تحقیق نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز (مدیریت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
0:24
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات21
حجم فایل118 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز

 

چكیده

سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و در این راستا استفاده از نظام های کنترل مدیریت ضروری است.

این مقاله به معرفی نظام های کنترل مدیریت می پردازد و فرایند کنتـرل را به عنـوان اسـاس مدیـریت عملکرد مطـرح می‌سازد و سیستم سنجش عملکرد را به عنوان سیستمی کنترلی در جهت مدیریت عملکرد می داند.

 

کنترل چیست؟

پنج وظیفه اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی،سازماندهی، تأمین نیروی انسانی، رهبری و کنترل.

با وجود اهمیت تقریباً یکسان این وظایف، برنامه ریزی نسبت به بقیه اولویت دارد چون سایر وظایف مدیریت پـس از برنامـه ریـزی و بـه منظـور تأمین اهـداف پیش بینی شده آغاز می شوند. برنامه ریزی بدون سازماندهی و انتخاب افراد مناسب برای انجام فعالیت ها و برنامه ها و هم چنین عدم نظارت بر اجرا، امری زاید می باشد.

سیستم سنجش عملکرد یک سیستم کنترلی است و در مدیریت عملکرد از سیستم های کنترلی استفاده می شود. به منظور روشن شدن نقش سیستم سنجش عملکرد در سازمان ها، مفهوم کنترل و دلایل نیاز سیستم های مدیریت به کنترل بررسی می‌شود.

کنترل فرایندی مستمر برای اطمینان از انطباق نتایج واقعی با برنامه های پیش بینی شده است. کنترل ابزاری برای ارزیابی اثربخشی و کارایی سایر فعالیت های مدیریت، یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، تأمین نیروی انسانی و رهبری است.

 

کنترل : مراتب و مصادیق آن

کنترل دارای گستره وسیع و مراتب و اشکال گوناگونی می باشد که از آن جمله می توان به : نظارت و هدایت حین اجرا، اندازه گیری فعالیتها، فرایندها و نتایج، مانیتورینگ، انواع ممیزی، ارزیابی، رسیدگی و بازنگری و ... و روش های کسب اطمینان از حصول اهداف و برنامه ها و اجرای اصلاحات مورد نظر اشاره کرد.

فرایند کنترل

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز 2 (مدیریت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
0:23
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل57 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز

چكیده

سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و در این راستا استفاده از نظام های کنترل مدیریت ضروری است.
این مقاله به معرفی نظام های کنترل مدیریت می پردازد و فرایند کنتـرل را به عنـوان اسـاس مدیـریت عملکرد مطـرح می‌سازد و سیستم سنجش عملکرد را به عنوان سیستمی کنترلی در جهت مدیریت عملکرد می داند.

کنترل چیست؟
پنج وظیفه اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی،سازماندهی، تأمین نیروی انسانی، رهبری و کنترل.
با وجود اهمیت تقریباً یکسان این وظایف، برنامه ریزی نسبت به بقیه اولویت دارد چون سایر وظایف مدیریت پـس از برنامـه ریـزی و بـه منظـور تأمین اهـداف پیش بینی شده آغاز می شوند. برنامه ریزی بدون سازماندهی و انتخاب افراد مناسب برای انجام فعالیت ها و برنامه ها و هم چنین عدم نظارت بر اجرا، امری زاید می باشد.
سیستم سنجش عملکرد یک سیستم کنترلی است و در مدیریت عملکرد از سیستم های کنترلی استفاده می شود. به منظور روشن شدن نقش سیستم سنجش عملکرد در سازمان ها، مفهوم کنترل و دلایل نیاز سیستم های مدیریت به کنترل بررسی می‌شود.
کنترل فرایندی مستمر برای اطمینان از انطباق نتایج واقعی با برنامه های پیش بینی شده است. کنترل ابزاری برای ارزیابی اثربخشی و کارایی سایر فعالیت های مدیریت، یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، تأمین نیروی انسانی و رهبری است.

کنترل : مراتب و مصادیق آن
کنترل دارای گستره وسیع و مراتب و اشکال گوناگونی می باشد که از آن جمله می توان به : نظارت و هدایت حین اجرا، اندازه گیری فعالیتها، فرایندها و نتایج، مانیتورینگ، انواع ممیزی، ارزیابی، رسیدگی و بازنگری و ... و روش های کسب اطمینان از حصول اهداف و برنامه ها و اجرای اصلاحات مورد نظر اشاره کرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق نظارت بر کار افراد (علوم انسانی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
0:23
جمشید راد
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نظارت بر کار افراد

تقریباً هر سازمانی دارای یك سیستم مدیریت عملكرد است كه از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملكرد، تعیین اینكه چه كسی مستحق ارتقاء می باشد، تصمیم گیری درباره افرادی كه عملكرد ضعیفی دارند و كمك به اجرای استراتژی های كسب و كار.

شكی نیست كه سیستم مدیریت عملكردی كـه بتواند به این اهداف جامه عمل بپوشاند، می تواند كمك مهمی به اثربخشی سازمان نماید. اما اینكه چه چیزی یك سیستم مدیریت عملكرد را به سیستمی كارآمد مبدل می سازد، چندان روشن نیست.

عوامل مختلفی وجود دارد كه می تواند اثربخشـی یك سیستم مدیریت عملكرد را تحت الشعاع قرار دهد كه در مطالعات تجربی متعدد، بسیاری از این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً تحقیقات قابل ملاحظه ای نشان می دهدكه اگر بازخور مداوم ارائه شود، ارزیابی هایی مبتنی بر رفتار صورت بگیرد و ممیزین آموزش دیده به كار گرفته شوند، اثربخشی مدیریت عملكرد، ارتقا می یابد.

در عین حال شواهد موجود نشان می دهد كه اگر سیستمهای مدیریت عملكرد به درستی اجرا نشـوند، پیامدهای منفی قابل ملاحظه ای به دنبال خواهند داشت.

بنابراین طراحی واجرای یك سیستم موثر و كارآمد مدیریت عملكرد، از ضروریات سازمانهاست. زیرا پویایی دیگر زیرسیستم های كلان سیستم سازمانی، به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته و تحت تاثیر كیفیت این زیرسیستم قرار دارد. بااین اوصاف، باید ضمن كنكاش در ادبیات موضوعی مربوطه، به جستجوی سیستمی جامع و به روز برای مدیریت عملكرد باشیم.

به منظور ارائه دیدگاههای جدید در مدیریت عملكرد و بررسی نقش مدیریت عملكرد در تحقق اهداف سازمانها و نیز مطالعه چگونگی به كارگیری و بومی سازی مدلهای گوناگون مدیریت عملكرد در كشور، همایشی دو روزه از سوی جهاددانشگاهی واحد تهران گروه مدیریت و با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در تالار الغدیر دانشكده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

در این همایش كه با حضور صاحبنظران وكارشناسان حوزه مدیریت همراه بود. دیدگاهها و نقطه نظریات مربوط به مدیریت عملكرد در قالب مقالاتی مطرح شد كه این مهم در چند كارگاه آموزشی نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق نظارت بر عملكرد مدیران (مدیریت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
0:23
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نظارت بر عملكرد مدیران

تقریباً هر سازمانی دارای یك سیستم مدیریت عملكرد است كه از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملكرد، تعیین اینكه چه كسی مستحق ارتقاء می باشد، تصمیم گیری درباره افرادی كه عملكرد ضعیفی دارند و كمك به اجرای استراتژی های كسب و كار.

شكی نیست كه سیستم مدیریت عملكردی كـه بتواند به این اهداف جامه عمل بپوشاند، می تواند كمك مهمی به اثربخشی سازمان نماید. اما اینكه چه چیزی یك سیستم مدیریت عملكرد را به سیستمی كارآمد مبدل می سازد، چندان روشن نیست.

عوامل مختلفی وجود دارد كه می تواند اثربخشـی یك سیستم مدیریت عملكرد را تحت الشعاع قرار دهد كه در مطالعات تجربی متعدد، بسیاری از این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً تحقیقات قابل ملاحظه ای نشان می دهدكه اگر بازخور مداوم ارائه شود، ارزیابی هایی مبتنی بر رفتار صورت بگیرد و ممیزین آموزش دیده به كار گرفته شوند، اثربخشی مدیریت عملكرد، ارتقا می یابد.

در عین حال شواهد موجود نشان می دهد كه اگر سیستمهای مدیریت عملكرد به درستی اجرا نشـوند، پیامدهای منفی قابل ملاحظه ای به دنبال خواهند داشت.

بنابراین طراحی واجرای یك سیستم موثر و كارآمد مدیریت عملكرد، از ضروریات سازمانهاست. زیرا پویایی دیگر زیرسیستم های كلان سیستم سازمانی، به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته و تحت تاثیر كیفیت این زیرسیستم قرار دارد. بااین اوصاف، باید ضمن كنكاش در ادبیات موضوعی مربوطه، به جستجوی سیستمی جامع و به روز برای مدیریت عملكرد باشیم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی (مدیریت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
0:23
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات16
حجم فایل86 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده

 

مدیریت پروژه از جمله مباحثی است که فشارهای محیطی و تغییرات رخ داده در دنیای کسب کار امروزی لزوم توجه و اهمیت دادن به آن را موجب گردیده است. از این رو پیوسته تلاش می شود که بهبودهایی در ابعاد مختلف آن حاصل گردد که البته یکی از مهمترین آنها، مدیریت زمان پروژه است. مسلما عدم توجه به این عامل موجب بروز تاخیر در اجرای پروژه ها به ویژه در پروژه های بزرگی مانند پروژه های پتروشیمی شده و هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد نمود. از طرف دیگر، تغییرات سریع محیطی و لزوم تطابق سریع با آن مانع این می شود که بهبودهای تدریجی جوابگوی نیازمندیهای دنیای کسب و کار امروزی باشند. در این مقاله مروری بر عوامل تاخیر پروژه های پتروشیمی در ایران شده و راهکارهایی مبتنی بر مهندسی مجدد ارائه گردیده است، که با اعمال آنها می توان به بهبودهای رادیکال در جهت کاهش تاخیرات دست یافت. برای این منظور سه پروژه پتروشیمی، EP ها و سازندگان آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

 

 

 

 

واژه های کلیدی: مدیریت پروژه[1]، پروژه های پتروشیمی[2]، مهندسی مجدد فرآیندها[3]


مقدمه 

محیط کسب و کار امروزی و تغییرات مداوم در آن باعث افزایش تاکید بر مدیریت پروژه گردیده است، تا آنجا که گاهی مدیریت پروژه را هم معنی مدیریت تغییر دانسته اند. از این رو شرکتها برای دستیابی به اهدافشان پیوسته از پروژه ها استفاده نموده، تا به آنجا که حتی فعالیتهای اصلی خود را در قالب پروژه به انجام رسانده اند ][i][. این امر باعث افزایش نیاز به مدیریت پروژه در سازمانها شده و باعث شده که در سالهای اخیر محققین به دنبال روشهایی باشند که بر مدیریت موثر پروژه ها تاثیر گذار باشد ][ii][.

 

یک پروژه می تواند به عنوان مجموعه ای از وظایف یا فعالیتهای تعریف شده که باید برای رسیدن به اهداف پروژه به طور کامل انجام شوند، نگریسته شود. این وظایف یا فعالیتها ممکن است به طور مستقل شروع و خاتمه یابند. همچنین آنها باید در یک توالی تکنولوژیک به انجام رسند ][iii][. در شکل 1 نمونه ای از توالی فعالیتهایی که در طی چرخه عمر یک پروژه که با پیمانکاران منعقد می شود، نشان داده شده است][iv][.

 

نظارت و هماهنگی کار توسط مالک

 

 

اجرای پروژه توسط پیمانکار ومدیریت

و هماهنگی آن توسط مالک

 

 

بررسی طرح های پیشنهادی و جزئیات آنها   

 

 

شکل 1: یک نمونه از توالی فعالیتهای پروژه

 

فرآیند فوق ساده شده بسیاری از فرآیندهای ریزتری است که برای انجام یک پروژه بایستی به انجام برسد. هماهنگی میان این فرآیندها در پروژه های بزرگ به اندازه ای جدی است که کنترل آن نیازمند روشهای جدید مدیریت فرآیندها می باشد


[1]  Project Management

[2]  Petrochemical projects

[3]  Process Reengineering

 


[i]   Turner, R. (1993), The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill.

 

[ii]   Hyvari, I. (2005), Project management effectiveness in project-oriented business organizations, International Journal of Project Management.

 

[iii]  Klastorin, T. (2000), Project management: tools and trade-offs, John Wiley.

 

[iv]  Keeling, R. (2000), Project management: an international perspective, Macmillan business.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق معرفی روشهای نوین مدیریت (مدیریت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
0:23
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات26
حجم فایل29 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

معرفی روشهای نوین مدیریت

 

 

آنچه می خوانید متن فیلمی آموزشی با عنوان ( پرواز بوفالوها) می باشد که در آن آقای جیمز پلاسکو به معرفی روش های نوین مدیریت پرداخته است. لازم به توضیح است که به دلیل پاره ای ملاحظات نوشتاری متن فیلم با اندک تصرف و تلخیص از نظر گرامیتان خواهد گذشت. می خواهم در مورد تغییرات دنیا کنونی که به شکل چشمگیری بر روش کسب و کار تاثیر گذارده است و روش برخوردی که برای باقی ماندن و ادامه بقا در قرن بیستم و یکم به آن نیازمندیم ، سخن بگویم . من چهل و سه سال است که در بازار کار هستم و سی سال اول آن را دقیقا می دانستم که چه باید بکنم. وظیفه من به عنوان رهبر شرکت و عنوان مدیر سازمان بسیار روشن بود می بایست برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل با هم می کردم و مطمئن می شدم که امور به همان شکل که انتظار می رفت انجام شده است . تصمیم گیری در سازمان با هم بود اگر کار خاصی در سازمان می بایست انجام می پذیرفت ، من باید مطمئن می شدم که فرد مناسب اقدام صحیحی را در زمان مناسب انجام داده است.

این روش در سی سال اول زندگی کار من کما بیش جواب داد. سپس حادثه ای رخ داد که سبب شد در روش هدایت و پیشبرد شرکت و همچنین عملکردم در کلاس هایی که تدریس می کردم و نظرات مشورتی که به افراد می دادم ، تجدید نظر کنم. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک 15 ص (مدیریت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
0:22
جمشید راد
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات15
حجم فایل255 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک 15 ص
پی دی اف مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک 15 ص

مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک 15 صپی دی اف مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک 15 ص

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بافت سنتی دزفول(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:26
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات43
حجم فایل24 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

موقعیت جغرافیایی

دزفول یكی از شهرستانهای مهم استان خوزستان است. شهراندیمشك در 12 كیلومتری شمال غربی آن شوشتر در 60 كیلومتری جنوب غربی آن اهواز(مركز استان) در 155 كیلومتری جنوب آن وشهر باستانی شوش در 30 كیلومتری جنوب غربی آن قرار دارند. شهر دزفول در 48 درجه و 24 دقیقه طول و 32 درجه و 24 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد و وسعت آن قریب به 5770 كیلومتر مربع است.

 

آب وهوا

هوای شهرستان دزفول گرم و نیمه مرطوب است. حداقل درجه حرارت در زمستان به 6 دهم درجه سانتیگراد زیر صفر و در تابستان حداكثر به 50 درجه سانتیگراد میرسد. هوای آن از شهرستان اهواز و خرمشهر خشكتر است. متوسط رطوبت در زمستان بین 35 تا 65 درصد در نوسان است. میزان متوسط بارندگی در دزفول 330 میلیمتر است.

وجه تسمیه دزفول

كلمه دزفول از دزپل دزبهل ویا دژپل گرفته شده و در اصطلاح محلی دزفیل میگویند و معرب آن دسبول است. نام شهر از دز ویا دژ به معنی قلعه وپل ماخوذ است.پل معروف رود دز احتمالا در دوران قبل از اسلام (242-  271 میلادی) بنا شده و بعدها مكرر تعمیرشده است.

 سابقه تاریخی شهر دزفول

اسناد و مدارك تاریخی نشان میدهد كه دزفول در دوران باستان بنا شده است. پل و قلعه مجاورآن قدیمیترین قسمت شهر و هسته اولیه آن را تشكیل میداده است. بنا به قولی دزفول در دوران تسلط عرب لطمه می بیند. در حمله مغول دزفول محفوظ می ماند ولی بعد تحت فرمان ایلخانان در می آید.

پیدایش اسلام با ایجاد مسجد جامع و مدارس دینی همراه است. در این دوره شهر بر دو پایه اصلی مسجد و بازار رونق میگیرد. بخشی از مسجد جامع دزفول به نام غریب خانه احتمالا در قرن سوم هجری بنا شده است.از ویژگیهای دوره صفویه ایجاد چاههای آب آشامیدنی ایجاد قناتها آسیابهای بادی و فاضلاب است. جنبه های شدید مذهبی بر شكل تقسیم بندی فضایی خانه های مسكونی به چشم می خورد. خانه سازی در دزفول به بخش بیرونی اندرونی و خلوت تقسیم می شود. بخش خلوت دردوران قاجاریه به تدریج از بخش ساختمان حذف می شود.

در نیمه اول قرن 19 میلادی اوضاع سامان بهتری می یابد. زراعت نی كه سابقه طولانی داشته در این زمان رواج بیشتری پیدا می كند. كالاهای صادراتی دیگری از جمله قلم نی به قسطنطنیه و هند ارسال می گردد.

با اینكه دزفول در همسایگی یكی ازسه مركز بزرگ علوم و فلسفه دنیای قدیم و صدر اسلام یعنی جندی شاپور(در مدرسه جندی شاپور از طب یونان ، ایران و هند درس گفته می شده و در واقع مركز برخورد عقاید فلسفی شرق و غرب بوده است). به نظر می رسد میان زوال جندی شاپور و گسترش شهر دزفول رابطه وجود داشته است. گفته می شود ویرانی جندی شاپور باعث كوچ مردم به دزفول شده است. اكنون دزفول كه از شهرهای ثبت شده تاریخی است همچنان زنده و فعال می باشد و با وجود گسترش دزفول بافت قدیمی هنوز قلب شهر است.

 

نحوهء تاثیر مسائل اقلیمی برواحد مسكونی

مسائل اقلیمی درجه حرارت هوا جهت وزش بادهای مطلوب بارندگی تاثیرات متقابلی بر واحد مسكونی و همچنین جهت گیری بافت كوچه ها می گذارد. مناسبترین باد از جهت شمال شرقی به شهر دزفول می وزد.این باد پس از عبور از روی رودخانه دز به شهر می رسد. راستای كوچه های شهر هم در همین جهت نباشد است. باد دیگری نیز وجود دارد كه از سمت جنوب غربی می ورزد و از عربستان به سوی ایران می آید. این باد را مردم محلی باد مرگ یا باد سیاه می گویند و جهت كلی كوچه های مخالف این جهت میباشد. از جمله عوامل اقلیمی دیگر كه در مسكن دزفول تاثیر بسزایی دارد گرما و شدت آن در تابستان می باشد كه جهت مقابله با آن از راه حل های مختلفی استفاده شده است. گرمای هوا در تابستان به 50 درجه سانتیگراد می رسدو این شهر یكی از گرمترین شهرهای ایران است. برخلاف اینكه در نقاط معتدل و سردسیری اطاقها رو به آفتاب ساخته می شود در دزفول سعی می شود تا حد امكان فضاهای زندگی را مخالف با جهت تابش خورشید ونور جنوب درست نمایند و برای سایه دارشدن حیاط خانه سمت جنوب ساختمان را مرتفع تر از شمال آن می سازند تا سایه در حیاط به وجود آید. اگر دقت نمائیم چند درجه از جنوب به طرف قبله در این شهر مناسب ترین جهت برای مقابله به تابش شدید خورشید و گرمای حاصل از آن است و بدین ترتیب حیاط در شمال خانه اكثرا به سمت  شمال شرقی می باشد. فضای ساخته شده در طبقات فوقانی اكثرا نیم طبقه های خصوصی هستند كه به فرزندان خانواده اختصاص داده می شود. از جمله فضاهای دیگری كه برای مقابله با گرمای زیاد در خانه های دزفول درست می كنند شوادان نام دارد. از جمله عوامل دیگری كه بر واحد مسكونی تاثیر دارد ساختن خانه ها با آجر می باشد و آن را به دو علت می توان بیان داشت. شدت بارندگی زیاد باعث شده است كه جسم سخت تری از گل جهت ساختمان تهیه شود و ان چیزی نیست جزآجر-آجر ضمن دارا بودن مقاومت زیاد از سبكی وزن نیز برخوردار است و در مقابل بارندگی شدید زمستانی مقاومت خوبی داردو از طرفی بهترین عایق حرارتی است جهت مقابله با گرما. شكست حجم ساختمانها خود عاملی جهت كاهش شدت تابش خورشید و ایجاد سایه در این حجم ها است. در سیمای كلی شهر این شكستگی به وضوح دیده می شود. از جمله عوامل دیگر پیوستگی بافت و تركیب حجمها روی گذر ها و ایجاد ساباط می باشد كه یكی از عوامل ایجادساباط ها مسائل اقلیمی است. ایجاد سایه ها و اختلاف درجه حرارت فضای سایه دار زیر این ساباط ها باعث ایجاد ایجاد جریان هوای خنك در زیر این معابر سر پوشیده می شود.                                                                      

عناصرتشكیل دهنده ساختمان

نظام باربر

در دوره سنتی شكل واحدی از نظام شالوده ای در ساختمان بناهای واحد مسكونی معمول بود. بار ساختمان را دیواره ای بار بر خشتی یا آجری و سقف گنبدی خشتی و یا آجری تحمل می كردند. قسمتهای بار بر به شكل جرزهایی درنما دیده می شدند. ابعاد این قسمت ها به طور معمول از 55 تا100 سانتیمتر بوده است. ابعاد اجزای نظام ساختمانی یعنی خشت ها متفاوت بوده و بسته به مورد تغییر می كرد. در ساختن قسمت های بار بر مصالح مورد استفاده خشت یا آجر بود. در ساختن دیوارهای خشتی از ملات گل استفاده می كردند. منتها گل را كه گل رس خالص بود از زیر زمین تهیه كرده و آن را ورز می دادند. یكسان بودن مصالح و نظام ساختمانی و نظام پوشش شكل واحدی را در مجموعهء معماری  واحد های مسكونی ایجاد میكرد كه تنها بسته به هر مورد در ابعاد و تناسبات متغیر بودند. در دورهء میانی دو گونه واحد مسكونی به بافت موجود شهر اضافه می شود.در مساكن متعلق به فرا دستان استفاده از تیرآهن در سقف باعث می شود كه نظام ساختمانی به مجموعه ای از دیوارهای باربر آجری و سقف تیرآهن تبدیل شود. در این نوع نیز نظام ساختمانی به شكل جرزهایی در نما دیده می شود. ابعاد دیوارهای باربر حدود 45 تا55 سانتیمتر است. در مساكن متعلق به فرودستان نظام ساختمانی هنوز شكل سنتی را حفظ كرده است با این تفاوت كه مصالح به آجرتغییر یافته اند. با توجه به اینكه در مسكن سنتی دیوارهای باربر"سقف گنبدی" یا "طاق آهنگ" بار ساختمان را تحمل می كردند نیرو های بار بر در یك جهت یا دو جهت به زمین وارد می شد. در مسكن دوره میانی كه سقف تیرآهن و دیواربار بر معمول می شود شیوهء انتقال بار یك جهته است. مگر در مساكن فرودستان كه هنوز از سقف گنبدی استفاده می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ایران شناسی(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:25
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات35
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ایران شناسی

تولد ایران

از تركیب اقوام آریایی و اقوام كهنی كه پیش از آریایی‌ها در فلات ایران ساكن بودند ملتی به‌وجود آمد كه در طول هزاران سال ، فرهنگ و مدنیتی شاخص ، سلسله‌ای از امپراتوری‌های بزرگ و تمدنی تأثیرگذار را در جهان كهن به وجود آوردند . این ملت با بهره‌گیری از میراث تمدن‌های كهن‌تر از خود نظیر بابل ، اورارتو ، آشور و ایلام ، كشوری بزرگ را بنیان افكند .اوج شكوفایی این تمدن در روزگار هخامنشیان بود . در این زمان ، گسترده‌ترین حكومتی كه تا آن روزگار ، جهان به خود دیده بود بنیان گذاشته شد . كشوری قدرتمند با سیستم‌های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی مدون و فراملیتی كه بعدها الگویی برای بازماندگان اسكندر و رومیان شد و جامعه‌ی انسانی را از عصر حكومت‌های محلی كوچك به دوران پرشكوه جوامع چندملیتی هدایت كرد. گستردگی قلمرو و تنوع اعجاب‌آور اقوامی كه زیر پرچم هخامنشیان می‌زیستند ، از یك سو موجب اختراع شیوه‌های نوینی در ارتباطات ، دیوان‌سالاری و مبادلات اقتصادی شد و از دیگر سو نگاه انسان را به معنای فرهنگ و باورهای دینی و قومی دگرگون ساخت . چنین بود كه ایرانیان برای نخستین بار منشور حقوق بشر را در دو هزاروپانصد سال پیش به فرمان كوروش تدوین كردند و نشان دادند كه چگونه می‌شود در برابر هر اندیشه ، باور و فرهنگی بردباری و رواداری داشت . قوانین مدنی و قضایی ایران نیز در این دوران ، چنین نگاه باز و منعطفی را به خوبی آشكار می‌سازد . قوانینی كه ضمن پیروی از سیاست‌های كلی حكومت هخامنشیان ، امكان آزادی‌های فردی ، قومی و آیینی را برای تمامی اقوام امپراتوری محترم می‌شمرد. تاریخ‌دانان ، بسیاری از تحولات بزرگ بشری را به ایرانیان نسبت داده‌اند . «ریچارد فرای » شرق‌شناس وایران‌شناس برجسته آمریكایی ، رواج گسترده مبادلات بر مبنای پول و سکه رابه داریوش هخامنشی نسبت می دهد ، چرا که تا قبل از آن ،اگرچه پول وجود داشته‌ اما عمدة مبادلات به صورت جنس به جنس بوده است . این پژوهشگر معتقد است كه قوانین و ساختار منظم حكومتی ایران باستان چنان دقیق و هوشمندانه بوده است كه حتی فیلسوفانی یونانی ، بارها بدان اشاره می‌كردند و روش‌های تربیتی و ساختارهای اجتماعی ایرانیان را می‌ستودند . بنابر پژوهش‌های انجام شده قانون و حقوق رومی كه بنیانی برای تمدن نوین غرب به شمار می‌رود ، به نوعی برگرفته از قوانین ایرانیان درعصر هخامنشیان بوده است . عصر باستان به پایان رسید و دوران تازه‌ای در تاریخ ایران آغاز شد ، نور الهام بخش اسلام بر ایران تابیدن گرفت ، آموزه‌های اسلامی با فرهنگ ایرانی در آمیخت و تمدن تازه اما نیرومندی از دل آن برخاست . در این عصر نوین هرچند دیگر از آن امپراتوری‌های مقتدر ایرانی خبری نبود ، اما ایرانیان در سایه اسلام گنجینه‌ی عظیمی از دانش ، فن‌آوری ، هنر و معرفت را برای جهانیان فراهم آورند ، كه گسترش و بازتاب آن در غرب ، زمینه‌های رنسانس و آغاز عصر خردورزی را باعث شد. دوره‌ی اسلامی در ایران یكی از درخشان‌ترین فصول تاریخ جهان است . این فصل از تاریخ ایران را فوجی از شاعران و سخنوران جهانی ، فلاسفه ، حكیمان و دانشمندان بزرگ پربار كرده‌اند . پیچیدگی و عظمت این عصر را می‌توان در معماری اسلامی ایران مشاهده كرد . آنجا كه آمیزه‌ای از شكوه گنبد و مناره‌های بلند و دریایی از ظرافت‌های خطاطی و اسلیمی در كاشی‌كاری ، آجرتراشی و گچبری‌های مساجد متجلی شده است.

 

ایران سرزمین خرد

ابن‌خلدون دانشمند بزرگ اسلامی كه ساكن شمال آفریقا و حدود مغرب و اندلس بوده است ، نكته‌ی مهمی را درباره‌ی مدنیت و جوهر قدرت ایرانیان بیان می‌كند او در تقسیم‌بندی حكومت‌ها و تمدن‌ها در جهان ، برترین و ماندگارترین دسته را حكومت‌های عقل‌گرا می‌نامند . او به عنوان نمونه ، از ایرانیان نام می‌برد . جالب آن است كه خاستگاه ابن‌خلدون ، تا پیش از اسلام در سیطره‌ی حاكمیت روم بوده است و این دانشمند با فرهنگ و تمدن رومی به خوبی آشنا است . با این حال نمونه‌ای از حاكمیت خرد و عقل در جامعه را ایران می‌داند .

 

ایران و زبان پارسی

زبان پارسی یكی از كهن‌ترین زبان‌های زنده‌ی دنیا است كه ریشه‌های آن تا دورترین اعصار تاریخ مدنیت انسانی امتداد یافته است . این زبان بستر شكوفایی برخی از بزرگ‌ترین تمدن‌های باستانی بوده و در پی هجوم سهمگین بیگانگان ، زبان‌های گوناگونی را در دل خود حل كرده است . بسیاری از شاهكارهای جاودانه‌ی ادبی با آن نوشته شده اند و تا قرن‌ها فراگیرترین زبان بین‌المللی مشرق زمین بوده و دامنه‌های نفوذش از مركز اروپا تا باختر دور بوده است . شاهد این مدعا نسخ متعددی از شاهكار‌های ادبی پارسی است كه از خاور دور تا قلب اروپا برجای مانده است.

هر كجا كه مسافری بر خاك ایران پای گذارد نشانی، ردی از آنچه ما به آن می بالیم، به چشم خواهد دید. بناهای شكوهمند، هنرهای ظریفه و طبیعت چشم نواز همة آنچه هستند كه تاریخ نگاران، سیاحان و هنرمندان در آثار خود بدان پرداخته‌اند. مجال پرداختن به همه ی این آثار در این فرصت كوتاه وجود ندارد،اما افتخار است ،اما از میان هزاران هزاراثر تاریخی ایران، به 8 اثرآن خواهیم پرداخت، كه عبارتند از: چغازنبیل، تخت جمشید، پاسارگاد، بیستون، تخت سلیمان، ارگ بم، گنبد سلطانیه ومیدان نقش جهان. علت انتخاب این آثار بدان جهت است كه این آثار در لیست میراث جهانی یونسكو قرار دارند. یونسكو ( UNESCO ) سازمانی آموزشی، علمی و فرهنگی ( United Nations Educational Scientific & Cultural ) وابسته به سازمان ملل متحد بوده كه در سال 1945 تشكیل شده و 191 كشور عضو و مقر آن در پاریس است. میراث جهانی یونسكو(World Heritage Site ) نیز عهدنامه‌ای بین‌المللی است كه در تاریخ 16 نوامبر 1972 به تصویب كنفرانس عمومی یونسكو رسیده است. موضوع آن حفظ آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی بشراست كه اهمیت جهانی دارد و به همه انسان های روی زمین، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و مرزی خاص تعلق دارند. تا سال 2007 میلادی، تعداد 851 مكان از 142 منطقة جغرافیایی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده‌ كه، از این تعداد 660 مكان- فرهنگی، 166 مكان- طبیعی و 25 مكان- مختلط ( فرهنگی و طبیعی ) میباشند. این اماكن در 5 منطقة جغرافیایی قرار دارد: آفریقا، منطقه عربی ( شمال آفریقا و خاورمیانه )، آسیا- اقیانوس آرام ( آسیا، استرالیا و اقیانوسیه )،اروپا و آمریكای شمالی ( آمریكا و كانادا ) و آمریكای لاتین وحوزه كاراییب . معیارهای انتخاب یك اثر برای ثبت در میراث جهانی یونسكو: 1- اثرمورد نظر دستاورد یا شاهکار هنری منحصر به فرد، باشد که از نبوغ انسان نشآت گرفته است. 2- اثرمورد نظر نمایانگر تبادل ارزش های انسانی در محدوده زمانی و نیز یک حیطه فرهنگی خاص باشد ،بطوریکه این تبادل در راستای پیشرفت معماری ، بناهای یادمانی، برنامه ریزی شهری و طراحی مناظر اطراف باشد. 3- اثر مورد نظر شاهدی بی نظیر و یا حداقل استثنایی یک سنت فرهنگی خاص و یا تمدن از میان رفته باشد. 4- اثر مورد نظر نمونه برجسته یک بنا یا مجموعه ابنیه ای باشد که نمایانگر تحول در تاریخ بشر باشد. 5- اثر مورد نظر نمونه برجسته از یک سکونت گاه زیستی و یا تغییر کاربری که انسان در زمین و دریا ایجاد کرده بوده است، باشد. این اثر همچنین باید معرف یک یا چند فرهنگ در این زمینه و یا تعامل موجود بین انسان و محیط زیست او باشد. 6- اثر مورد نظر با رویدادها، سنن زنده، افکار و اعقاید ، وهمچنین با آثار هنری و ادبی واجد ارزش جهانی منحصربه فرد، به گونه ای ملموس و بی واسطه مرتبط باشد. 7- اثر مورد نظر یک پدیده طبیعی یا تلفیقی از طبیعت و هنر باشد. 8- اثر مورد نظر نشان دهنده مراحل تاریخی کره زمین و روند حیات، فرایندهای موجود درحال پیشرفت و شکل گیری زمین باشد. 9- اثر مورد نظر نمونه برجسته ای از فرآیندهای در حال پیشرفت زیست شناسی و بوم شناسی برای تکامل زمین، آبها و اکوسیستم شامل حیوانات و گیاهان باشد. 10- اثر مورد نظر به محلی ، علمی و حفاظتی امن و طبیعی برای حفاظت از تنوع بیولوژیکی برای آن دسته از جانوران منحصر به فرد که در حال انقراض اند باشد به لحاظ علمی و حفاظتی باشد. و اما هشت اثر ایرانی ثبت شده در میراث جهانی

گنبد سلطانیه


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ایران در یک نگاه(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:25
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات30
حجم فایل657 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ایران در یک نگاه

موقعیت و طبیعت
كشور جمهوری اسلامی ایران سرزمین پهناوری است كه 1648000 كیلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب غربی آسیا، میان كشورهای تركمنستان ، آذربایجان و ارمنستان در شمال ؛ افغانستان و پاكستان در شرق ؛ و تركیه و عراق در غرب قرار گرفته است . سراسر مرزهای جنوبی ایران را كرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان فراگرفته است . مجموع مرزهای خشكی ایران 51700 كیلومتر ، و مجموع مرزهای آبی آن ، در شمال و جنوب 2510 كیلومتر است
ایران در قلب خاورمیانه قرار گرفته است و چون پلی دریای مازندران ،‌ یعنی زیباترین دریاچه جهان را به خلیج فارس وصل می‌نماید و همچنین مانند چهارراهی بر سر راه شرق و غرب ، پیوندگاه تجلیات فرهنگی ، معنوی و سیاسی جهان شرق و غرب است
 
چشمه‌سارهای زلال ، انارستان‌ها ، باغ‌های پسته ، ردیف درختان تبریزی ، كوچ كاروان عشایر در فصل‌های گوناگون شب‌های پرستاره ، صخره‌ها ، كوه‌ها ، پستی‌بلندی‌های پایان ناپذیر، آتشفشان‌های خاموش و پوشیده از برف ، جنگل‌های انبوه رشته‌ كوههای البرز و كرانه‌های دریای مازندران از جمله چشم‌اندازهای دیدنی و فراموش ناشدنی طبیعت ایران‌اند كه خاطره‌های ماندگار در اذهان جهانگردان به جا می‌گذارند
چهره دشت و هامون ایران در خلال سال مختلف و متغیر است ؛ زمانی پر از شن و سنگ، گاه پر از سیلاب و زمانی پوشیده از برف و گل و لای یا سرشار از گل و گیاه و سبزه است
 
هنرمندان ایرانی در طرح‌های انواع آثار هنری خود غالباً طبیعت را به عنوان نماد و نشانه‌ای از زیبایی هستی ترسیم كرده‌اند . ایرانیان آب را همیشه ارجمند داشته و نشانه آبادانی شناخته‌اند . در چمن‌زارها، باغ و بوستان‌ها ، خانه‌ها و در مسجدها و مكان‌های مقدس به طور همیشگی آب جریان دارد و درختان بسیار به ویژه درختان سرو ، كاج ، نارنج ، انار و انگور و غیره را آبیاری می‌كند
 
طبیعت جادویی و پهناور ایران یكی از عامل‌های بسیار ارزشمند صنعت جهانگردی است . از میلیون‌ها هكتار مساحت خشكی ایران ، 19 میلیون هكتار باغ و كشت‌زار ؛ 10 میلیون هكتار جلگه و مرتع ؛ 19 میلیون هكتار جنگل ،‌و باقی مانده آن شامل زمین‌های بایر ، صحرا و كوه است
 
از خصوصیات مهم این سرزمین پهناور كه از نظر جهانگردی بسیار با اهمیت است وجود رشته كوههای سر به آسمان كشیده ، جلگه‌ها و دشت‌های هموار، ناحیه‌های كویری ، رودخانه‌ها و در یاچه‌های گوناگون است كه موجب شده است در هر زمان از سال ، در گوشه‌های مختلف آن ، یكی از چهار فصل را بتوان دید ، به طوری كه در زمستان در ناحیه‌های جنوبی می‌توان از دریای خوب و آرام برای ورزش‌های آبی هم چون شنا و اسكی روی آب استفاده كرد و در همان زمان در كوهستانهای شمال و غرب كشور به ورزش‌های زمستانی مانند اسكی پرداخت و هم زمان در شهرهای بسیاری در كرانه‌های دریای مازندران ، از هوای دلپذیر بهاری استفاده كرد
كرانه‌های دریای مازندران به صورت باریكه‌ای بسیار زیبا در میان دریای مازندران و رشته‌ كوههای زیبا و جنگلی البرز قرار گرفته‌اند
كرانه‌های خلیج فارسی كه بخشی از آن از صخره‌های كوهستانی و بخش‌های دیگر آن از كناره‌های شنی و باتلاقی تشكیل شده كه به یك نواختی كرانه‌های شمالی نیستند
 
استانهای جنوبی ایران به ویژه خوزستان كه بخشی از جلگه پهناور میان‌رودان(بین‌النهرین) را تشكیل می‌دهد، بسیار هموار و مسطح‌اند و در ارتفاع اندكی از سطح دریا قرار گرفته‌اند. چنانكه اگر یك جهانگرد در میان كوهستانهای شمالی یا غربی ایران به گردش بپردازد ، در زیر پای خود شهرك‌ها ، روستاها ، باغ‌ها و چمن‌زارهای بسیار زیبایی را خواهد یافت كه شگفتی او را برخواهند انگیخت
 
ارتفاع بسیار فلات ایران از سطح دریا و قرارگرفتن بیش‌تر استانهای كشور در ارتفاع بیش از 1000 متر ، یكی دیگر از ویژگی‌های مهم سرزمین ایران است
 
رشته‌كوههای عظیم و بلند البرز از سوی شمال ، كوههای زاگرس از سوی غرب و رشته‌كوههایی كه از از خراسان تا بلوچستان كشیده شده‌اند، از سوی شرق سرزمین ایران را محصور نموده‌اند. مهم‌ترین قله‌های ایران عبارتند از : دماوند در شمال شرقی تهران با ارتفاع 5671 متر ؛سبلان در غرب اردبیل با ارتفاع 4880 متر ؛ سهند در جنوب تبریز با ارتفاع 4707 متر ؛ تخت سلیمان در مركز مازندران با ارتفاع 4820 متر ؛ زردكوه در بختیاری با ارتفاع 4550 متر ؛ دنا در شمال یاسوج با ارتفاع 4309 متر ؛ تفتان در جنوب زاهدان با ارتفاع 3941 متر و ده‌ها قله دیگر كه در سرتاسر ایران پراكنده‌اند
پیچیدگی و گوناگونی سازندهای آهكی، غارهای فراوانی در استان‌های مختلف ، به ویژه در آذربایجان ، كردستان و همدان به وجود آورده است كه مورد توجه جهانگردان بی‌شماری هستند كه برای بازدید از غارهای مزبور به ایران سفر می‌كنند. چشم‌اندازهای درون این غارها از جاذبه‌های مهم جهانگردی برخوردارند و پیوسته مورد بازدید جهانگردان خارجی و داخلی قرار می‌گیرند
كوههای ایران به چین‌خوردگی‌های دوران سوم زمین شناسی تعلق دارند، و برخی از آنها با منشاء آتشفشانی موجبات پیدایش چشمه‌های آب گرم و معدنی را فراهم آورده‌اند . كوهستانهای ایران شرایط بسیار مطلوبی برای ورزش‌های زمستانی و كوهستانی پدید آورده‌اند. كویرهای معروف ایران ؛ از جمله دشت لوت و دشت كویر در وسعتی بیش از 360 هزار كیلومتر مربع گسترده شده‌اند و هنوز هم از ناحیه‌های ناشناخته و جالب توجه به شمار می‌روند
ایران با بیش از 500 چشمه معدنی و آب گرم شناخته شده كه آب تمامی آنها برای تأمین آب آشامیدنی و استفاده‌های درمانی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یكی از مهم‌ترین منابع درآمد جهانگردی را در اختیار دارد . بیش‌تر این جشمه‌ها در رشته كوههای البرز ، آذربایجان و زاگرس قرار گرفته‌اند و تعدادی از آنها نیز در نزدیكی اصفهان ، مشهد و بندرعباس واقع شده‌اند . چشمه‌های آب معدنی سرعین اردبیل ، چشمه‌های آب گرم لاریجان در دامنه‌های البرز و همچنین چشمه‌های آب معدنی محلات ، كه از نظر توسعه جهانگردی اقدامات قابل توجهی در آنها صورت گرفته است در تابستانها هزاران نفر را برای درمان و تفریح به سوی خود جلب می‌كنند
در كناره‌های جنوبی دریای مازندران ، منطقه‌ای وسیع و سرسبز با دامنه‌های پوشیده از جنگل وجود دارد
  ارتفاع این كناره‌ها از سطح دریاهای آزاد جهان 28 متر است . كرانه‌های دریای مازندران با سواحل ماسه‌ای و مناظر دل‌انگیز از زیباترین كانونهای سیاحتی و جهانگردی ایران به شمار می‌روند. كرانه‌ها و جزیره‌های جنوب ایران نیز به ویژه در فصل‌های سرد از جذابیت طبیعی و جهانگردی قابل توجهی برخوردارند . دامنه‌های رشته كوههای البرز ، زاگرس و انشعابات آن در خراسان و آذربایجان و همچنین منشأ رودخانه‌های ایران ، مظهر چشمه‌سارها و نیز منبع پیدایش دریاچه‌ها و تالاب‌هایی هستند كه هر یك با چشم‌اندازهای زیبا و جذاب خود ارزش‌های جهانگردی در خور توجهی را به نمایش می‌گذارند
آب و هوا
فلات ایران آب و هوایی نسبتاً خشك دارد . ایران در كمربند آب و هوایی خشك جهان قرار گرفته است و رشته كوههای البرز و زاگرس از رسیدن جریان‌های هوایی مرطوب دریای مازندران(خزری) و مدیترانه‌ای به داخل آن جلوگیری می‌كنند. سرزمین ایران به دلیل گسترده شدن بین25 و 40 درجه عرض جغرافیایی و همچنین به دلیل وجود ارتفاعات، از تنوع آب‌ وهوایی شایان توجهی برخوردار است . میانگین دمای سالانه، از شمال غرب به جنوب شرق كشور افزایش می‌یابد و از حدود 10 درجه سانتی گراد در آذربایجان ، به 25 تا 30 درجه سانتی گراد در جنوب و جنوب شرقی می‌رسد
كرانه‌های شمالی و جنوبی ایران در فصل‌های مختلف ،‌آب و هوایی متفاوت با آب و هوای ناحیه‌های مركزی و كوهستانی دارند . میانگین دمای بندرعباس در جنوب ایران در دیماه(ژانویه) به 5/18 درجه سانتی گراد می‌رسد میزان تفاوت بارش سالانه نیز در ناحیه‌های مختلف كشور بسیار زیاد است و از 2000 میلی متر در گیلان تا كم‌تر از 100 میلی متر در نواحی مركزی در نوسان است میانگین سالانه بارش در ایران در حدود 275 میلی‌متر است
سرزمین ایران از تنوع آب و هوایی چشمگیری برخوردار است تنوع آب و هوا میان مناطق كشور با تغییراتی كه در فصل‌های مختلف ایجاد می‌شود افزایش می‌یابد
 
چنانچه در چند ناحیه مختلف از یك منطقه ، می‌توان تابستان گرم و زمستان سرد را هم‌‌زمان دید
  بنابراین ، آب و هوای ایران را فصل به فصل باید مورد بررسی قرار داد
در ماههای دی و بهمن ،‌در ایران سه منطقه آب و هوایی وجود دارد . كرانه‌های دریای مازندران با آب و هوای ملایم و نسبتاً سرد، بخش‌های مركزی با آب و هوای زمستانی ؛ بخش‌های جنوبی با آب و هوایی معتدل و مطبوع ، چهره می‌نمایند . در فصل بهار به ویژه در اردیبهشت به طور كلی سراسر ایران از آب و هوای مطبوع و دلنشینی برخوردار است و فقط بخش‌های جنوبی ایران به طور ناگهانی گرم می‌شوند در تابستان وضعیت آب و هوایی كشور پیچیده می‌شود . هوای كرانه‌های دریای مازندران به علت رطوبت زیاد دگرگون می‌گردد و در روزها گرم و در شب‌ها نسبتاً خنك است . كرانه‌های جنوبی ایران با روزهای بسیار گرم و شب‌های نسبتاً گرم و رطوبت بسیار همراه است
 
شهرهای شیراز ، اصفهان ، مشهد ، تهران و تبریز كه از كانون‌های اصلی جهانگردی ایران به شمار می‌آیند ، آب و هوای مختلف دارند شیراز با داشتن چهار ماه گرما در رتبه اول و تبریز با داشتن یك ماه گرما در رتبه آخر قرار دارد. استانهای آذربایجان ، كردستان ، همدان و خراسان به عنوان استانهای خنك در فصل تابستان شهرت دارند
به طور خلاصه سراسر شمال كشور به ویژه منطقه‌های ییلاقی دامنه‌های البرز مانند دره نوز ، كجور ، كلاردشت و كتالم و همچنین آذربایجان ، خراسان و منطقه‌های مركزی كوههای زاگرس
میان تویسركان و گلپایگان برای گذراندن تعطیلات گردشگران داخلی و همچنین جهانگردانی كه به ایران سفر می‌كنند در فصل تابستان نقاط مناسبی به نظر می‌رسند . منطقه‌های جنوبی ایران با توجه به نواحی مختلف آن ، از پنج تا شش ماه ، به ویژه در طول زمستان می‌توانند مورد استفاده جهانگردان داخلی و خارجی قرار گیرند
جهانگردانی كه در فصل زمستان به كرانه‌های جنوبی ایران سفر می‌كنند با آب و هوای مطبوعی رو به رو می‌شوند ، در حالی كه در همان زمان در فارس و اصفهان ، برف و سرما چهره شهرها را دگرگون كرده است در فصل تابستان هوای بیش‌تر منطقه‌های ایران گرم اما قابل تحمل است . بهار و پاییز ، به ویژه تعطیلات نوروزی ، برای جهانگردان و گردشگران داخلی زمان بسیار مناسب برای سیر و سیاحت به شمار می‌رود
تاریخ
فلات ایران از قدیمی‌ترین كانون‌های تمدنی دوران باستان در آسیا است . و از این نظر در دانش باستان شناسی ، جایگاه مهمی دارد . تاریخ اسكان در فلات ایران از دوره نوسنگی تا مهاجرت آریاها چندان روشن نیست ، اما شواهد روشنی در دست است كه سرزمین ایران از دیرباز مسكون بوده است كانون‌های قدیمی سكونت در كنار چشمه‌ها و رودخانه‌ها یا به طور كلی در مجاورت كوههای زاگرس و البرز، به وجود آمده‌اند
  مهم‌ترین این كانونهای باستانی عبارت‌اند از : تپه سیلك كاشان ، تپه حصار دامغان ، ترنگ تپه گرگان ، تپه حسنلو در آذربایجان ، تپه مارلیك در رودبار، همچنین شوش در خوزستان در كاوشهای باستان شناسی در این كانون‌های تمدنی ، آثاری به دست آمده‌اند كه قدمت برخی از آنها به هزاره پنجم پیش از میلاد می‌رسد
جمعیت و تركیب قومی
براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال 1375 ، جمعیت ایران اندكی بیش از 60 میلیون نفر است . از این تعداد نزدیك به 37 میلیون نفر شهرنشین و در حدود 23 میلیون نفر روستانشین و معدودی عشایر هستند . بخش عمده جمعیت شهرنشین در شهرهای بزرگی مانند تهران ، مشهد ، اصفهان ، تبریز ، شیراز ، قم ، اهواز ، رشت، ارومیه و كرمانشاه زندگی می‌كنند.
بیش از نیمی از جمعیت كشور را جمعیت فعال تشكیل می‌دهد و در حدود 5/39 درصد كل جمعیت ایران زیر 14 سال سن دارد . بدین ترتیب جمعیت ایران از نظر تركیب سنی از جمله جوان‌ترین جمعیتها در میان كشورهای دنیاست به همین خاطر جامعه ایران برخورداراز شور و نشاط جوانی است از نظر اشتغال ، توزیع سنی جمعیت شاغل 10 ساله و بالاتر در بخشهای مختلف اقتصادی ، 04/32 درصد در بخش كشاورزی 5/44 درصد در بخش خدمات 70/30 درصد در بخش صنعت مشغول به كارند. تعداد شاغلان كل كشور در حدود 5/14 میلیون نفر گزارش شده است .
از كل جمعیت بالاتر از 6 سال 51/79 در صد باسواد هستند . نسبت باسوادی در نقاط شهری 88/69 درصد و در نقاط روستایی 37/91 درصد افراد لازم التعلیم (6-14ساله) می‌باشد. این نسبت در میان مردان 66/84 درصد و در میان زنان 21/74 درصد است . همین نسبت در نقاط شهری برای مردان و زنان به ترتیب 56/89 درصد و 70/81 درصد و در نقاط روستایی 74/76 درصد و 41/62 درصد گزارش شده است .
جهانگردان به ویژه جهانگردان حرفه‌ای علاقه بسیاری به بازدید از كوچ ایل‌ها و عشیره‌ها نشان می‌دهند . این علاقه‌مندی دلایل متعددی دارد ؛ از جمله این كه ایل‌ها و عشیره‌ها ، فرهنگ و سنت‌های قدیمی و آداب و رسوم باستانی را پاسداری می‌كنند و در میان خود زنده نگاه می‌دارند . به طور كلی ، آداب و رسوم و روش زندگانی كوچ نشینان ایران چندان تقاوتی با زندگانی گذشتگان باستانی ما ندارد از این رو بازدید از ایل‌ها و عشیره‌های ایران و شناخت زندگی آنها توسط جهانگردان به آنان كمك می‌كند تا با گوشه‌هایی از فرهنگ و زندگانی ایرانیان باستان آشنا شوند.ایران بر سر راه آسیای مركزی و تركیه و كشورهای غربی قرار گرفته است و گروه‌های قومی متنوعی در آن زندگی می‌كنند كه از آن جمله می‌توان فارس‌ها، كردها، لُرها، بلوچ‌ها، بختیاری‌ها، تُرك‌های آذری ، تالش‌ها، تركمن‌ها، قشقایی‌ها و عرب‌ها نام برد . اقلیت‌های قومی و گروه‌های نژادی كوچك‌تری نیز در ایران زندگی می‌كنند : تركمن‌ها كه در تركمن صحرا و شمال خراسان زندگی می‌كنند و از نظر چهره ، زبان و فرهنگ با قوم‌های دیگر ایرانی تفاوت دارند . در نواحی مركزی ایران ،‌ایل قشقایی كه تبار تركی دارد ، زندگی می‌كنند . قوم‌های عرب بیش‌تر در خوزستان و به صورت پراكنده در كرانه‌های خلیج فارس زندگی می‌كنند . تركیب قومی جامعه امروزی ایران در نتیجه گسترش ارتباطات و آمیزش فزاینده مردم با یكدیگر به مقدار زیادی دگرگون شده و فضای اجتماعی نسبتاً یكسانی پدید آمده است كه در اثر آن ، اقوام ایرانی پیكره واحدی را به وجود آورده‌اند
گروه‌های رنگین پوست كه به طور پراكنده در استانهای جنوبی ایران دیده می‌شوند از بقایای مناسبات تجارت برده با زنگبار هستند . اقلیت‌های هندی مقیم جنوب ایران نیز بازمانده بازرگانان هندی ساكن ایران در زمان‌های گذشته هستند

دین و فرهنگ
 دین رسمی ایران بر اساس اصل 12 قانون اساسی ، اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است . حدود 99/65 درصد مردم مسلمان هستند پیروان مذهب‌های اسلامی حنفی ، مالكی ، شافعی ، حنبلی و زیدی در ایران از احترام و آزادی كامل برخوردارند
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دین‌های زرتشتی ، مسیحی و كلیمی به رسمیت شناخته شده‌اند و پیروان آنها می‌توانند مانند مسلمانان با حقوق یكسان در زندگی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی كشور شركت كنند. اقلیت‌های دینی زرتشتی ،‌ارمنی ، كلیمی و آشوری و كلدانی در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مستقل دارند . غنای فرهنگی ایران در عرصه‌های مختلف از جمله انواع هنرهای شرقی ، ادبیات و عرفان آوازه‌ای جهانی دارد . اسطوره‌ها، ‌افسانه‌ها ، حكمت و فلسفه ، شعر ، موسیقی ، ادبیات عامه ، صنعت‌های دستی ، معماری و هنرهای تزئینی ایران ، بخش شایان توجهی از گنجینه‌های اندیشه ، هنر و فرهنگ بشری را تشكیل داده‌اند
تقسیمات اداری و سیاسی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir