی تكلف باشیم ، ‌چه این اوضاع ، این دیدگاه مثبت را توجیه كند و یا نكند.

دیدگاه های نظری در مورد شادكامی

دیدگاه لذت گرایی

تاریخچه طولانی این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میلاد می رسد. برخی از فیلسوفان یونانی هدف از زندگی را تجربه لذت و به حداكثر رساندن آن می دانستند. از نظر آنان ، شادكامی ،كل لحظات لذت بخش زندگی افراد است. این از طریق افراد دیگر از جمله هابز ، دی سد و بنتهام [2]پیروی گردیده است. هابز معتقد بود كه شادكامی ، دنبال كردن موفقیت آمیز امیال ذاتی انسان است . دی سد بر این باور بود كه دنبال كردن احساس لذت ، هدف نهایی زندگی است. بنتهام نیز ادعا داشت كه برای ساختن یك جامعه خوب ،‌كوشش افراد برای به حداكثر رساندن لذت و علائق فردی مهم می باشد ( به نقل از رایان و دسی[3] ، 2001).

دامنه توجه دیدگاه لذت گرایی ، از لذت های بدنی تا امیال ذاتی و علائق فردی در نوسان می باشد. روان شناسانی كه این نظریه را می پذیرند بر مفهوم گسترده ای از لذت گرایی تاكید دارند كه شامل رجحان ها و لذائذ ذهنی و بدنی است( كوبووی[4]، 1999 ؛ به نقل از یزدانی ، 1382) .

كانمنو دانیر و شوارز (1999) روان شناسی لذت گرایی را مطالعه امور و پدیده هایی می دانند كه تجارب لـذت بخش و غیــر لذت بخــش زنـدگی را به وجــود می آورند. در واقع دیدگاه مسلط در بین روان شناسان لذت گرا آن است كه خوشبختی شامل بهزیستی ذهنی و تجارب لذت بخش می باشد. اكثر پژوهشگران در روانشناسی لذت گرایی جدید ، از مفهوم بهزیستی ذهنی به عنوان متغیر اصلی استفاده می كنند. این مفهوم شامل سه جزء یعنی رضایت از زندگی ، وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفی می‌باشد كه غالباً تحت عنوان شادكامی نامیده می شود (به نقل از دانیر و لوكاس[5] ، 2002 ).

دیدگاه معنوی :

برغم رواج دیدگاه لذت گرایی ، تعدادی از فلاسفه ، صاحب نظران و علمای دینی چه در شرق و چه در غرب این موضوع را زیر سوال برده اند كه شادكامی بخودی خود به عنوان ملاك اصلی خوشبختی باشد( رایان و دسی ، 2001). از نظر فروم (1375) برای درك شادكامی واقعی باید بین امیال و نیازهایی كه به صورت ذهنی احساس می شوند و خشنودی در آنها منجر به لذت های زودگذر می گردد و آن دسته از نیازهایی كه در ماهیت انسان ریشه داشته و تحقق آنها ، نمو انسان و فراهم ساختن معنویت یعنی خوشبختی و شادكامی واقعی را به همراه دارد ، تمایز قائل شد. واترمن ( 1990) معتقد است كه مفهوم معنوی از شادكامی ، خوشبختی و شادكامی مردم را بر اساس خود واقعی آنها تبیین می كند. بر طبق نظر وی این نوع شادكامی ، موقعی به دست می آید كه فعالیت های زندگی افراد بیشترین همگرایی یا جور بودن را با ارزش های عمیق داشته باشد و آنان نسبت به این ارزش ها متعهد گردند. تحت چنین شرایطی ، احساس نشاط و اطمینان به وجود می آید. واترمن این حالت را به عنوان « جلوه فردی » نامید و همبستگی بالایی بین آن و اندازه های خوشبختی و شادكامی بدست آورد. ریف و سینگر (1998) خوشبختی و شادكامی را دست یابی ساده به لذت نمی دانند ، بلكه آن را به عنوان كوششی در جهت كمال در نظر می گیرند كه بیانگر تحقق توان بالقوه واقعی فرد است. کروت (1979) موضوع خوشبختی را با بسط نظریه عمر در رابطه با رشد و پیشرفت انسان مورد بررسی قرار داد ، او از نوعی بهزیستی روان شناختی سخن به میان آورد كه از بهزیستی ذهنی متمایز است و برای اندازه گیری آن یك رویكرد چند بعدی شامل شش جنبه متمایز در رابطه با شكوفایی انسان ارائه داد. این شش جنبه عبارتند از : خود مختاری ،‌ نمو فردی ، پذیرش خویشتن ، هدفمندی زندگی و روابط مثبت.ریف وسنیگر (1998) این شش جنبه را بیانگر تعریف نظریه و عملی بهزیستی روانشناختی می دانند كه مشخص كننده عواملی است كه باعث ارتقاء سلامت جسمانی و هیجانی می باشد. آنان شواهدی ارائه نموده اند كه نشان می دهد ، ‌زندگی كردن به صورت معنوی كه حاكی از بهزیستی روانشناختی است ، بر سیستم های فیزیولوژیكی خاص ، تاثیر می گذارد كه مربوط به كاركرد دستگاه ایمنی است و ارتقاء سلامتی را در پی دارد. به طور كلی می توان گفت كه رویكردهای لذت گرایی و معنوی به ظاهر متضاد می باشند و هر كدام با تعریف متفاوتی از شادكامی ، انواع متفاوتی از تحقیق را در مورد علل ، پیامدها و پویایی های این موضوع باعث شده اند ، اما از آنجا كه شادكامی و بهزیستی ذهنی یك پدیده چند بعدی است ، جنبه هایی از دو رویكرد را در بردارد. در این رابطه كامپتون و همكاران ( 1996؛ به نقل از یزدانی ،‌1382) دریافتند كه دیدگاه های لذت گرایی و معنوی از شادكامی ،‌ همپوشی و در عین حال تمایز با هم دارند و درك ما را از شادكامی و بهزیستی ذهنی از طریق روش های متفاوت اندازه گیری ، افزایش خواهند داد ( به نقل از كشاورز ، 1384) .


[1]- happiness

[2]- Hobbes & Desade & Bentham

[3]-.Rayan & Dessay

[4]ـ Kuboyy

[5] ـ Diener, Lucas

مطالب مرتبط :

مبانی نظری کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، شادکامیبررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

چگونه دختر دار یا پسردار شویم +pptx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:43
جمشید راد

چگونه دختر دار یا پسردار شویم

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 223 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت: پاور پوینت تعداد اسلاید :34 قابل ویرایش و آماده پرینت


قسمتی از مطالب اسلاید نمونه:

اولین و اصلی ترین عالم، خدا و اراده خداوند است، که محیط بر تمام عوامل است و چنانچه او بخواهد با عوامل دیگر که به عنوان وسیله ای برای ظهور خواست خداوند هستند امر مربوطه حاصل می شود.

چگونه دختر دار یا پسردار شویم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه +doc

چهارشنبه 27 دی 1396
17:43
جمشید راد

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 153 کیلو بایت

تعداد صفحات : 63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 63

بخشی از متن:

فهرست

چکیده.....................................................................................................................8

فصل اول : طرح تحقیق..............................................................................................9

1-1 : مقدمه ...........................................................................................................10

2-1 : بیان مسله .......................................................................................................11

3-1 : اهمیت موضوع .................................................................................................13

4-1 : سوالات پژوهشی ..............................................................................................13

5-1 : تعریف عملیاتی واژه ها ........................................................................................14

فصل دوم: پیشنه ی تحقیق.............................................................................................15

1-2 : اعتماد به نفس بیرونی .....................................................................................16

2-2 : بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی............................................................16

3-2: اعتماد به نفس درونی ...........................................................................................16

1-3-2 : تعریف عزت نفس ...........................................................................................18

فصل سوم:روش تحقیق................................................................................................63

1-3 : روش تحقیق .................................................................................................64

2-3 : جامعه آماری ....................................................................................................64

3-3 : روش نمونه گیری ...............................................................................................64

4-3 : ابزار سنجش ...................................................................................................65

5-3 : روش جمع آواری اطلاعات ....................................................................................67

6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات ..............................................................................67

فصل چهارم: نتایج تحقیق.............................................................................................69

1-4 : توزیع فراوان جنست.............................................................................................70

2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری.....................................................................70

3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران ........................................71

4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری ................................................................................72

5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد ..............................72

6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران ...................................................................72

7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد ................................73

8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران .................................................................73

9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران ..............................................74

10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران ..............................................75

فصل پنجم :...........................................................................................................76

1- 5 : نتیجه گیری و بحث ......................................................................................77

2-5 : محدودیت ها .................................................................................................78

3-5 : پیشنهادات ....................................................................................................78

منابع و ماخذ ..........................................................................................................81

پرسشنامه .............................................................................................................83

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطهبود. بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموز ان 200 نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. دراین پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی و شادکامی آکسفورد استفاده شد . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی ارتباط معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به طورمعناداری تبیین می کند (P<0/05).

کلمات کلیدی : هوش هیجانی،شادکامی، دانش آموزان متوسطه.

مقدمه

نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی و عاطفی نیز هستند (پلیتری[1]، 2006). از این‌رو توجّه جدّی و همه جانبه به عواملی كه بستر لازم جهت دستیابی به این هدف را فراهم می‌سازند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور توجّه جدّی به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان یكی از راهبردهای اساسی در نیل به این هدف بشمار می‌رود.

رویكرد یادگیری اجتماعی- عاطفی[2] مبتنی بر این باور است كه كلیة فرایندها و بخش‌های یك نظام آموزشی اعمّ از طرّاحی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مدیران، معلّمان، كاركنان، و مطالب و موضوعات درسی می‌بایست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌های اجتماعی و عاطفی یادگیرندگان، ‌قرار گیرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی است که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده است. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس برقرار می‌کنند، نقش اساسی در اکتساب نگرش‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی است. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از تلاش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان وجود دارد تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند (به نقل از مایر و سالووی، 1997).


[1]. Pellitteri

[2]. Social emotional learning

مطالب مرتبط :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهوازبررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهوازبررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی +doc

چهارشنبه 27 دی 1396
17:42
جمشید راد

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 92 کیلو بایت

تعداد صفحات : 84

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق کامل با موضوع بررسی ارتباطبینتیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی

آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 84

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

هدف پژوهش

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش پژوهش

فرضیه پژوهش

تعریف مفاهیم

تعریف مفهومیتیپ شخصیتی (درون گرا–برون گرا)

تعریف عملیاتی تیپ شخصیتی (درون گرا و برون گرا)

تعریف مفهومی فرسودگی شغلی

تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی

فصل دوم

عوارض و اثرات فرسودگی شغلی

اثرات عمده فرسودگی شغلی

رابطه فرسودگی شغلی و ویژگیهای شخصیتی

1) استراتژی اول: تمرکز

2) استراتژی دوم: اهرم

3) استراتژی سوم: تفویض اختیار

4) استراتژی چهارم: مدیریت زمان

5) استراتژی پنجم: تمایز قائل شدن بین فعالیت ها

تعریف شخصیت

الف) روان تحلیل گری

ب) رویکرد روان تحلیل گری جدید

ج) رفتارگرایی

د) دیدگاه یادگیری اجتماعی

هـ) دیدگاه شناختی

و) دیدگاه سرشتی

ز) دیدگاه انسان گرایی

تئوری بازداری

تئوری انگیختگی

تئوری انگیختگی و درون گرایی- برون گرایی

1- برون گرایی

2- درون گرایی

3- روان رنجورخویی

فعالیت خودکار و روان رنجورخویی

4- روان پریش خویی

مروری بر تحقیقات گذشته

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم

مقدمه

روش آماری در پژوهش

جامعه آماری

شیوه نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

فصل چهارم

خلاصه

ضریب همبتسگی پیرسون

بخش اول) تجزیه و تحلیل توصیفی

بخش دوم) بررسی فرضیه پژوهش

بخش اول) تجزیه و تحلیل توصیفی

چکیده

در سالهای اخیر روان شناسان نسبتا به مطالعه و تحقیق در باب پدیده ای به نام فرسودگی شغلی علاقه مند شده و پژوهش های متعددی را دراین زمینه انجام داده اند فرسودگی کاری در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرسهای مربوطه به شغل و محیظ کار توام گشته است این اختلال در میان انواع شاغل مددرسان و یاری دهنده نظیر مشاوران ، معلمان، مددکاران اجتماعی، مواردی از این قبیل مشاهده شده و با محرکهایی تنش زا مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است. پژوهش حاضر با هدف پاسخ دان به این سوال که آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ انجام گرفته است در این پژوهش نمونه ای به حجم 80 نفر از کارکنان شرکت پدار انتخاب گردیده که ابزار گردآوری اطلاعات از آنان شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده یکی پرسشنامه «تیپ شخصیتی آیزنگ» که شامل 90 سوال آری، خیر و دیگری پرسشنامه فرسودگی شغلی «مازلاک» که شامل 22 سوال بوده و سه مولفه را مورد سنجش قرار داده است و این دو پرسشنامه که امروز دقیق ترین و رایج ترین ابزار اندازه گیری تیپ شخصیتی و فرسودگی شغلی محسوب می شوند و از روایی و پایایی بالایی هم برخوردارند.

اطلاعاتی حاصل از این پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از یافته های مهم تحقیق این است که: آیا بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی :تیپ شخصیتی،درون گرا، برون گرا،پرسشنامه فرسودگی،آیزنگ.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن +doc

چهارشنبه 27 دی 1396
17:42
جمشید راد

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 226 کیلو بایت

تعداد صفحات : 79

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد.

هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

چكیده1

مقدمه: فصل اول

کلیات3

1- كلیات4

1-1- طرح تحقیق4

1-1-1- بیان مسأله4

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق6

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق7

1-1-4- اهداف تحقیق7

1-1-5- سوابق تحقیق7

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق9

1-1-7- روش تحقیق9

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات9

1-2- تعاریف10

فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی

2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی13

2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی14

2-2- علت تامه، علت ناقصه15

2-3- سبب16

2-4- شرط16

2-5- مانع17

2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن17

2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی22

2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث23

2-8-1- ارتداد23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین:25

2-8-3- کافر حربی28

2-8-4- دور حکمی28

2-8-5- نبوت31

فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت

3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت36

3-1- تعریف قتل و اقسام آن37

3-2- شرایط قتل مانع ارث39

3-2-1- شرایط قتل مانع ارث39

3-2-1-1-عمدی بودن قتل39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44

3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث45

3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون46

3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش49

3-2-2-3- قتل در فراش54

3-2-3- سقط جنین55

3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون57

3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون58

3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون60

3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث60

3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشندة مورث خود60

نتیجه‌گیری64

پیشنهادات67

فهرست منابع68

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی +doc

چهارشنبه 27 دی 1396
17:42
جمشید راد

دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 393 کیلو بایت

تعداد صفحات : 110

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.

کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.

فایل word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی


فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 5

1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 6

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعاریف بازداشت موقت… 8

2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام. 8

2-3- اقسام زندان در اسلام. 13

فصل سوم: بررسی فقهی بازداشت موقت

3-1- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع. 17

3-2- دلائل مشروعیت بازداشت موقت… 18

3-2-1 قرآن. 18

3-2-2 سنت… 20

3-2-3 اجماع. 21

3-2-4 عقل.. 22

3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت… 22

3-4- موارد ذکر شده از بازداشت موقت در فقه. 23

3-4-1 بازداشت موقت متهم به قتل.. 23

3-4-2 بازداشت موقت تروریست‌ 28

3-4-3 بازداشت موقت جانی، تا زمان تكمیل شروط از سوی اولیای دم‌ 29

3-4-4 بازداشت موقت متهم به دزدی‌ 30

3-4-5 بازداشت موقت برای اقامه حد. 31

3-4-6 بازداشت كفیل‌ 32

3-4-7 بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌ 33

3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه. 36

3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه‌ 36

3-5-2 حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌ 39

3-5-3 حق ملاقات با نزدیكان. 40

3-5-4 حق رفاه‌ 40

3-5-5 حق تعجیل در محاكمه‌ 41

3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش… 42

3-5-7 حق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه. 43

3-6- احکام بازداشتگاه 44

3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان. 44

3-6-2 جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و مسلمانان از غیر مسلمانان. 45

3-6-3 تحریم شكنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌ 47

فصل چهارم: بازداشت موقت در حقوق

4-1- قرارهای تامین کیفری.. 50

4-2- ماهیت قرار بازداشت موقت… 53

4-3- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت… 55

4-3-1 مغایرت داشتن با اصل برائت… 56

4-3-2 پیدایش پیش داوری منفی نسبت به متهمان. 57

4-3-3 تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری.. 58

4-3-4 پرهزینه بودن بازداشت موقت… 59

4-3-5 لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی متهم. 60

4-4- اهداف بازداشت موقت… 60

4-4-1 شدت مجازات قانونی.. 61

4-4-2 جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 62

4-4-3 محو نمودن آثار جرم و تبانی.. 62

4-5- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه. 63

4-5-1 موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت… 63

4-5-2 موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت… 67

4-6- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن. 76

4-6-1 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت… 76

4-6-2 مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت… 81

4-6-3 مدت قراربازداشت موقت… 82

4-6-4 اعتراض به قرار بازداشت موقت… 85

4-7- حقوق فرد بازداشت شده 88

4-7-1 احتساب مدت بازداشت موقت… 88

4-7-2 جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت… 90

4-8- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 98

5-2- پیشنهادات… 101

منابع و مآخذ. 102

فهرست منابع فارسی.. 102

فهرست منابع عربی.. 104

چکیده انگلیسی.. 106

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir