دانلود تحقیق آسیب ها و انحرافات اجتماعی

جمعه 1 دی 1396
16:18
جمشید راد
تحقیق-آسیب-ها-و-انحرافات-اجتماعی
تحقیق آسیب ها و انحرافات اجتماعی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 23 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

دانلود تحقيق در مورد آسیب ها و انحرافات اجتماعی،
در قالب doc و در 14 صفحه، قابل ويرايش، شامل:مقدمه
بیان مسأله
مشکلات اقتصادی
کاهش مذهبی خانواده
طلاق
عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق
عوارض اجتماعی طلاق
دختران فراری
ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎن
شبکه های اجتماعی


مقدمه تحقيق:
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﺖ. پرورش ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ آرمان های ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ. 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ سال های ﺍﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ، ﺍﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ ... ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺟﺪﻱ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ پژوهش های صاحب نظران ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق بررسی رابطه تعهد سازماني با عملكرد شغلي در کارکنان دورکار

جمعه 1 دی 1396
16:18
جمشید راد
تحقیق-بررسی-رابطه-تعهد-سازماني-با-عملكرد-شغلي-در-کارکنان-دورکار
تحقیق بررسی رابطه تعهد سازماني با عملكرد شغلي در کارکنان دورکار
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 99
حجم فایل: 161 کیلوبایت
قیمت: 16900 تومان

دانلود تحقيق در مورد بررسی رابطه تعهد سازماني با عملكرد شغلي در کارکنان دورکار،
در قالب word و در 99 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله 
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعريف اصطلاحات و متغيير هاي پژوهش
عوامل تاثير گذار بر تعهد سازماني 

فصل دوم: مبانی نظری و  پیشینه تحقیق
ادبيات تحقيق 
مقدمه 
گفتار اول: دوركاري
دورکاری
مطالعه و شرح دورکاری
نحوه مخابره از راه دور (teleworking) و کاربری
انواع دورکاری
کارمند دورکار
ویژگی های کارمند دورکار
مزایای دورکاری
موانع و معایب دورکاری
روابط کار و زندگی
دورکاری زنان
دورکاری مردان 
نتیجه گیری در باره دورکاری
گفتار اول: تعهد سازماني
تعهد سازمانی و عملکرد 
ماهیت تعهد
انواع تعهد
تعهد سازمانی 
تعهد شغلی 
نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی
ضرورت توجه به تعهد سازمانی 
دیدگاه هایی درمورد کانون های تعهد سازمانی 
مدل سه بخشي تعهد سازماني
انواع تعهد
شرايط ايجاد تعهد سازماني
پيش شرط هاي تعهد سازماني 
نتايج و پيامدهاي تعهد سازماني 
تعاريف عملكرد شغلي 
ارزيابي عملكرد
اهداف ارزيابي عملكرد  
مزاياي ارزش يابي عملكرد
تعهد سازماني و عملكرد شغلي
عوامل موثر بر عملكرد
ارتباط ابعاد تعهد با عملكرد
رابطه ارزيابي عملكرد و پاداش با تعهد سازماني 
روش هاي اصلي ارزيابي عملكرد
پیشینه تحقیق
منابع

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش‌ شناسي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه گيري
روش جمع آوري داده ها 
ابزار سنجش تحقيق
روايي و پايايي پرسش نامه
روايي
پايايي
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
روش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
آمار توصيفي
آمار استنباطي


مقدمه تحقيق:
کار از راه دور، واقعیتی است که از سال های دور وجود داشته و با ورود فن آوری اطلاعات به عرصه زندگی بشر، توسعه کمی و کیفی آن افزایش چشم گیری یافته است. از سال های دور که ابزار ارتباطات توسعه یافته است، به همان میزان هم موضوع دورکاری به شکل های مختلف تغییر پیدا کرده است. تاریخ دورکاری جدید مبتنی بر ابزارهای رایانه ای، از سـال ۱۹۷۰ شروع شده است. دولت ها و شرکت های بزرگ صنعتی جهان که به دنبال افزایش بهره[SP]َوری و افزایش ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان خود هستند، از این پدیده استقبال زیادی کرده و منافع زیادی را نصیب خود و کارکنانشان نموده اند. با این وجود، متوسط دورکاری در جهان، کمتر از ۵ درصد و فقط در آمریکا، به علت وجود شرکت های رایانه ای که با فلسفه کاری آن ها، دورکاری تطابق زیادی دارد، بیشتر است. در دهه ۱۹۸۰ با مشکلاتی که در حوزه اشتغال اروپا به وجود آمده بود، بسیاری از افراد متخصص که کار خود را از دست داده بودند، به خویش کارفرما بدل شدند و برخی، دورکاری را در پیش گرفتند. محققان اروپایی پیش بینی می کنند که در چند سال آینده، دورکاری به عنوان بخشی از گسترش اقتصاد جهانی شبکه ای و رشد وسیع سازمان ها به سرتاسر بخش ها و مشاغل دیگر سرایت خواهد کرد. 
از طرف دیگر یکی از مسئولیت های هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد. تحقق اهداف سازمانی، در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آن ها با یکدیگر، به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان  نیروی انسانی در تمام  سطوح سازمان نقش برجسته تر از سایر عوامل دارد که باید به آن، به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی و معنوی، اهداف فردی، توقعات گروهی و سازمانی، بیش از سایر عوامل توجه شود.
از آن جايی که کارآیی نیروی انسانی همیشه براساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگر  که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است، در این زمینه مؤثر است، لذا در این پژوهش به یکی از ضرورت های اساسی سازمانی، یعنی تعهد سازماني پرداخته شده است. این مفهوم که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته است، بیش از هرچیز، ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف است. در نتیجه این دو عامل، نوعی وابستگی عاطفی و روانی درفرد شکل می گیرد که او را مایل به بقاء در سازمان می کند.
در این تحقیق، تعهد سازمانی از سه بعد عاطفی، هنجاري و مستمر، مورد مطالعه قرار گرفته است. تعهد سازماني با سه متغير رضايت شغلي، عملكرد شغلي و مشارکت سازمانی رابطه دارد كه دراين تحقيق، رابطه تعهد سازماني و ابعاد سه گانه آن را  با يكي از متغيرها، يعني عملكرد شغلي در کارکنان دورکار  مورد تجزيه و تحليل قرارمي دهيم.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق ارزيابي هم سوئي بین استراتژی فن آوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار در گروه سایپای گلپایگ

جمعه 1 دی 1396
16:18
جمشید راد
تحقیق-ارزيابي-هم-سوئي-بین-استراتژی-فن-آوری-اطلاعات-و-استراتژی-کسب-و-کار-در-گروه-سایپای-گلپایگان
تحقیق ارزيابي هم سوئي بین استراتژی فن آوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار در گروه سایپای گلپایگان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 183
حجم فایل: 5379 کیلوبایت
قیمت: 21800 تومان

دانلود تحقيق در مورد ارزيابي هم سوئي بین استراتژی فن آوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار در گروه سایپای گلپایگان،
در قالب doc و در 183 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

فصل اول: طرح مسأله
1-1- مقدمه
1-2- عنوان تحقيق
1-3- بيان مسأله
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق
1-5- اهداف كلي و جزئي تحقيق
1-6- قلمرو مكاني و زماني تحقيق
1-7- سوالات و فرضيه هاي تحقيق

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع
2-1- مقدمه
2-2- بررسي نظريه هاي پيرامون موضوع
2-2-1- هم سوئي از طريق معماري
2-2-2- هم سوئي از طريق ارتباط
2-2-3 – هم سوئي از طريق حاکمیت
2-2-4- معرفي مدل هاي مطرح هم سوئي از طريق معماري
2-2-4-1- مدل بی.تم
2-2-4-2- مدل روش معماري سازماني
2-2-5- معرفي مدل هاي مطرح همسوئي ارتباطي
2-2-5-1- مدل هندرسون- ونكاترامن
2-2-5-1-1- معرفي نواحي مدل
2-2-5-1-2- پیوندها
2-2-5-1-3-ديدگاه هاي هم سوسازی
2-2-5-1-4- تحليل مدل
2-2-5-2- مدل سنجش بلوغ هم سوئي استراتژيك لوفتمن
2-2-5-2-1- معيارهای بلوغ
2-2-5-2-2- سطوح بلوغ همسوئي
2-2-5-2-3- درک و شناسائی رابطه کسب و کار و فن آوری اطلاعات
2-2-5-2-4-راهبرد هم سویی به عنوان یک فرآیند
2-2-6 – معرفي مدل هاي مطرح هم سوئي حاکمیت
2-2-6-1- مديريت كارايي كسب وكار
2-2-6-2- حاکمیت فن آوری اطلاعات
2-2-6-2-1- معرفی کوبیت
2-2-6-2-2- معرفی ایزو 27001
2-2-6-2-3- کتابخانه زیرساخت فن آوری اطلاعات
2-2-7- مقايسه مدل هاي هم سوئي و انتخاب مدل

فصل سوم: روش تحقيق
3-1- روش و طرح تحقيق
3-2- سئوالات تحقيق و روش کسب نتايج
3-3- تيم خبرگان
3-4- نحوه بررسي اطلاعات
3-5- ابزار جمع آوري داده ها
3-5-1- پرسش نامه ارزيابي مدل لوفتمن

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- تجزيه و تحليل پاسخ ها براساس مدل لوفتمن

فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادها
5-1- مقدمه
5-2- بررسی مهم ترین سؤالات و چالش ها
5-3-ايجاد معيار بومي امنيت در معيارهاي مدل لوفتمن

فصل ششم: منابع، مراجع و پيوست ها
6-1- منابع و مراجع
6-2- پيوست ها
6-2-1- پرسش نامه مدل لوفتمن
6-2-2- معرفي اس.یو.پیچکیده تحقيق:
امروزه تغييرات به وجود آمده در بازارهای جهانی، تغييرات اساسي در نيازمندي هاي مشتريان (كاهش كميت تقاضا و افزايش در سطح كيفيت محصولات درخواستي عطف به ابعاد كيفيت مانند زيبايي، عمر، دوام، قابليت اطمينان و ... ) ایجاد نموده و متناسب با آن، جهت گيري دولت به سمت كوچك سازي، گروه صنعتی سایپا را بر آن داشته است تا با ايجاد زير ساخت مناسب كه داراي انعطاف پذيري در حد مطلوب باشد، نيازمندي هاي حال و آتي مشتريان را شناسايي و برآورده نمايد. از طرفي در محيط پرتلاطم و متغير امروزی، جهت موفقيت و پيشرفت سازمان ها بايد تمامی بخش های سازمان از جمله سایپای گلپایگان با مسير استراتژيک آن سازمان هم سو گردند. با توجه به نفوذ فن آوری اطلاعات در حوزه های مختلف کسب و کار، واحد فن آوری اطلاعات در بين اين واحدها و هم چنين از بعد هم سويی استراتژی های مربوطه با استراتژی کسب وکار از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد.
در حال حاضر سرمايه گذاري هاي كلاني كه در حوزه فن آوري اطلاعات در زمينه هاي مختلف هم چون زيرساخت، سيستم هاي كاربردي، سرويس هاي مورد نياز مي گردد، مديريت سازمان ها را برآن داشته است تا طي بررسي وضعيت جاري فن آوري اطلاعات در پاسخ دهي به نيازهاي سازمان، مشكلات جاري را در خصوص عدم هماهنگي فن آوري اطلاعات و كسب وكار استخراج و راه كارهاي رفع اين مشكلات را با سناريوهاي عملياتي با استفاده از مدل هاي شناخته شده برطرف نمايد. لذا ضروري است ضمن ارزيابي اين هم سوئي، راهكارهاي مربوطه براي ارتقاء و حفظ اين هم سویی ارائه گردد.
براي شناخت چالش ها و مشكلات موجود، هم سويي در ابتدا مرور نسبتاً كاملي برروي روش هاي هم سويي صورت پذيرفته است. با استفاده از مدل مرجع هندرسون- ونكاترامن مؤلفه هاي دو حوزه فن آوري اطلاعات و كسب و كار و ديدگاه هاي هم سويي معرفي گرديده و با استفاده از مدل بلوغ لوفتمن با توجه به مؤلفه هاي ذكر شده و معيارهاي اين مدل، سطح بلوغ هم سويي ارائه گرديده است. در فرآيند طي شده پس از شناخت چالش ها و مشكلات در خصوص معيارهاي مدل لوفتمن راهبردهاي عملياتي براي ايجاد هم سويي نيز ارائه گرديده است.
طی مراحل تحقيق مشخص شد موضوع امنیت اطلاعات اگرچه اولویت نخست صنایع غیرنظامی کشور نیست، اما تحریم های درنظرگرفته شده برای ایران که محدودیت هایی را نیز برای شرکت های خارجی در تعاملات شان با ایران در نظر می گیرد، ضریب محرمانه به برخی اطلاعات صنعتی کشور داده است. به همین جهت اين ديدگاه با استفاده از يك معيار جديد در مدل بلوغ لوفتمن بهمراه سطوح جديد معرفي گرديده است تا اين مدل از كارايي بيشتري براي شناخت مشكلات هم سويي برخوردار گردد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق بررسي رابطه ميان مؤلفه هاي معنويت در محيط كار و مؤلفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي

جمعه 1 دی 1396
16:18
جمشید راد
تحقیق-بررسي-رابطه-ميان-مؤلفه-هاي-معنويت-در-محيط-كار-و-مؤلفه-هاي-تعهد-حرفه-اي-در-شعب-بانك-ملي
تحقیق بررسي رابطه ميان مؤلفه هاي معنويت در محيط كار و مؤلفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 189
حجم فایل: 336 کیلوبایت
قیمت: 25800 تومان

دانلود تحقيق در مورد بررسي رابطه ميان مؤلفه هاي معنويت در محيط كار و مؤلفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي،
در قالب doc و در 189 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
منابع و مأخذ


چکیده تحقيق:
معنویت در محیط کار، پدیده نوظهوری است که بسیاری از صاحب نظران مدیریت و سازمان و نیز مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است و حتي اخيراً، مراکز علمي پژوهشي نيز آثار معنويت بر کسب و کار را دغدغه تحقيقات خود قرار داده اند. بر این اساس، بسیاری از آنان، معنویت را به عنوان منبعی پایدار برای سازمان ها دانسته اند که می تواند به آن ها در زمان های پر تلاطم و آشوب زده، یاری رساند. 
این پژوهش به منظور بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و تعهد حرفه ای کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری را در این پژوهش، کلیه کارکنان (زن و مرد) شعب بانک ملی در شهرستان قائمشهر تشکیل می دهند و نمونه آماری نیز متشکل از 85 کارمند در شعب بانک ملی شهرستان قائمشهر می باشد. جهت بررسی معنویت در محیط کار، از ترکیب دو مدل مربوط به "اشموس وداچون" و "میلیمن ودیگران" و برای بررسی تعهد حرفه ای از مدل "میر و دیگران"، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون همب ستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه نتایج به دست آمده از تحقیق در شعب بانک ملی شهرستان قائمشهر، رابطه معناداری میان معنویت در محیط کار و تعهد حرفه ای وجود دارد. به علاوه، نتایج حاصل از فرضیات فرعی هم حاکی از وجود رابطه معنادار میان ابعاد احساس لذت از کار، سازگاری ارزش های فردی و سازمانی، فرصت هایی برای زندگی درونی، کمک به جامعه و احساس هم بستگی تیمی با تعهد حرفه ای عاطفی و میان احساس نظارت الهی و تعهد حرفه ای مستمر و میان احساس لذت از کار، سازگاری ارزش های فردی و سازمانی و احساس کمک به جامعه با تعهد حرفه ای هنجاری وجود دارد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکت ها

جمعه 1 دی 1396
16:17
جمشید راد
تحقیق-بررسی-کارایی-مدل-های-اسپرینگیت-زیمسکی-واهلسون-در-امکان-پیش-بینی-ورشکستگی-شرکت-ها
تحقیق بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکت ها
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 183
حجم فایل: 367 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

دانلود تحقيق در مورد بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
در قالب doc و در 183 صفحه، قابل ويرايش، شامل:
چكيده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسأله
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق
5-1 اهداف تحقیق
1-5-1 اهداف اصلی
2-5-1 اهداف فرعی (ویژه)
6-1 چارچوب نظری تحقیق
7-1 مدل  تحلیلی  تحقیق  و شیوه  اندازه گیری  متغیرها
1-7-1 الگوی اسپرینگیت
2-7-1 الگوی زیمسکی
3-7-1 الگوی اهلسون
8-1 فرضیات تحقیق
9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق
10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن
1-1-2 مقدمه
2-1-2 تعریف ورشکستگی
3-1-2 ورشکستگی از نظر قانونی
4-1-2 ورشکستگی از نظر حسابداری
5-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی
6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران
7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در سایر کشورها
8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل
2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی
1-2-2 دلایل ورشکستگی
1-1-2-2 دلایل برون سازمانی
2-1-2-2 دلایل درون سازمانی
2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی
3-2-2 انواع شکست
4-2-2 مراحل ورشکستگی
5-2-2 هزینه های ورشکستگی
6-2-2 تأثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه
7-2-2 مالیات و هزینه های ورشکستگی
8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته
3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها
1-3-2 تداوم فعالیت
2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم  فعالیت
1-2-3-2 نشانه های مالی
2-2-3-2 نشانه های عملیاتی
3-2-3-2 سایر نشانه ها
3-3-2 روش های ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها
1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت
2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان
3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی و مدل های پیش بینی ورشکستگی
4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادار تهران در مورد توقف فعالیت
4-2 گفتار چهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدل های پیش بینی ورشکستگی
1-4-2 پیش بینی
2-4-2 تکنیک های پیش بینی
1-2-4-2 روش های کیفی پیش بینی
2-2-4-2 روش های کمی پیش بینی
3-4-2 الگو (مدل)
4-4-2 روش شناسی انواع الگوهای پیش بینی ورشکستگی
1-4-4-2 الگوهای آماری
2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی
3-4-4-2 الگوهای تئوریک
5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب
6-4-2 معیارهای عملکرد
7-4-2 مدل های پیش بینی ورشکستگی از نظر نقطه انقطاع
5-2 گفتار پنجم: مدل های پیش بینی ورشکستگی
1-5-2 مدل ویلیام بیور
2-5-2 مدل آلتمن
3-5-2 مدل دی کین (1972)
4-5-2 مدل اسپرینگیت
5-5-2 مدل اهلسون
6-5-2 مدل CA-SCORE
7-5-2 مدل گریس
8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا
9-5-2 مدل زیمسکی
10-5-2 مدل تافلر
11-5-2 مدل فولمر
12-5-2 مدل زاوگین
13-5-2 مدل فیلوسوفو
14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی
6-2 گفتار ششم: تشریح نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق
1-6-2 تاریخچه نسبت های مالی
2-6-2 تعریف و اهداف نسبت های مالی
3-6-2 انواع نسبت های مالی
4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبت های مالی
5-6-2 تشریح نسبت های مورد استفاده در این تحقیق
6-6-2 محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت ها
7-2 گفتار هفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن
1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار
2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار
3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس
1-3-7-2 تعریف شاخص
2-3-7-2 شاخص های بورس
4-7-2 تاریخچه و تحولات بورس اوراق بهادار تهران
1-4-7-2 دوره اول: سال های 1346 تا 1357
2-4-7-2 دوره دوم: سال های 1357 تا 1367
3-4-7-2 دوره سوم: سال های 1368 تا 1375
4-4-7-2 دوره چهارم: سال های 1376 تا 1388
8-2 گفتار هشتم: پیشینه تحقیق
1-8-2 تحقیقات داخلی
2-8-2 تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه:
2-3 روش تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری
1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی
2-3-3 معیار انتخاب شرکت های ورشکسته
3-3-3 معیار انتخاب شرکت های غیر ورشکسته
4-3 قلمرو تحقیق
1-4-3 قلمرو موضوعی
2-4-3 قلمرو مکانی
3-4-3 قلمرو زمانی
5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها
6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها
7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
1-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول
2-3-4 تجزيه وتحليل و آزمون فرضيه فرعي دوم
3-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم
4-3-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول
5-3-4 تجزيه و تحليل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی
1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
4-5 پيشنهادهایی مبتني بر يافته هاي تحقيق
5-5 پيشنهادهایی  جهت تحقيقات آتي
6-5 محدوديت هاي تحقيق
منابع و مأخذ
منابع فارسي
منابع لاتین

چکیده انگلیسی


چکیده تحقيق:
ورشکستگی های اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین الملل و نوسان های بورس اوراق بهادار ایران، نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکت ها را نشان می دهد. یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت، هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدل ها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی، تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیر ورشکسته از شرکت های نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکت ها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته، از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک، استفاده و ضرایب مؤثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران، با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، هم چنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم، از روش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتاً پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 0.95 مورد تأیید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که در سه سال مورد بررسی، برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، مدل اسپرینگیت نسبت به مدل های زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق بررسی اثرات آمیخته خدمات بازاریابی برروی ابعاد نام و نشان تجاری در فروشگاه های زنجیره ا

جمعه 1 دی 1396
16:17
جمشید راد
تحقیق-بررسی-اثرات-آمیخته-خدمات-بازاریابی-برروی-ابعاد-نام-و-نشان-تجاری-در-فروشگاه-های-زنجیره-ای-تهران
تحقیق بررسی اثرات آمیخته خدمات بازاریابی برروی ابعاد نام و نشان تجاری در فروشگاه های زنجیره ای تهران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 170
حجم فایل: 5427 کیلوبایت
قیمت: 26800 تومان

دانلود تحقيق در مورد بررسی اثرات آمیخته خدمات بازاریابی برروی ابعاد نام و نشان تجاری در فروشگاه های زنجیره ای تهران به منظور تقویت ارزش ویژه نام و نشان تجاری،
در قالب doc و در 170 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

فصل اول:
1-1) مقدمه
1-2) بیان مسأله
1-3) پیشینه تحقیق
1-3-1) پیشینه داخلی تحقیق
1-3-2) پیشینه بین‌ المللی تحقیق
1-3-3) جدول سنتز
1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق
1-5) اهداف تحقیق
1-5-1) هدف اصلی
1-5-2) اهداف فرعی
1-6) مدل مفهومی تحقیق
1-7) فرضیه‌ های تحقیق
1-8) روش‌ شناسی تحقیق
1-9) روش نمونه‌ گیری و تعیین حجم نمونه
1-10) ابزار گردآوری اطلاعات
1-11) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس مدل‌ یابی معادلات ساختاری
1-12) شرح واژه‌ ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
1-12-1) برند یا نام و نشان تجاری
1-12-2) ارزش ویژه نام و نشان تجاری
1-12-2-1) کیفیت درک شده
1-12-2-2) وفاداری به برند
1-12-2-3) آگاهی برند
1-12-2-4) تداعی برند
1-12-3) آمیخته‌ های بازاریابی خدمات
1-12-3-1) محصول
2-12-3-2) قیمت
1-12-3-3) مکان
1-12-3-4) تبلیغات
1-12-3-5) اشخاص
1-12-3-6) فرآیند
1-12-3-7) شواهد فیزیکی

فصل دوم:
2-1) مقدمه
2-2) برند
2-2-1) ارزش مالی برند
2-2-2) رقابت و رهبری برند
2-2-3) وفاداری برند
2-2-4) اعتماد برند
2-2-5) رضایت برند
2-2-6) تعهد برند
2-2-7) شخصیت برند
2-2-8) تصویر برند
2-2-8-1) اندازه‌ گیری تصویر برند
2-2-8-2) انواع تصویر
2-2-8-3) تصویر ذهنی
2-2-9) هویت تجاری
2-2-10) دیدگاه‌ های متفاوت در خصوص برند
2-2-11) برند خدمات
2-2-11-1) ابعاد برند خدمات
2-2-11-1-1) یافته‌هایی در خصوص ابعاد برند خدمات
2-2-11-2) طبقه‌ بندی نام برند کالای خدماتی
2-2-12) ارزش ویژه برند
2-2-12-1) تعاریف ارزش ویژه برند از دیدگاه‌ های متفاوت
2-2-12-2) دیدگاه‌ های مختلف پیرامون ارزش ویژه برند
2-2-12-2-1) دیدگاه مبتنی بر مشتری (CBBE)
2-2-12-2-2) دیدگاه مالی (FBBE)
2-2-12-2-3) دیدگاه ترکیبی
2-2-12-3) سازه‌های ارزش ویژه برند
2-2-12-3-1) تداعی برند
2-2-12-3-2) آگاهی از برند
2-2-12-3-3) وفاداری به برند
2-2-12-3-4) کیفیت ادراک شده
2-3) مفاهیم بازاریابی
2-3-1) تعریف بازاریابی
2-3-2) آمیخته بازاریابی چیست؟
2-3-2-1) محصول
2-3-2-2) قیمت
2-3-2-2) مکان
2-3-2-4) تبلیغات
2-3-2-5) اشخاص
2-3-2-6) فرآیند
2-3-2-7) شواهد فیزیکی

فصل سوم:
3-1) مقدمه
3-2) روش‌شناسی تحقیق
3-2-1) روش تحقیق بر اساس هدف
3-2-2) روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش
3-3) متغیرهای تحقیق
3-4) قلمرو موضوعی تحقیق
3-5) قلمرو مکانی تحقیق
3-6) قلمرو زمانی تحقیق
3-7) جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌ گیری
3-7-1) جامعه آماری
3-7-2) تعیین حجم نمونه
3-7-3) روش نمونه‌ گیری
3-8) ابزار جمع‌ آوری داده‌ های تحقیق
3-9) تعیین میزان پایایی و روایی پرسش نامه
3-9-1) روایی پرسش نامه
3-9-2) پایایی پرسش نامه
3-10) روش‌ های تجزیه و تحلیل داده‌ ها
3-10-1) مدل معادلات ساختاری


مقدمه تحقيق:
در دنیای رقابتی امروز، برند یا نام و نشان تجاری، ابزاری ست برای ارزش بخشیدن به محصولات و یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان ها، محسوب می شود. ارزش واقعی در درون محصول یا خدمت وجود ندارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان تداعی می سازد. امروزه تولید محصولاتی که منطبق با انتظارات مشتریان باشد، یکی از موضوعات مهم مورد توجه سازمانها می باشد، به طوری که بنگاه های اقتصادی با تکیه بر نظریات مشتریان، توانسته اند محصولاتی با کیفیت بسیار بالا تولید کنند. (choi et al. , 2004)
یکی از  فاکتورهای پر اهمیت در رسیدن به جایگاه مناسب از منظر مشتری، ارزش ویژه نام و نشان تجاری می باشد. تحقیقات انجام شده روی ارزش ویژه نام و نشان تجاری، حاکی از این هستند که ارزش ویژه نام و نشان تجاری، منبع مزیت رقابتی شرکت ها می باشد و با تاکید بر ارزش ویژه برند میتوان به مشتریانی وفادار و کاهش آسیب پذیری فعالیت های بازاریابی دست یافت.
طبق بررسی‌های صورت گرفته روی نام و نشان تجاری، نام و نشان به تنهایی متولد نمی‌ شود، بلکه به وسیله آمیخته بازاریابی و تلاش های بازاریابی شرکت‌ ها در بلند مدت، به وجود می آید. (simon & Sullivan, 1993)
در اين فصل به منظور مشخص نمودن روند پژوهش ضمن بيان مسأله،  اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف پژوهش، پیشینه پژوهش و مدل مفهومي و جدول سنتز مطرح می شود و با اشاره به فرضيات تحقيق، ابزار گردآوري اطلاعات در نمونه آماري تحقيق و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان مي گردد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران

جمعه 1 دی 1396
16:17
جمشید راد
تحقیق-بررسی-تأثیر-عوامل-مؤثر-بر-استقرار-تجارت-الکترونیک-در-ایران
تحقیق بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 147
حجم فایل: 277 کیلوبایت
قیمت: 28800 تومان

دانلود تحقيق با موضوع بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران،
در قالب doc و در 147 صفحه، قابل ويرايش، شامل:فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1- بیان مسأله
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-3- اهداف تحقیق
1-4- سؤالات تحقیق
1-5- فرضیه های تحقیق
1-6- مدل مفهومی تحقیق
1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1-  قلمرو موضوعي
1-7-2- قلمرو مکاني
1-7-3- قلمرو زماني
1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1-  تعریف تجارت الکترونیک
2-2-  تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه هاي مختلف
2-3-  تعریف اینترنت
2-4- تاریخچه تجارت الکترونیک
2- 5- بلوغ تجارت الکترونیک
2-6 - چارچوب تجارت الکترونیکی
7-2- تجارت الکترونیک در برابر تجارت سنتی
2-8- طبقه بندي تجارت الکترونیکی از دیدگاه هاي متفاوت
1-8-1-1- تجارت بنگاه با بنگاه (B2B)
2-8-1-2-  تجارت بنگاه با مشتري ( B2C)
2-8-1-3-  بنگاه به بنگاه به مشتري (B2B2C)
2-8-1-4- تجارت مشتري با مشتري (C2C)
2-8-1-5- تجارت مشتري با بنگاه (C2B)
2-8-1-6- تجارت نظیر به نظیر( P2P)
2-8-1-7 - تجارت موبایل
2-8-1-8 - تجارت الکترونیکی درون سازمانی
2-8-1-9- تجارت الکترونیکی بنگاه به کارکنان
2-8-1-11- تجارت الکترونیکی غیرکسب وکاري
2-8-1-12-  آموزش الکترونیکی
2-8-1-13 - بازار به بازار
2-8-1-14-  دولت الکترونیکی
2-8-2- طبقه بندي تجارت الکترونیکی با توجه به ماهیت برنامه هاي کاربردي
2-8-2-1- بازارهاي الکترونیکی
2-8-2-2- سیستم هاي اطلاعاتی بین سازمانی (IOS)
2-9- مزایاي تجارت الکترونیک
2-9-1- مزایا براي سازمان ها
2-9-2- مزایا براي مشتریان
2-9-3- مزایا براي جامعه
2-10- محدودیت ها و موانع تجارت الکترونیکی
2-10-1- محدودیت هاي فنی تجارت الکترونیکی
2-10-2- محدودیت هاي غیرفنی تجارت الکترونیکی
2-11 - نگاهی به تجارت الکترونیک در جهان و ایران
2-11-2- تجارت الکترونیک در ایران
2-12- تجارت الکترونیکی از دیدگاه داخلی
2-13- موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران
2-14- عوامل مانع در رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران
2-15- عوامل محرك تجارت الکترونیکی
2-15-1- انقلاب دیجیتالی
2-15-3- فشارهاي کسب وکار
2-15-4- پاسخ سازمانی
2-16- تأثیرات تجارت الکترونیکی
2-16-1- بهبود بازاریابی مستقیم
2-16-3- تعریف مجدد رسالت سازمان
2-17- ابزارهاي تجارت الکترونیک
2-18-  پیش نیازهاي برون زاي استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک
2-19- پیش نیازهاي درون زاي استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک
2-20- بررسی مدل هاي بکار رفته در پذیرش و استقرار تجارت الکترونیک
2-20-2- مدل پایه اي موانع اتخاذ تجارت الکترونیکی
2-30-3- مدل جامع پیاده سازي و توسعه تجارت الکترونیکی
2-20-4- مدل مفهومی عوامل مؤثر بر به کارگیري تجارت الکترونیک

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
3-1- روش‌ شناسي تحقيق
3-2- جامعه آمار
3-3- نمونه آماري
3-4- روش نمونه گيري
3-5- روش جمع آوري داده ها
3-6- ابزار گردآوری داده ها
3-7- روايي و پايايي پرسش نامه
3-7-1- روايي
3-7-2-پايايي
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ ها
3-9- روش‌ ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
3-9-1- آمار توصيفي
3-9-2- آمار استنباط

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
4-1- يافته‏ هاي توصيفي
4-2- آمار استنباطي
4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)
4-2-2- آزمون میانگین یک جامعه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
5-1- بررسي يافته‌ هاي پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه آماری
5-2- بررسي يافته‌ هاي پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون
5-3- ارائه پيشنهادات
5-3-1- پيشنهادات بر مبناي يافته‌ هاي تحقيق
5-3-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
5-4- محدوديت هاي تحقيق
منابع


چکیده تحقیق:
تجارت به عنوان يكي از اركان تمدن بشري، هم گام با پيشرفت و تحولات ايجاد شده در جامعه، تغيير كرده و شكلي نو به خود مي گيرد. در عصر حاضر با توجه به انفجار اطلاعات و استفاده روز افزون از كامپيوتر و اينترنت، تجارت الكترونيك از جايگاه خاصي برخوردار شده است. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الكترونيك در ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان و صاحب نظران این حوزه می باشد. نمونه آماری این تحقیق، 81 نفر می باشند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه می باشد که روایی آن از نظر استاد راهنما و مشاور، تأیید شد و پایایی ان به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه شد. فرضیه های تحقیق به وسیله آزمون میانگین یک جامعه آماری بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که عوامل فنی و زیر ساختی، عوامل انسانی، عوامل فرهنگی و امنیت سیستم های اطلاعاتی در استقرار تجارت الکترونیک در ایران بسیار مؤثر می باشند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق ارائه راه کارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی مديران دولتی

جمعه 1 دی 1396
16:17
جمشید راد
تحقیق-ارائه-راه-کارهایی-برای-ارتقای-هوش-فرهنگی-مديران-دولتی
تحقیق ارائه راه کارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی مديران دولتی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 114 کیلوبایت
قیمت: 26800 تومان

دانلود تحقيق در مورد ارائه راه کارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی مديران دولتی،
در قالب doc و در 61 صفحه، قابل ويرايش، شامل:فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
1-3) تشريح و بيان موضوع
1-4) ضرورت و اهميت انجام تحقيق
1-6) سؤالات تحقيق
1-7) اهداف انجام تحقيق
1-13) تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق
2-1) مقدمه

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-2) تعریف هوش و انواع آن
2-2-1) هوش چندگانه
2-2-2) هوش عاطفي
2-2-2-1) هوش عاطفي و بهره هوشي
2-2-2-2) هوش عاطفي در محيط كار
2-3) هوش فرهنگي
2-3-1) تئوری هوش فرهنگی
2-3-2) عناصر هوش فرهنگي
2-3-4) مدل موفقیت جهانی مدیران و نقش هوش فرهنگی در آن
2-3-5) ارتباط هوش فرهنگي و تجارب و مأموریتهای برون مرزی
2-3-8) رويكرد هوش فرهنگي در آموزش میان فرهنگی
2-3-8-4) یکپارچه کردن ابعاد هوش فرهنگی
3-1) روش تحقيق

فصل سوم: روش تحقیق
3-3) روش هاي جمع آوري اطلاعات
3-4) مصاحبه
3-5)پرسش نامه
3-6) روایی و پایایی ابزار پژوهش
3-6-1) پايايي (قابليت اعتماد) مصاحبه
3-6-2) پایایی در تحلیل محتوا
3-6-5-1) بررسي ميزان حجم نمونه در تحليل عاملي
3-7) جامعة آماري
3-10) نمونه آماري و روش نمونه گيري
3-10-1) حجم نمونه مصاحبه
3-10-2) روش نمونه گيري برای مصاحبه
3-10-3) حجم نمونه پرسش نامه
3-10-4) روش نمونه گیری پرسشنامه
3-11) روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
3-11-1) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه
3-11-2) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه
3-11-2-3) ضريب هم بستگي

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1) مقدمه
4-2) تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها
4-4) تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه
4-4-1) آمار توصیفی پرسش نامه
4-4-2) آمار استنباطي
5-1) مقدمه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-3) بررسی یافته‌ های پژوهش با توجه به آزمون هاي هم بستگی و مدل معادلات ساختاری
5-6) ارائه پیشنهادات
5-6-1) پیشنهادات بر مبنای یافته‌ های تحقیق
فهرست منابع و مأخذمقدمه تحقيق:
بسياري از سازمان هاي قرن بيست و يكم، چند فرهنگي هستند. با بيشتر شدن گوناگوني در جمعيت نيروي كار و سازمان هايی كه به سمت ادغام در اقتصاد جهاني روي آورده‌اند، افراد نياز دارند تا به صورت منظم و قاعده‌ مند، با افرادي كه داراي فرهنگ‌ هاي متفاوت و پيش زمينه‌ هاي قومي و نژادي ديگري هستند، كار و تعامل كنند. اين چالش، يك مسئله جدي را پيش آورده كه چگونه مي توان مديران را براي چنين تعاملات و مأموريت هاي چالشي آماده ساخت؟ 
برای مواجهه با محیط های چندفرهنگی، افراد نياز به هوش فرهنگي دارند. هوش فرهنگي توانايي فرد براي تعامل مؤثر با فرهنگ هاي جديد است. در هر حال در دنيايي که عبور از مرزها کاري عادي شده است، پرورش هوش فرهنگي يک نياز حياتي براي همه مديران و کارکنان است. مديران موفق، رمز برخورد با فرهنگ هاي گوناگون ملي، فراملي و سازماني را به خوبي مي آموزند و از آموزه هاي خود نهايت استفاده را مي برند (Tan, 2004). در محيط و بازار جهاني، پرورش هوش فرهنگي، اهرم مورد نياز رهبران و مديران تلقي مي شود. سازمان ها و مديراني که ارزش استراتژيک هوش فرهنگي را درک کنند، مي توانند از تفاوت ها و تنوع فرهنگي در جهت بهره وری بیشتر و ايجاد مزيت رقابتي در بازار جهاني استفاده کنند. بدین جهت ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء هوش فرهنگی به سازمانها و مديران کمک می کند تا بتوانند از تفاوت ها و تنوع فرهنگي در جهت بهره وری بیشتر، ايجاد مزيت رقابتي و برتري در بازار جهاني استفاده کنند. 
در اين فصل ازتحقيق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقيق، به بيان مساله اصلي پژوهش و تشريح و بيان موضوع، ضرورت انجام تحقيق، سؤالات تحقيق، اهداف اساسي از انجام تحقيق، روش تحقيق، روش هاي گردآوري اطلاعات، نمونه و جامعه آماري، روش نمونه گيري و روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته، و در پايان اصطلاحات و واژه هاي تخصصي مطرح مي گردند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی منطقه 18 شهرداری تهران

جمعه 1 دی 1396
16:17
جمشید راد
تحقیق-رابطه-بین-اعتماد-و-مشارکت-اجتماعی-در-فعالیت-های-فرهنگی-و-اجتماعی-منطقه-18-شهرداری-تهران
تحقیق رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی منطقه 18 شهرداری تهران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 170
حجم فایل: 372 کیلوبایت
قیمت: 14500 تومان

دانلود تحقيق در مورد رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی منطقه 18 شهرداری تهران،
در قالب word و در 170 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 
پرسش نامه
منابع و مأخذ


چکیده تحقيق:
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی منطقه 18 شهرداری تهران بود. به این منطور ابتدا به تشریح ادبیات نظری مربوط به اعتماد پرداختیم و ابعاد پنج گانه ای برای آن با توجه نظریات موجود در نظر گرفته شد و سپس مبانی نظری مطرح در حوزه مشارکت اجتماعی بحث شد و سرانجام به بررسی تجربی روابط بین ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق، منطفه 18 شهرداری تهران می باشد که  دارای 400000 نفر جمعیت  می باشد. ابتدا یک نمونه 345 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر، دو پرسش نامه می باشد که پرسش نامه اعتماد، استاندارد و پرسش نامه مشارکت اجتماعی محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوی توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد و پایایی پرسش نامه ها، با استفاده از آزمون کرونباخ انجام شد که ضریب کرونباخ برای پرسش نامه اعتماد .... و برای پرسش نامه مشارکت اجتماعی، .... می باشد که حاکی از پایایی هر دو پرسش نامه است. فرضیه های تحقیق که به این صورت بودند: بین ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد که با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون مورد تأیید قرار گرفتند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود گزارش کارآموزی در ایستگاه تقويت فشار گاز

جمعه 1 دی 1396
16:16
جمشید راد
گزارش-کارآموزی-در-ایستگاه-تقويت-فشار-گاز
گزارش کارآموزی در ایستگاه تقويت فشار گاز
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 65
حجم فایل: 1198 کیلوبایت
قیمت: 13000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی در ایستگاه تقويت فشار گاز،
در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
ايستگاه هاي تقويت فشار گاز 
تشریح کلی تأسیسات (LP (Clark Engine Compressor 
شکل زیر نمونه ای از یک کمپرسور انجین کلارک است
مسیر ورودی گاز به ایستگاه
مایع گیرهای مسیر ورودی گاز به ایستگاه SCRUBBER
مسیر ورودی گاز به واحد (کمپرسور)                                                            
فیلتر تلاطم گیر مسیر ورودی مرحله اول                                       
تلاطم گیر مسیر ورودی مرحله ی اول
تلاطم گیر مسیر خروجی مرحله اول
مایع گیر میان مرحله ای
ورودی مرحله ی دوم (مکش)
فیلتر تلاطم گیر مسیر خروجی مرحله ی دوم
مسیر تخلیه گاز ایستگاه                                                                              
سیستم گاز سوخت مصرفی
ورودی گاز سوخت FUEL GAS INLET
تهیۀ گاز سوخت ENERGENCY FUEL SUPPLY
مسیر تغذیه گاز سوخت انجین ENGINE FUEL GAS SUPPLY
خاموش کردن انجین های کلارک
سیستم روغن کاری و روان کاری Lubrication oil
انجین و کمپرسورهای گاز Engine and gas compressor
سیستم کار و روغن کاری توربوشارژها (توربین)  
توربوشارژر Turbocharger
سیستم آب جاکت JACKET WATER SISITEM
سیستم خنک کنندۀ جاکت واتر
SCAVENGING WATER SISTEM
برج خنک کننده Cooling tower
پمپ های سیستم خنک کاری
مسیر برگشت اّب کولینگ تاوری
آب مقطر مورد نياز براي خنك كاري
مخزن آب مقطر
سيستم خنك كاري- آب پوششي
سیستم هوای متراکم
طریقه ساخت هوای متراکم ایستگاه
توضحات بیشتر                  
بهره برداری از سیستم هوای فشرده
راه اندازی کمپرسور هوا
مشخصات کمپرسور هوای ریوال
راه اندازی و توقف (تأسیسات/ واحد)
تعاریف و اصطلاحات
سناریوهای راه اندازی و توقف
راه اندازی تأسیسات(ایستگاه)
ممنوعیت ها
اهداف جمع آوری و تزریق گاز


مقذمه گزارش کارآموزی:
ایران کشوری غنی از منابع هیدروکربنی است و سازندهای عظیمی از نفت و گاز در آن موجود است که پس از گذشت سالیان زیاد هنوز در حال بهربرداری هستند. آغاجاری یک سازند غنی از منابع نفتی است که به مدت 70 سال روزانه نزدیک به 80 هزار بشکه (هر بشکه 159 لیتر) از این مخزن برداشت می شود. 
طرح تزریق گاز فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی به میدان نفتی آغاجاری در خرداد‌ ماه سالی که گذشت، افتتاح شد. با افتتاح این طرح، برداشت نفت از مخازن 70 ساله این میدان دو میلیارد بشکه افزایش می‌یابد. این طرح در قالب جمع‌آوری و تزریق گاز به میدان نفتی آغاجاری در 90 کیلومتری جنوب‌شرقی اهواز از دی‌ ماه سال 1380 آغاز شد و در شهریور سال 1388 به اتمام رسید. در بیان ویژگی این طرح باید گفت که طرح تزریق گاز آغاجاری، به دلیل تأثیری که بر استفاده بهینه از ذخایر این میدان دارد، مصداق بارز و برجسته اصلاح الگوی مصرف است. میزان نفت اولیه مخزن حدود 28 میلیارد مترمکعب است و با تکمیل این طرح، تولید آن به 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید که این به معنای آن است که میزان برداشت از نفت در میدان آغاجاری، دو میلیارد بشکه افزایش خواهد یافت.                                                             طرح تزریق گاز آغاجاری متشکل از 12 واحد بهره‌ برداری، 17 ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز، 8 کارخانه گاز و گاز مایع، 3 واحد نمک زدایی، 3 تلمبه‌ خانه، 2 پالایشگاه گاز و گاز مایع و 6 مورد تأسیسات آب رسانی است. این طرح به واسطه تعاملات نزدیک میان شرکت متن و شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز آغاجاری که یکی از 5 شرکت بهره‌ برداری تابع مناطق نفت خیز جنوب است، به اجرا درآمده است. شایان ذکر است که این طرح یکی از بزرگ‌ت رین طرح‌های تزریق گاز خاورمیانه نام گرفته که علاوه بر افزایش تولید کنونی تا سقف 300 هزار بشکه در روز، از کاهش تولید میدان نیز جلوگیری می‌کند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir