دانلود استخوان بندي بدن انسان

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:46
جمشید راد
استخوان-بندي-بدن-انسان
استخوان بندي بدن انسان
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 272 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان

دانلود پاورپوینت در مورد استخوان بندی بدن انسان،
در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه
انواع اسکلت
نقش اسکلت آدمی
تقسیم بندی اسکلت آدمی
استخوان های سر
استخوان های تنه
ستون مهره ها
استخوان های دست
استخوان شانه
استخوان پا
استخوان نیم لگن
رشد و نمو استخوان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق تأثیر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخص هاي عملكرد و بهره وري شركت

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:45
جمشید راد
تحقیق-تأثیر-اجراي-سياست-هاي-كلي-اصل-44-قانون-اساسي-بر-شاخص-هاي-عملكرد-و-بهره-وري-شركت
تحقیق تأثیر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخص هاي عملكرد و بهره وري شركت
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 171
حجم فایل: 1842 کیلوبایت
قیمت: 45000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخص هاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران،
در قالب word و در 171 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيده 1
مقدمه 2

فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1- بيان مسأله 9
4-1- چارچوب نظري تحقيق 12
5-1- فرضيه هاي تحقيق 15
6-1- اهداف تحقيق : 15
1-6-1- اهداف كلي 15
2-6-1- اهداف ويژه 16
7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 16
8-1حدود مطالعاتی 18
1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق 18
2-8-1 قلمرو زماني تحقيق 18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات 18

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 23
2-2 بخش اول: خصوصي سازي 23
1-2-2 تعريف خصوصي سازي 23
2-2-2 علل پيدايش خصوصي سازي 24
3-2-2 اهداف خصوصي سازي 25
4-2-2 روشهاي خصوصي سازي 26
5-2-2-تاريخچه خصوصي سازي 27
6-2-2- خصوصي سازي در جهان 31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران 34
1-7-2-2- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه 35
2-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
3-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم 37
8-2-2- سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي 39
1-8-2-2- كليات 39
2-8-2-2- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل 44 41
3-2 بخش دوم: ارزيابي عملكرد 44
1-3-2- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 44
1-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) 45
2-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي 47
4-2 بخش سوم : بهره وري 53
1-4-2- تعريف بهره وري 53
2-4-2 ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري 57
3-4-2- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري 59
4-4-2- سطوح بهره وري 60
5-4-2- شاخصهاي ارزيابي بهره وري 61
6-4-2- چرخه مديريت بهره وري 62
5-2- بخش چهارم : پيشينه تحقيق 63
1-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 64
2-5-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور 66
6-2- بخش پنجم: معرفي شركت 69
1-6-2- كليات 69
2-6-2- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه 70
3-6-2- سرمايه و سهام شركت 71
4-6-2- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو 73
5-6-2- محصولات اصلي شركت ايرالكو 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 78
2-3 روش تحقیق 78
3-3- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات) 79
4-3 روش گردآوري اطلاعات 80
5-3  مدل تحقيق : 80
6-3 شيوه اندازه گيري متغيرها 83
1-6-3 شاخصهاي سنجش عملكرد 83
1-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري) 83
1-1-1-6-3 نسبتهاي نقدينگي: 83
2-1-1-6-3 نسبتهاي فعاليت 83
3-1-1-6-3 نسبتهاي اهرمي 84
4-1-1-6-3 نسبتهاي سود آوري 85
2-1-6-3  معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي 86
1-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادي 86
2-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده 87
3-2-1-6-3  ارزش افزوده بازار 87
2-6-3  شاخصهاي سنجش بهره وري 87
1-2-6-3 معيارهاي سنجش كارايي 87
2-2-6-3 معيارهاي سنجش اثربخشي 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 102
1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول 102
1-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول 102
2-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم 116
2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم 120
1-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم 120
2-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم 124
3-4-4 تجزيه و تحليل كلي 129

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
1-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول 133
1-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول 133
2-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 135
2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم 136
1-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم 136
2-2-2-5 نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم 136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 137
4-5 پیشنهادها 138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 139
5-5 محدودیت های تحقیق 139

پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات 146
پیوست ب: محاسبات نهایی 146

منابع و مأخذ
منابع فارسي: 149
منابع لاتین: 151
چکیده انگلیسی: 152

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:45
جمشید راد
تحقیق-تأثیر-سازه-ها-و-متغیرهای-تأخیری-بر-ساختار-سرمایه
تحقیق تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 605 کیلوبایت
قیمت: 45000 تومان

دانلود تحقیق در مورد تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه،

در قالب word و در 136 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيده: 1
مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق
1-1مقدمه 4
2-1 بیان مسأله 4
3-1 اهمیت تحقیق 5
4-1 اهداف تحقیق 6
5-1 چهار چوب نظری تحقیق 6
6-1 فرضیه های تحقیق 7
7-1 قلمرو تحقیق 8
8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 12
2-2 ساختار سرمایه 12
3-2 استراتژی تأمین مالی 13
4-2روش های تأمین مالی 14
1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت 14
2-4-2 تأمین مالی میان مدت 14
3-4-2 تأمین مالی بلند مدت 15
5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه 16
6-2 هزینه تأمین مالی 17
7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18
8-2 تئوری های ساختار سرمایه 19
1-8-2 دیدگاه سود خالص 19
2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی 20
3-8-2 دیدگاه سنتی 21
4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر 22
5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 25
6-8-2 دیدگاه ترجیحی 26
9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29
1-9-2 گروه صنعت 29
2-9-2 اندازه شرکت 29
3-9-2 نرخ رشد شرکت 30
4-9-2 سود آوری 30
5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت 31
6-9-2 دارایی های وثیقه ای 31
7-9-2 اهرم عملیاتی 32
8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 33
9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33
10-2 تحقیقات داخلی 35
11-2 تحقیقات خارجی 37

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 40
2-3 روش تحقیق 40
3-3 اهداف تحقیق 41
4-3 فرضیات تحقیق 41
5-3- مدل تحلیلی تحقیق 42
6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق 43
7-3 جامعه آماری 44
8-3 نمونه آماری 45
9-3 روش گردآوری اطلاعات 46
10-3 واکاوی داده ها 46
11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss 46
12-3 بررسی مفروضات رگرسیون 48

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 52
2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381 52
1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81 53
2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 53
3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 54
4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 54
5-2-4 تحلیل رگرسیون 55
6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381 57
3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382 58
1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 58
2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59
3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 59
4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 60
5-3-4تحلیل رگرسیون 61
6-3-4نتیجه گیری در سال 1382 63
4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383 64
1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 65
2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66
3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 66
4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 67
5-4-4 تحلیل رگرسیون 68
6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383 70
5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384 71
1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 72
2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 72
3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 73
4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 74
5-5-4تحلیل رگرسیون 75
6-5-4نتیجه گیری در سال 1384 77
6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385 78
1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 79
2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 79
3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 80
4-6-4تحلیل رگرسیون: 81
5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83
7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386 84
1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 85
2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 86
3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 86
4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 87
6-7-4تحلیل رگرسیون: 88
7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90
8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386 92
1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 92
2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 93
3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 94
4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 94
5-8-4تحلیل رگرسیون 95

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 99
2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق 99
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 99
2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 100
3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100
4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101
3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق 101
4-5 پیشنهادات کاربردی 102
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 102

پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 116
منابع لاتین: 118
چکیده انگلیسی: 120

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ایران

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:45
جمشید راد
تحقیق-تحليلي-بر-عوامل-مرتبط-با-تغييرات-سود-تقسيمي-و-تغييرات-سود-آتي-در-بازار-سرمايه-ایران
تحقیق تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 221
حجم فایل: 823 کیلوبایت
قیمت: 45000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران،
در قالب word و در 221 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيده
مقدمه

فصل اول: کليات تحقيق
1-1 مقدمه
2-1 بيان مسأله
3-1  اهمیت و ضرورت موضوع تحقيق
4-1 اهداف تحقيق
5-1  چارچوب نظري تحقيق
6-1  مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها
7-1  فرضيه‏ هاي تحقیق
8-1 تعريف واژه هاي و اصطلاحات

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه
2-2  مفهوم سود در سطح ساختار
1-2-2 رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود
2-2-2 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود
3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)
1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی
2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی
4-2  مفاهیم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان)
1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی
2-4-2 رویکرد بازار سرمایه
5-2  مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی
6-2 سود حسابداری
7-2 سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی
8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری
9-2 پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری
10-2 ارتباط بین سود و قیمت سهام
11-2 سود خالص به عنوان عاملي براي پيش بيني وجوه نقد
12-2  ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش بيني آن
13-2 پيش بيني جريان هاي نقدي آينده
14-2 معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها
2-14-2 معيارهاي اقتصادي ارزیابی عملکرد شرکت ها
15-2سود تقسیمی (DPS)
16-2 پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقيق
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقيق
3-3 جامعه مطالعاتي
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها
5-3 نمونه و نمونه گیری
6-3 قلمرو تحقيق
7-3 روش و ابزار گردآوري اطلاعات
8-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات
1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:
9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
10-3 نرم افزار تحلیل آماری

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4-‏ مقدمه‏
2-4  شاخص های توصیفی متغیرها
3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق
4-4  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق
1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول
2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم
3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغیر اصلی
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغیر اصلی و سه متغیرکمکی

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه
2-5- خلاصه تحقیق
3-5 نتايج آزمون فرضيه ها
1-3-5 نتايج فرضیه اصلی اول
1-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-1
2-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-1-1
3-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-1
4-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-2-1
5-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-3-1
6-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-1
2-3-5 نتايج فرضیه اصلی دوم
1-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-2
2-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-1-2
3-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-2
4-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-2-2
5-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-3-2
6-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-2
3-3-5 نتايج فرضیه اصلی سوم
1-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-3
2-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-1-3
3-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-3
4-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-2-3
5-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-3-3
6-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-3
4-3-5 نتايج سه متغيراصلي و متغير وابسته
5-3-5 نتايج سه متغيراصلي و سه متغير مجازي با متغير وابسته
4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
5-5 پیشنهادها
1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش
2-5-5 ساير پيشنهادها
3-5-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی
6-5 محدودیت های تحقیق

پيوست ها
پيوست الف مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتین
منابع اینترنتی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:45
جمشید راد
گزارش-کارآموزی-حسابداری-در-اداره-آب-و-فاضلاب
گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 110 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب،
در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن گزارش کارآموزی:
امروز روز اول شروع کارآموزی بود که به شرکت آب و فاضلاب شهرستان ... مراجعه نمودم. برای شروع لازم بود خلاصه‌ای از وضعیت و وظیفه‌ای که بر عهده شرکت است، بدانیم که توسط سرپرست کارآموزی گفته شد که این شرکت با حدود 70 نفر پرسنل وظیفه تأمین آب آشامیدنی سالم تمامی روستاهای شهرستان را به عهده دارد و این امر نیاز به اعتبار کافی دارد تا در جاهایی که شبکه و خط انتقال وجود ندارد، اجرا و در جاهایی که وجود دارد، نگهداری و تعمیر گردد. برای انجام امور شرکت دو حساب جداگانه مستقل در نظر گرفته شده، یکی حساب اعتبارات هزینه‌ای که مربوط به امور جاری و روزمره و دیگر حساب اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) که مربوط به انجام طرح­ها و پروژه‌های مصوب می‌باشند...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:45
جمشید راد
تحقیق-در-جستجوي-بهترين-معيار-ارزيابي-عملكرد-مالي-در-بازار-سرمايه-ايران-به-تفكيك-صنعت-و-اندازه
تحقیق در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 188
حجم فایل: 1124 کیلوبایت
قیمت: 45000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه،

در قالب word و در 188 صفحه، قابل ویرایش، شامل:    چكيده1
مقدمه 3

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 5
2-1بیان مسأله تحقيق 6
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
4-1 اهداف تحقیق 9
5-1 چارچوب نظری 10
6-1 مدل تحقیق: 13
1-6-1 متغیرهای مستقل 13
1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: 13
2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد: 15
2-6-1متغییر وابسته: 18
3-6-1متغییر كنترل: 18
7-1 فرضیه های تحقیق 19
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق: 20

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 24
2-2 شاخص های سنجش عملکرد (سنتی و نوین) 25
1-2-2 شاخص های غیر مالی 26
2-2-2 شاخص های مالی 28
3-2 معیارهای مالی سنتی 28
1-3-2 بازده سرمایه گذاری  (ROI) 28
2-3-2 سود باقیمانده (RI) 29
3-3-2 بازده فروش 30
5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم 31
6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت 32
1-6-3-2 معیار اول- سود 32
2-6-3-2 معیار دوم- سود هر سهم 33
3-6-3-2 معیار سوم- رشد سود 34
4-6-3-2 معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری 34
4-2 دلایل مطرح شده EVA 35
1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش 36
2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی 37
4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی 39
1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها 39
2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی 40
3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری 40
4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآن ها بر NOPAT و CAPITAL 41
5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق 42
6-4-4-2 ذخیره LIFO 42
7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی 43
8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده 43
9-4-4-2 دارائی های نامشهود 44
10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل 44
11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه 45
5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی 45
6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی 46
7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمايه 47
8-4-2 استاندارد سازی EVA 48
9-4-2 دگرگونی EVA 50
10-4-2 تکامل EVA 50
11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود 52
12-4-2 كاربرد هاي EVA 52
1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : 52
2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA 54
13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات 56
14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی 57
15-4-2 معايب ارزش افزوده اقتصاديEVA 58
16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA 59
1-16-4-2  ارزش افزوده بازار 59
2-16-4-2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA 60
17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش 60
18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC 62
19-4-2 هزینه سرمایه 62
20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) 62
21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه 63
22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه 63
23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها 64
1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی 64
2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) 64
3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65
24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته 66
1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 66
2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک 66
3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده 67
4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی 68
25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68
26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه 68
27-4-2 مزایای EVA 69
28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه 70
29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران 71
1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته 71
2-29-4-2 بازی رشدهای آینده 72
3-29-4-2 بازی انتقال ریسک 72
30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد 73
31-4-2 EVA  CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد 73
32-4-2 سودمندی شاخص های EVA  CVA,EP, 73
33-4-2 نتایج استفاده از EVA  CVA,EP,  برای پاداش مدیران اجرایی 73
34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام 74
35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE 76
36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE 77
37-4-2 بازده سرمایه گذاری 78
38-4-2 سیستم دو پونت 78
5-2 نتیجه گیری 80
6-2 سابقه تحقیق 81
1-6-2 تحقیقات خارجی 82
2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران 83

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 86
2-3 روش تحقیق 86
3-3 جامعه مطالعاتی 87
4-3 قلمرو تحقیق 88
1-4-3 قلمرو  مکانی تحقیق 88
2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق 88
3-4-3 قلمرو موضوعي تحقیق 88
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات 88
6-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات 89
1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 89
8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏: 98
2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 98
3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق 100
4-4  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 101
1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 102
2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود: 103
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول: 103
2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم 106
3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم 110
4-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 137
5-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم 141
6-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم 143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 146
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 147
1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول 147
2-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم 147
3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم 148
1-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي الف 148
2-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ب 148
3-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ج 149
4-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي د 149
5-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ه 150
6-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي و 1
برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:44
جمشید راد
تحقیق-مطالعه-رابطه-بین-خط-مشی-های-تقسیم-سود-سهام-با-معیارهای-مختلف-نقد-شوندگی-و-عامل-عدم-نقد-شوندگی
تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 2695 کیلوبایت
قیمت: 45000 تومان

دانلود تحقیق در مورد مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
در قالب word و در 135 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيده: 1
مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1بيان مسأله 8
4-1 چارچوب نظری تحقیق 9
5-1 فرضيه هاي تحقيق 15
6-1 اهداف و ضرورتهاي پژوهش 16
7-1 حدود مطالعاتی 16
1-7-1 قلمرو موضوعی 16
2-7-1 قلمرو مکاني 16
3-7-1 قلمرو زماني 16
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات 17

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 20
2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار 20
1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهاي نوظهور 22
2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی 23
1-2-2-2 تمرکز مالکیت 24
2-2-2-2 میزان سهام شناور آزاد 26
3-2-2-2 واسطه هاي خارجی 27
4-2-2-2 دسترسی به بازار 28
5-2-2-2 معامله ي اینترنتی 29
6-2-2-2 آزادسازي حساب سرمایه 30
7-2-2-2  هزینه هاي معامله 31
8-2-2-2 زیرساختهاي معاملاتی 32
9-2-2-2 محصولات 34
10-2-2-2 پذیرش متقابل 36
11-2-2-2 مشارکت سرمایه گذاران جزء 36
12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهاي بازنشستگی و توسعه طرحهاي سرمایه گذاري جمعی 37
13-2-2-2 تجدید ساختار بورسها 38
14-2-2-2 راهبري شرکتی 39
15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها 40
16-2-2-2 کیفیت شرکتهاي پذیرفته شده در بورس 41
17-2-2-2 موارد دیگر 41
3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن 43
1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام 43
2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 44
3-3-2 هزینه های اجرای سفارش: 44
4-3-2 هزینه های نگهداری موجودی: 44
5-3-2 هزینه های انتخاب نادرست : 45
6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 45
7-3-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46
1-7-3-2 رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46
2-7-3-2 رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47
3-7-3-2رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47
4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود 49
5-7-3-2 رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 50
6-7-3-2 تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 51
7-7-3-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 52
8-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی ها 53
9-7-3-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 53
10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 54
11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 55
4-2 پیشینه تحقیق 56
1-4-2 خارجی 56
2-4-2 داخلی 57

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 59
2-3 طرح تحقیق 60
3-3 روش اجرای  تحقیق 60
4-3مدل مفهومی تحقیق 61
5-3 جامعه و نمونه مطالعاتی 61
6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 64
7-3  متغييرهاي مورد مطالعه در تحقيق و روش اندازه گيري متغيرها 64
1-7-3 روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود  ( متغییرمستقل ) : 64
2-7-3روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) 64
8-3 روش تحلیل داده ها 65
9-3 فرايند آزمون فرضيه ها 66
10-3 روش آزمون فرضيه ها 67

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 69
2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 69
3-4  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 70
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 71
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود 72
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اول: 72
2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه دوم: 74
3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه سوم: 76
4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه چهارم: 78

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 82
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 83
1-2-5 نتايج فرضیه اول 83
2-2-5 نتايج فرضیه دوم 83
3-2-5 نتايج فرضیه سوم 84
3-2-5 نتايج فرضیه چهارم 84
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 84
4-5 پیشنهادها 84
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 85
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 85

پیوست ها
پیوست الف:نام شرکتها در سال 1384 87
پیوست ب:نام شرکتها در سال 1385 89
پیوست ج: نام شرکتها در سال 1386 91
پیوست د:نام شرکتها در سال 1387 93
پیوست ه :نام شرکتها در سال 1388 95

منابع و ماخذ
منابع فارسي 117
منابع لاتین 118
چکیده لاتین 119

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:44
جمشید راد
نقشه-زمین-شناسی-شهرستان-شیروان-و-چرداول
نقشه زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Shp
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 74 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول،شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی ایستا و پویا در فیبر فولادی تقویت کننده بتن های سبک

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:44
جمشید راد
تحقیق-مطالعه-آزمایشگاهی-خواص-مکانیکی-ایستا-و-پویا-در-فیبر-فولادی-تقویت-کننده-بتن-های-سبک
تحقیق مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی ایستا و پویا در فیبر فولادی تقویت کننده بتن های سبک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 72 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود تحقیق در مورد مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی ایستا و پویا در فیبر فولادی تقویت کننده بتن های سبک،
در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.
چکیده تحقیق:
از آن جا که مقاومت بالای بتن ­های سبک منجر به افزایش شکنندگی می­ گردد، فیبر تقویت باید برای بهبود قدرت و انعطاف پذیری آن­ ها در نظر گرفته شود. پنج گروه SFLWC نمونه با حجم مختلف فیبر فولادی عبارت بودند از 0/0 %، 5/0 %، 1 %، 5/1 % و 2 % که اثر آن­ ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. فیبر فولادی بر روی خواص مکانیکی استاتیکی و مقاومت بتن دانه سبک تأثیر دارد. خواص مکانیکی آن شامل مقاومت منشوری فشاری، قدرت کششی برای اولین بار می باشند، ... استحکام خمشی، استحکام خمشی و سختی خمشی و نیز مقاومت در برابر ضربه از طریق SFLWC توسط یک سری آزمایشات توصیه­ کاهش وزن و کمیته ACI 544 به دست آمد.
نتایج تجربی نشان داد که علاوه بر این، فیبر فولادی تا حد زیادی خواص مکانیکی مانند مقاومت کششی، مقاومت خمشی و استحکام در برابر ضربه را بهبود بخشد، اما منجر به تأثیر کمی بر روی مقاومت فشاری می ­گردد. هم چنین نتایج آزمایش نشان داد که بین انرژی استحکام خمشی و انرژی ضربه رابطه لگاریتمی وجود دارد که این رابطه توسط ایجاد منحنی ­های بار و آزمایش انحراف خمشی و آزمون های کاهش وزن مشخص گردید. به علاوه، نویسنده نشان می ­دهد نسبت حجم این فولادی 5/1-1 % امکان پذیر است...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق مقایسه مزامیر داوود با قرآن کریم و روایات اسلامی

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:44
جمشید راد
تحقیق-مقایسه-مزامیر-داوود-با-قرآن-کریم-و-روایات-اسلامی
تحقیق مقایسه مزامیر داوود با قرآن کریم و روایات اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 158 کیلوبایت
قیمت: 11400 تومان

دانلود تحقیق در مورد مقایسه مزامیر داوود با قرآن کریم و روایات اسلامی،
در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
فصل نخست: دعاهای مزامیر داوود
فصل دوم: نواهی مزامیر داوود
فصل سوم: معارف و آموزه‌های مزامیر داوود
فصل چهارم: نمونه‌ای از موارد اختلاف مزامیر داوود و قرآن کریمبخشی از متن تحقیق:
کتاب مقدس:
کتاب مقدس شامل عهد عتیق و عهد جدید است.
نام عهد عتیق برخلاف معنایی که از کلمه عهد در زبان فارسی برداشت شده (یعنی عهد به مفهوم یک دوره­ی زمانی)، به معنای دوره­ی کهن نیست. این عبارت به معنی دقیق به عهد و پیمانی اشاره می‌کند که خداوند با ابراهیم بست. مفهوم کلی این پیمان این بود که خداوند او را انتخاب نمود تا نخستین انسان پس از آدم باشد که با او ارتباط نزدیک برقرار می‌نماید و او نیز به خداوند ایمان آورد. خداوند هم چنین وعده ازدیاد نسل را به وی داد که مدتی بعد توسط اسحاق (همان پسر که یهودیان و مسیحیان عقیده دارند ابراهیم او را برای قربانی کردن به کوه برد)، عملی گردید. خداوند همچنین نشانه‌ای برای این عهد و پیمان مقرر نمود که آن بریدن قسمتی از پوست اضافی آلت تناسلی مردانه (ختنه) است. این بخش از کتاب‌ مقدس شامل: شرح چگونگی خلقت جهان و نوع بشر و سپس شرح زندگی و ارتباطات روحانی نخستین پیامبران از ابراهیم به بعد است. این بخش با کتاب پیدایش شروع می‌شود و پس از چند بخش که حاوی توضیحات کلی در مورد زندگی پیامبران پس از ابراهیم است، کتاب تورات و سپس کتب پیامبران بعد از موسی را شامل می‌شود و اما دو بخش متفاوت نیز در کتاب عهد عتیق وجود دارد که به اشعار دو پیامبر یعنی داوود و سلیمان نبی می‌پردازد. این دو کتاب به ترتیب مزامیر داوود و امثال سلیمان نام دارند. بخش قابل توجهی از اشارات به آمدن مسیح در آینده، در کتاب مزامیر داوود که حاوی گفتگوی داوود نبی با خداوند و نیز سخنانی که داوود به هدایت روح خداوند می‌گوید (در قالب بیش از ۵۰۰ قطعه شعری) آمده‌ است. عهد عتیق شامل ۳۹ کتاب است...

در این تحقیق به بررسی و نقد کتاب مزامیر داود پرداخته و دعاها، نواهی، معارف و آموزها و چندی از موارد اختلاف آن و قرآن را شرح خواهیم داد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir