بررسی اقلیم سرد قطبی(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:21
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات48
حجم فایل1.17 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سرد و قطبی

Polar climate

  1. 01.1شناخت و ویژگی های اقلیم سرد و قطبی:

  Recognizing & features of polar climate

رایج‌ترین طبقه‌بندی مؤثر براساس برنامه Koppen می‌باشد که براساس ویژگی‌هایی از چرخه میانگین سالیانه دمایی و نزولات استوار شده‌اند. مقادیر آستانه‌ای که این پارامترهای اقلیمی را تعیین می‌کنند برای طراحی انواع اقلیمی تعریف شده‌اند که ویژگی‌های اصلی محیطی را منعکس می‌نمایند. انواع اقلیم اصلی براساس نظریات Koppen پنج دسته بوده و با حروف بزرگ مشخص می‌شوند عبارتند از:

اقلیم‌های استوایی بارانی (A)

اقلیم‌های بیابانی (B)

اقلیم‌های معتدل بارانی (C)

اقلیم‌ها ی برفی و جنگلی (D) Boreal

اقلیم‌های قطبی (E)

Global climate classifications were originally constructed in order to designate the manifold existing local climates to an adequate number of climate types and to determine the spatial distribution of these types on the basis of climatic data for a reference period. Thus, climate classifications are introduced in order to reflect the mean spatial climate characteristics.

 

به کارگیری طبقه‌بندی اقلیمی جهانی براساس نظریات (1936) Koppen‌ واطلاعات اقلیمی جهانی برای فواصل 15 ساله در دوره سال‌های 1951 تا 2000 ،یک مرور کلی درباره تغییرات فضایی- موقتی انواع اقلیم های اصلی را در یک سری مجموعه‌های فرعی جهانی و منطقه‌ای در یک دیدگاه قاره‌ای را ایجاد می‌کند.

براساس طبقه بندی اقلیمی کوپن جهان به 5 نوع اقلیم اصلی تقسیم می شود  که منطقه E  وD  معرف اقلیم سرد و قطبی هستند.

توزیعات مجدد بین پنج نوع اصلی اقلیمی Koppen که بین دوره های 2000-1951 و 2000-1986 رخ داده‌اند، بر 3/3% از محدوده کلی جهانی تأثیر دارد. اما فقط برای حدوداً نیمی از این دوره نتایج طبقه‌بندی متفاوت را می‌توان به تفاوت‌های مهم آماری پارامتری اقلیمی مربوطه بین دو دوره مربوط دانست. انتقال‌ها بین انواع آب و هوایی باعث افزایشی در اقلیم خشک‌ B و کاهش‌های همزمانی در اقلیم‌های قطبی D  و سرد ‌ E می‌شوند. در حالی که در مورد اقلیم‌های حاره‌ای A و معتدل  C تنها توسعه‌ هایی جزئی قابل مشاهده هستند.

 

However, the underlying climate variables are subject to temporal variations and so are the results of climate classifications. Therefore climate classifications may not only be used to determine the mean state of the climate. They can also be utilized to analyze global and regional scale climate variations by applying them to varying time periods. Spatio-temporal variations of climate types resulting from effective climate classifications do not only reflect modifications of climatic parameters. By definition they are closely linked to different environmental conditions (e.g. vegetation) and therefore they may moreover be used for investigating the potential impact of past, present and projected future climate change on environmental systems.

 

یافته‌های فوق که به تغییرات فضایی زمانی پنج اقلیم Koppen مرتبط هستند و در نیمه دوم قرن بیستم بیان شده اند،در یک مقیاس جهانی به طور کلی همراستا با نتایج حاصل از تحقیقات چندین محقق می‌باشند که طبقه‌بندی Koppen یا اصلاحاتی از آن را برای اطلاعات اقلیمی قرن بیستم به کار بردند و با توجه به تغییرات بیشتر منطقه‌ای که مثلاً مورد حمایت Overland, Wang و Serreze هستند و به کاهش اقلیم‌های سرد‌ E مربوط می‌شوند و یا به وسیله Gonzalez در ارتباط با توسعه اقلیم ‌های خشک ‌ Bدر آفریقا عمل می کنند.

طبقه‌بندی Koppen به پنج نوع اصلی اقلیمی محدود شده که براساس مقادیر ماهیانه مربوط به دوره زمانی 1951 در آمریکای شمالی است

بیشتر خصوصیات آمریکای شمالی نشان دهنده کاهش‌های معینی از مناطق قطبی E و همچنین اقلیم‌ها ی خشک B هستند. به صورتی همزمان محدوده اشغال شده توسط اقلیم‌های C , D افزایش می‌یابند.

همان طور که 13 مورد از 15 مورد گرم‌ترین سال‌های جهانی در دوره 2000-1951 بین سال‌های 1986 تا 2000 روی داده‌اند.

این دوره جدید نه تنها تأثیرات گرم شدن جهانی مشاهده شده در قرن بیستم را در برمی‌گیرد بلکه ممکن است به عنوان یک قیاس برای اقلیم گرم‌تر جهانی در نظر گرفته شود، همان طور که برای آینده مطرح شده است. بنابراین ممکن است این طور نتیجه‌گیری شود که تغییرات مربوط به انواع اصلی اقلیم‌ها که در فاصله سال‌های 2000-1986 کشف شده‌اند، ادامه خواهند داشت یا ممکن است حتی تحت شرایط آینده یا گرم شدن جهانی آینده تقویت گردند. این نتیجه به وسیله نتایج طبقه‌بندی اقلیمی Koppen که براساس مدل جفت شده و جفت نشده GCMS انجام شده‌اند مورد حمایت می‌باشد که نشان دهنده توسعه اقلیم‌های خشک‌ B و استوایی A و کاهش اقلیم‌های قطبی D و سرد‌ E براساس فرضیه گرم شدن گاز گلخانه‌ای می‌باشد.

این مسأله همچنین باعث ایجاد فرصت‌های برای خلق زیبایی می‌شود که در سایر اقلیم‌ها آشکار نخواهد بود. این ارایه درباره این است که چگونه معماران و طراحان در حال بررسی احتمالات شکل دهنده مناطق سردسیری شامل پیچید گی‌ها فرصت‌ های آن می‌باشند. هدف ارایه یک سبک معماری جدید یا تعیین مکتب زیبایی‌شناسی خاصی نسبت به مکتب دیگر نمی‌باشد، بلکه هدف از ارایه این مقاله تعیین ایده‌هایی در حال پیدایش، ویژگی‌ها و مفاهیم می‌باشد و بدین وسیله منجر به انجام تحقیقی خلاقانه، ارزشمند و دقیق برای ارزش‌های معنادار زیبایی‌شناسی می شود.

بنابراین توسعه اصول زیبایی‌شناسی را در معماری می‌توان به عنوان استدلالی کاربردشناسانه و تغییردهنده کامل شکل برای ایجاد احساس در نظر گرفت. به چنین استدلالی می‌توان از دو جهت نزدیک شد، یکی را می‌توان با ایده زیبایی‌شناسی شروع کرد و آن را در یک ساختمان ارایه نمود که اهداف معناشناسی را برآورده می‌سازد و همچنین می‌توان از راه‌حلی کاربردشناسانه شروع نمود و با آن نیازی را تغییر داده و یک تجربه زیبایی‌شناسانه را ایجاد نمود.

با استفاده از یکی از این دیدگاه‌ها یا هر دوی آنها به یک زیبایی‌شناسی منطقه‌ای می‌توان دست پیدا کرد. محیط مربوط به اقلیم سردسیر را می‌توان به عنوان یک الهام‌بخش یا مؤلفه‌ای در زیبایی‌شناسی محض به کار برد، ایده‌هایی که آزمایش می‌شوند و در کاربردشناسی ساختمان‌سازی پالایش می‌گردند، یا موضوعات روزمره ساختمان‌سازی در مناطق سردسیر مثل حفظ انرژی، دوام‌پذیری یا راحتی که می‌توانند اساس توسعه اصول زیبایی‌شناسی شوند که منشأ کاربردشناسی خود را القا می‌کنند، مؤلفه غیر متغیر اقلیم است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی اقلیم گرم و خشک(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:21
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات76
حجم فایل3.897 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

-اقلیم گرم و خشک Hot – Arid and Senmiarid 

(فلات مرکزی)

از دشت كویر مركزی و كویر لوت بزرگ‌ترین حوزه آب‌ریز ایران تشكیل شده است. كویر مركزی از طرف شرق با كوه زاگرس و از طرف شمال به رشته جبال البرز محصور است. رشته  ارتفاعات مذكور باعث جلوگیری از جریان بادهای باران‌آور به داخل این حوزه آب‌ریز شده‌اند. حوزه آب‌ریز مركزی، ارتفاعاتی کمتر از یك هزارمتر از سطح دریا را دارند، و در مجموع از تنوع قابل توجهی از نظر بادهای غالب برخوردار است. میزان بارندگی در دشت كویر ایران بسیار كم (حدود هفتاد میلی‌متر در سال)و پوشش گیاهی فقیر است. زمین شوره‌زار و از ویژگی‌های مناطق كویری مركزی تراكم بسیار كم جمعیت از ویژگی‌های مناطق كویری مركزی است"..

رطوبت كم و نبودن ابر در آسمان باعث می‌گردد  نوسانات  درجه ( در فصلهای گرم؛ درجه حرارت بالا ، اختلاف زیاد بین شب و روز از دیگر ویژگی‌های این مناطق است) حرارت هوا در این مناطق بسیار زیاد شود

معمولا بعدازظهرها در اثر گرم شدن و حركت لایه‌های هوای نزدیك به زمین مه و طوفان گردوغبار پدید می‌آید ؛ ضمن اینکه اكثر  مجتمعهای زیستی  این منطقه در حاشیه كویر  قرار گرفته اند درجه حرارت محلها   مختلف این منطقه بستگی به موقعیت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، جهت باد و نوع آن باد داشته و دارد .

 در دو  مقیاس   بنیادی و اساسی ؛ وجزئی می‌توان ویژگی‌های و معیارهای مجتمعهای زیستی  كویری را مورد توجه و بررسی  قرارداد: در مقیاسی  بنیادی و اساسی  که شامل مواردی چون مكان‌ استقرار(اععم از ویژگی‌های اقلیمی منطقه؛ میزان دسترسی به منابع آب؛ جنس  و مقاومت خاك، نوع پوشش گیاهی؛ قابلیت جذب آب) ، نحوه استقرار، و بافت‌كلی و یکدست بناها و یک گونه شهر و نوع و جهت شبكه‌و معابر ؛جزئی وخرد شامل  طراحی  ویژگی‌های و عناصر معماری را می‌توان مورد توجه و بررسی  قرارداد. البته  در بسیاری نقاط بیابانی ایران، شرایط ظاهری اقلیمی برای بنیاد كردن شهر و یكجا نشینی فراهم نبوده  که  با خلق عنصری چون قنات(که ابداع آن به دست ایرانیان) و آوردن آب از  اععماق كیلومتر ها به روی زمین  بوده و به عنوان عامل تداوم حیات مجتمعهای(

قنات به عنوان فن استخراج آب‌های زیرزمینی و روش هدایت آنها به بافت‌های مسكونی و كشاورزی كه به صورت سلسله مراتبی از مظهر قنات تا زمین كشاورزی، از نهرهای اصلی، تا جوی‌های فرعی میباشد  ،  که اساس شكل‌گیری شبكه‌راه‌ها در بافت‌های سنتی را تشكیل میداده است ) شهر و روستائی ایفای نقش كرده است و ساكنان آنها با بهره‌گیری از  سالم‌ترین، اقتصادی‌ترین،   روش‌ها، آب‌های تحت الارضی را به سطح زمین آورده‌اند و در دل بیابانی خشك و لم‌یزرع شرایط حیات را به نحو احسن فراهم كرده‌اند.

در مكان‌یابی مجتمعهای زیستی شهر و روستائی كویری، حفظ فاصله مجازی برای آب‌دهی قنات‌ها بوده  است ؛ و بهمین دلیل است  که منطقه دامنه جنوبی كوه‌های البرز و ضلع شمالی كویر مركزی ایران از پرتراكم‌ترین حوزه‌های زیستی در حاشیه كویر است.

ابعاد واندازه مجتمع‌های زیستی شهری وروستائی بستگی مستقیمی با میزان آب قنات‌ها داشته است ؛بسیاری ازفضاهای  مختلفه مجتمع‌های زیستی شهری وروستائی  همانند منازل و بازار  و مساجد ، مدارس ؛ جوب، و گودال باغچه و........ به قنات مربوط می‌شوند.. مجتمع‌های زیستی شهری وروستائی مناطق كویری  کشورمان اکثرآ از نوعی بافت فشرده و به هم پیوسته میباشند .   تامین آسایش و صرفه‌جویی در مصرف انرژی  با تقلیل سطوح عناصر  و بافت مجتمع‌های زیستی  در معرض تابش خورشیدی از طریق درهم فشرده بودن عناصر به گونه‌ای كه بعضاً برخی از عناصر و فضاها حتی از چهارجانب به واحدهای دیگر متصلند 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اقلیم شناسی تبریز(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:21
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات23
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تبریز

تبریز شهری است كه نامش از دیرباز آشنای اهل سیاحت و تجارت در اقصی نقاط جهان بوده و هست و در طول جاده ابریشم غرب را به شرق پیوند داد و دروازه مشرق زمین خوانده شد. تبریز مركز استان آذربایجان شرقی در 46 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و 38 درجه و 2 دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است و در قلمرو میانی خطه آذربایجان قرار گرفته و جمعیت آن بیش از یك و نیم میلیون نفر میباشد.

توسعة صنایع در این خطه در سال 1970 میلادی پایه گذاری گردیده و از آن پس در حال پیشرفت میباشد در این بخش مشاركتهای عظیمی با كشورهای دیگر مانند چك و اسلواكی ، رومانی ، شوروی سابق و آلمان به انجام رسیده اند تولیدات عمده صنعتی در این منطقه عبارتند از : مواد غذایی ، مواد شیمیایی ، كانی غیرفلزی ، فلزات اساسی ماشین آلات نساجی و فرش این محصولات هم برای مصارف داخلی و هم برای صادرات بسیار مهم هستند. استان آذربایجان شرقی با اختصاص 38/5% از كل كارخانه های بزرگ صنعتی كشور و احراز رتبه چهارم در بین استانهای كشور از مناطق مهم صنعتی كشور بشمار می آید. به ویژه با ایجاد و تمركز صنایع سنگین تولید ماشین آلات و تجهیزات تبریز را یكی از قطبهای صنعتی كشور نموده است.

واحدهای صنعتی استان كه بطور عمده در تبریز مستقر می باشند در سه محور تبریز ـ میانه ، تبریز ـ مرند و تبریز ـ مراغه مستقر شده اند و بدلیل اینكه در سر راه جاده ایران ـ اروپا قرار دارند از اهمیت مضاعفی برخوردارند.

صنایع سنگین با 13 واحد عظیم و حدود 3600 واحد بزرگ و كوچك این استان را از مزیت نسبی در این زمینه ها برخوردار نموده است.

در سایر زمینه ها كارخانجات و واحدهای تولیدی منحصر بفردی چون پتروشیمی و پالایشگاه و تولید برخی ماشین آلات مورد نیاز صنایع كشور از جمله تولید ماشین آلات نساجی را میتوان نام برد.

زبان و مذهب مردم تبریز

مردم تبریز چون دیگر مردم آذربایجان به زبان آذری سخن میگفتند اما مقارن با تشكیل سلسله صفوی زبان تركی جانشین زبان آذری شد. این زبان در اثر گذشت زمان به علت تداخل فرهنگی و سیر تاریخی تحت تأثیر زبان فارسی ، عربی ، ارمنی و گرجی قرار گرفته و در حقیقت زبان تركی كنونی مردم تبریز زبان آذری جدید یا تركی آذری میباشد.اكثریت قریب به اتفاق مردم تبریز مسلمان و پیرو مذهب شیعه اثنی عشری هستند و اقلیتی از مسیحیان كه اكثراً ارمنی و گریگوری مذهبند در تبریز زندگی میكنند.

 مشخصات اقلیمی تبریز

 ◄  جمعیت تبریز

بر اساس نتایج عمومی آمارگیری جاری جمعیت تبریز در سال 1357 به میزان 1486509 نفر بوده است. ولی امروزه مهاجرین زیادی را به خود جذب كرده و هر ساله حدوداً 04/2 درصد رشد جمعیت داشته است. 

◄ صنعت

صنایع تولیدی پایه های اقتصادی این بخش هستند. توسعه صنایع در این خطه در سال 1350 پایه گذاری گردیده و از آن پس در حال پیشرفت میباشد. در این بخش مشاركتهای عظیمی با كشورهای دیگر مانند چك واسلواكی ، رومانی ، شوروی سابق و آلمان به انجام رسیده اند. تولیدات عمده صنعتی در این منطقه عبارتند از : مواد غذایی ، مواد شیمیایی ، كانی غیر فلزی ، فلزات اساسی ، ماشین آلات نساجی و فرش این محصولات هم برای مصارف داخلی و هم برای صادرات بسیار مهم هستند.برنامه های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مناسبی را برای سرمایه گذاری در این منطقه بوجود آورده است و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال توسعه میباشد و در طی سالهای 70 ـ 1368 به میزان 440 میلیون دلار بوده است.

استان آذربایجان شرقی كه با جمهوری های آذربایجان ، نخجوان و ارمنستان مرز مشترك دارد و از طریق مرز بازرگان با كشور تركیه نیز مرتبط است ، موقعیت استراتژیكی بسیار بالایی برای بوجود آمدن یك مركز عمده تجاری بین المللی را حائز میباشد.

◄ آثار تاریخی تبریز

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی اقلیم بهشهر(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:20
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اقلیم بهشهر

شهرستان بهشهر منطقه ای از مازندران است كه در سمت شرق آن بین 36 درجه و 20 دقیقه و 54 ثانیه تا 36 درجه 53 دقیقه 10 ثانیه عرض شمالی (اختلاف جنوبی ترین تا شمالی ترین منطقه 32 دقیقه 16 ثانیه) 53 درجه و 14 دقیقه 24 ثانیه تا 54 درجه و 17 دقیقه و 48 ثاینه جغرافیایی می باشد.

مساحت بهشهر در حدود 2858 كیلومتر مربع كه محدود است از شمال به دریای مازندران و از شرق به شهرستان گرگان و از جنوب به شهرستان دامغان و از مغرب به شهرستان ساری. طول شهرستان از مغرب به مشرق 50 كیلومتر و از مبدأ در غرب نكاء و در مشرق گلوگاه و از شمال به جنوب 80 كیلومتر و از مبدأ در شمال ساحل دریای مازندران در شبه جزیره میانكاله و در جنوب خط الرأس با داراب كوه، دهات سرخده و سیاپره می باشد.

بارندگی و رطوبت شهرستان بهشهر

به طور كلی میزان بارندگی سالیانه در جلگه میان 1600 الی 900 میلی متر است كه در نواحی كوهستان تا 1200 میلی متر در سال افزایش می یابد. به طور كلی میزان بارندگی و رطوبت استان از غرب به شرق كاهش می یابد.

در سال 1366 متوسط رطوبت نسبی در شهرستان بهشهر 5/78% بوده است.

تبخیر:

در شهرستان بهشهر به علت شرایط اقلیمی خاص بی شك میزان تبخیر خیلی كمتر از میزان رطوبت حاصله می باشد. به طوری كه میان ماه های سال با 42/6 میلی متر بیشترین و بهمن ماه با 5/0 میلی متر كمترین میزان را داشته است.

یخبندان:

مـتوسط روزهای یخـبندان بهـشهر حـدود 13 روز مـی باشد كه عمدتاً در دی و بهمن ماه اتفاق می افتد.

باد:

از مهمترین عوامل مؤثر در وزش بادهای منطقه ای می توان به نفوذ توده های هوای گرم و سرد همچنین وجود دریا و خشكی در كنار یكدیگر اشاره كرد. با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان بهشهر علت وزش بادهای عمده منطقه را می توان این گونه تقسیم بندی كرد:

وارش وا: بیشتر اوقات از غرب و بعضی اوقات از طرف شمال غربی شروع به وزیدن نموده و بلافاصله بارندگی آغاز می شود این باد اغلب اوقات وجود دارد.

د ماوندی وا: این باد از طرف جنوب غربی وزیده و بیشتر توأم با باران كوهستانی می باشد.

اوزروا: جهت وزش این باد از طرف جنوب شرقی بوده و بلافاصله ابرهای منطقه پراكنده شده و هوا صاف می شود.

كیل وا: این باد از طرف دریا وزیده و مانند اوزرا هوا را صاف می كند.

چرخی وا: این باد معمولاً گرم بوده و در شب از جنوب یا جنوب غربی و در روز از سمت شمال می وزد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اصول تفسیر عكسهای هوایی(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:20
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات47
حجم فایل1.61 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اصول تفسیر عكس‌های هوایی

منظور از تفسیر عكس‌های هوایی، شناسایی عوارض و تعیین حدود و استخراج ویژگی‌های آنها بر روی عكس‌های هوایی می‌باشد.

شناخت خود عارضه و استنباط بعضی ویژگی‌های آنها مانند رطوبت خاك، ناخالصی‌های درون آب، جنس سنگ‌ها، نوع محصولات كشاورزی‌، كیفیت ساختمان‌های شهری و صدها ویژگی دیگر،‌ برای جغرافیدانان بسیار مهمتر از ابعاد هندسی عوارض می‌باشد. مثلاً در ارزیابی توان كشاورزی یك منطقه دانستن بافت،‌ رطوبت و حاصلخیزی خاك مزارع بسیار مهمتر از اندازه خود مزارع می‌باشد. یا در بررسی شهرها علاوه بر اندازه ساختمان‌ها و خیابان‌ها، كیفیت آنها هم از نظر جنس مصالح به كار رفته شده، آرایش مكانی و شكل هر كدام در نظام كلی شهر اهمیت خاصی دارد. همچنین این میزان انعكاس ابراست كه رطوبت و ظرفیت پارشی آن را مشخص می‌كند، نه اندازه آن بیشتر اوقات، ابرهای سیروس تمام آسمان را می‌پوشاند بدون اینكه قطره‌ای باران تولید كند، اما ممكن است یك ابر كومولونیموس محلی رگبار شدیدی به وجود بیاورد و سبب بروز خسارت و حوادث ناگواری گردد. بنابراین متخصص عكس‌های هوایی بایستی  اطلاعات كافی درباره اندازه‌گیری ابعاد، تشخیص نام و شناسایی ویژگی‌های عوارض روی عكس‌های هوایی كسب كند.

قبل از شروع به شناسایی عوارض روی عكس‌های هوایی موارد زیر را بایستی در نظر گرفت:

1- باند عكسبرداری عكس‌های هوایی معمولی بر اساس میزان انعكاس تهیه می‌شوند. میزان انعكاس باد، یك عارضه معین در باندهای مختلف طیف الكترومغناطیسی فرق می‌كند. مثلاً در باند آبی گیاهان روشن از خاك ولی در باند قرمز خاك روشن‌تر از گیاه دیده می‌شود. بنابراین اگر باند عكسبرداری معلوم نباشد ممكن است كه در شناخت عوارض دچار اشتباه گردیم، بایستی متذكر شد كه تمام عكس‌های هوایی موجود در باند مربی تهیه می‌شوند، تعداد بسیار كمی در باند نامرئی مادون قرمز نزدیك گرفته می‌شود. پس ما می‌توانیم فرض كنیم كه باند تمامی عكسهای موجود باند مرئی است.

2- مقیاس عكس،‌ مقیاس عكس دراندازه عوارض اثر می‌گذارد، مثلا ممكن است یك مدرسه در عكس با مقیاس  به صورت باد یك خانه معمولی دیده شود و برای تشخیص آن از منازل اطراف بایستی از عكسهای  استفاده كنیم. یا اینكه گله گاوها در عكسهای  به گله گوسفند بیشتر شباهت دارند تا به گله گاو. بنابراین مقیاس عكس بیشتر بر روی اندازه عوارض اثر می‌گذارد و برای شناسایی عارضه‌ها بایستی به اندازه نسبی آنها در مقیاس عكس توجه شود.

1-2 (توضیح خیلی كوتاه درباره ابرهای سیروس و كومولونیموس لازم است)

3- زمان عكسبرداری؛ زمان عكسبرداری شامل فصل و ساخت عكسبرداری می‌شود. برای اجرای اهدافی خاص بایستی فصل مناسب تعیین شود. مثلا برای تشخیص انواع گیاهان در تابستان و برای تشخیص رطوبت خاك در بهار عكسبرداری می‌كنیم. اثر فصل عكسبرداری بر روی انعكاس عوارض مشهو تر است و در تفسیر رنگ عارضه بایستی فصل عكس برداری را در نظر بگیریم.

برای شناسایی عارضه ای معین، بایستی از نشانه‌ها و یا معیارهایی استفاده كرد. به عبارت دیگر هر عارضه ای با توجه به ویژگیهای خاص از دیگران شناخته می‌شود. مثلا، مسجد از كلیسا از روی شكل آنها، باغ از روی جنگل از روی آرایش مكانی آنها و یا قسمت قدیمی شهر از قسمت جدید آن از روی آرایش خیابانها و پوشش گیاهی و.. شناخته می‌شود.برف روی كوهستان را بر اساس آرایش ظاهری آنها می‌توان از ابر جدا كرد، در صورتی كه از نظر رنگ زمینه هر دو سفید به نظر می‌رسند. یا برف از زمینهای شوره زار بر اساس موقعیت آنها تشخیص داده می‌شود. زمینهای شوره زار در منطقه پست و هموار وپوشش برف بر بالای كوهستانها دیده میشود، كلیه عواملی كه در شناسایی عوارض استفاده می‌شوند معیارهای شناسایی عوارض نامیده می‌شوند.

معیارهای شناسایی عوارض

برای شناسایی عوارض در طبیعت، معمولا از ویژگیهای منحصر به فرد آنها استفاده می‌شود.مثلا درخت تبریزی از نظر قد و اندازه و شكل با درخت كبودی تفاوت ندارد و فقط شكل برگهای آنهاست كه از همدیگر متمایز است. تشخیص این دو عارضه بر اساس برگ آنها در روی عكسهای هوایی امكان ندارد. خیلی از معیارها هستند كه در عالم طبعیت معیاری خوب برای شناسایی هستند ولی بر روی عكسهای هوایی كابردی ندارند. معیارهای كارآمد در روی عكسهای هوایی محدود هستند و عبارتند از :

شكل، اندازه، سایه، بافت،آرایش مكانی، رنگ زمینه، موقعیت نسبی.

شكل عارضه:

بارزترین ویژگی عوارض كه در نگاه اول بر روی عكسهای هوایی برداشت می‌شود شكل آنهاست. شكل عوارض مستقل از مقیاس و فصل عكسبرداری می‌باشد. و فقط زاویه عكسبرداری در آن تغییر به وجود می‌آورد. بر روی طبیعت ما معمولا عوارض از بالای سر عوارض نگاه می‌شود. با توجه به اینكه عكسهای هوایی مایل كاربرد كمتری دارند و بیشتر عكسهای هوایی  موجود به طور عمودی تهیه شده اند مفسر عكسهای  هوایی عمودی هم به استثنای قسمت مركزی عكس،‌ عوارض به صورت مایل دیده می‌شوند. در هر صورت شكل نشانه بسیار خوبی است و برای تشخیص عوارض از همدیگر، بعضی از موارد كاربرد شكل عارضه و شناسایی آن در زیر آورده می‌شود.

اندازه عارضه:

بعد از شكل، دومین ویژگی عارضه كه به آسانی چشم بیننده را به خود جلب می‌كند، اندازه آن است. در شناسایی عارضه، باید هر دو اندازه مطلق و اندازه نسبی آن مو.ردتوجه قرار گیرد. اندازه مطلق عوارض تحت تاثیر مقیاس عكس و فاصله آسانی آن می‌باشد. مثلا در عكسهای  به اندازه گوسفند و یا یك درخت تبریزی بلند، به صورت بوته ای كوچك درنظر می‌آید در عكسهای  می‌توان درختان یك تاكستان را از هم جدا دیده و آنها را شناسایی كرد. در صورتی كه در عكس با مقیاس  ممكن است آنها را نتوان از هم تشخیص داد و چه بسا كه تاكستان را با مزرعه ذرت یا گندم رسیده اشتباه كرد. بااین كه بر اساس تنها اندازه عارضه، یك كشتی بزرگ در عكس   به صورت یك قایق كوچك جلوه می‌كند و از طرف دیگر قایقی مجهز و آراسته در عكس  به صورت یك كشتی بزرگ به نظر می‌رسد. البته مفسر ورزیده و كاردان براثر تمرین زیاد می‌تواند اندازه عوارض را در مقیاسهای مختلف حدس بزند و آنها را شناسایی كند.

عامل دیگركه در اندازه عوارض،‌بویژه بلندی آنها اثر می‌گذارد فاصله اساس عكس یا فاصله اساس هوایی است. همانطور كه در آخر فصل چهارم اشاره شد. میزان درشت نمایی ارتفاع عوارض با فاصله مركز عكسهای متوالی رابطه مستقیم دارد. بنابراین هر قدرفاصله اساس عكس بیشتر شود مقدار درشت نمایی این عوارض هم بیشتر می‌گردد. به عبارت دیگر  ما عوارض را در طبیعت با چشمان خود می‌بینیم كه فاصله بین دو مردمك آنها ثابت و نسبتا كمتر است. اما موقعی كه هواپیما از آنها عكسبرداری می‌كند. فاصله بین دو مركز عكسهای متوالی چندین برابر فاصله بین دو مردمك چشم انسان است. درنتیجه، هنگام دید استریوسكوپی حد ارتفاع عوارض بزرگتر به نظر می‌رسد. مثلا ممكن است ما در زیر استریسكوپ دامنه ای بسیار تند بینم و فكر نكنیم كه بتوان با اتومبیل از آن عبور كرد. اما موقعی كه به طبیعت مراجعه میكنیم. مشاهده می‌كنیم كه شیب دامنه بسیار كمتر از آن است كه در زیراستریوسكوپ دیده  می‌شود. البته این ویژگی در مشاهده استریوسكوپی دیده می‌شود. روشهای اندازه گیری ارتفاع عوارض، ارتفاع طبیعی آنها را تعیین می‌كند. اگر ما از یك منطقه طبقات خانه‌ها بسیار بلند است و یا این كه چگونه توانسته اند جاده‌های اتومیبل رو را در دامنه‌های بسیار تند احداث كنند. اگردرزیر استریوسكوپ به عكسی از دره چالوس نگاه كنید، دامنه‌ها چندین برابر تندتر و ترسناك تر از طبیعت دیده می‌شوند.

فهرست مطالب

 

اصول تفسیر عكس‌های هوایی 1

معیارهای شناسایی عوارض 3

روش شناخت عوارض روی عكس 15

اثر زمان در عكسهای هوایی 16

ساعت مناسب برای عكسبرداری هوایی 20

خلاصه 21

تصاویر ماهواره‌ای 23

مقدمه 23

شیوه تهیه و مخابره تصاویر ماهواره‌ای به زمین 23

شناسایی اشكال و تصاویر چند طیفی 24

روش‌های طبقه‌بندی  داده‌های ماهواره‌ای 26

تصاویر ماهواره‌ لندست 27

مشخصات تصاویر ماهواره‌ای منابع زمینی 28

تصاویر ماهواره‌ای اسپات 29

تصاویر راداری 30

حرارت‌سنجی و حرارت‌نگاری 31

خلاصه 32

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:20
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات36
حجم فایل312 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی

چکیده: ابتکارات و مقدمات تفریحات جهانگردی می تواند کمک کند به اساس صادرات اکثر جوامع که دارای احتمال مساوی از میزبانی می باشند. هدف از این مطالعه استفاده تئوری مکان مرکزی بعنوان اساس و پایه برای درک بهتر موقعیت های آینده که موثر است در واردات اقتصادی و مرتبط است با مسابقات سرگرمی. اثرات اقتصادی توسط دو میزبان ( بصورت همکاری و مشارکت) مسابقات ورزشی بوسیله دو استان مجاور در ایالات مختلف که آنالیز شده است. شهرستان های کوچکتر بعنوان یک بازتاب گردشگری نادرست و وارونه بصورت عمده فعالیت ها ی ورزشی را انجام می دهند. در حالیکه مکان های بزرگتر دو برابر اثر اقتصادی از این رویداد نفع می برند. نواحی اقتصادی محلی و علامت همکاری نیز مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه:

در حالی که گردشگری بعنوان یک پدیده جدید محسوب نمی شود ولی در سالهای اخیر بعنوان یک استراتژی توسعه اقتصادی در حال افزایش توجهات می باشد ( Crompton 1999; Daniels, Norman and Henry 2004;Delpy 1998; Gelan 2003; Higham and Hinch 2002; Lee and Taylor 2005). سرمایه گذاری خصوصی و دولتی از مناطق بزرگتر وابسته به پایتخت گرفته تا مناطق داخلی دورافتاده کشور مورد توجه می باشد. علاوه بر این نشان و علامت سرگرمی و ورزشی به منظور بازاریابی و بعنوان اینکه آن وسیله ای باشد در جهت تسهیلات اقتصادی محلی مشاهده می شود ( Kim and Chalip 2004). مسابقات ورزشی در جوامع میزبان به منظور مهمانی، پذیرایی و برای بالا بردن مباهات و تفاخر جامعه می باشد و همچنین در جهت تحریک و تهییج مخارج می باشد. انگیزه ابتدایی بدلیل اثرات اقتصادی استفاده شده برای رویدادهای قانونی و معتبر و تعیین دوام و ادامه آنها می باشد. در حالی که عامل اصلی بعنوان یک نکته مورد توجه  در زمانی که قدرت فعالیت های گردشگری بعنوان یک کلیت مورد بررسی قرار می گیرد، توضیح داده شده است ( Yuan, 2001). اگرچه گردشگری ورزشی – تفریحی در یک ناحیه معین می تواند منجر به پیشرفت صادرات گردد، هیچکدام از جوامع احتمال مساوی بعنوان میزبانی در یک مسابقه ورزشی ندارند.

در موارد جمعیت میلیونی همچون المپیک ها، جام قهرمانی و جام جهانی، انتخاب محل و پایگاه مسابقات محدود است به لزوم مهارت فراساختاری و سرمایه گذاری عمومی که ممکن است یا ممکن نیست در منافع دراز مدت برای جوامع میزبان بعنوان اثرات اقتصادی معنی دار نتیجه شود که بندرت از رویداد های همچون این موارد حاصل می گردد (Gratton, Shibi and Coleman 2005; Gursoy and Kendall 2006; Higham 1999; Mihalik and Simonetta 1998;Porter 1999).  این تحقیق برای اکثر جوامع  حایز اهمیت بوده و این تحقیق حاکی از آن است که منفعت کمی از مالکیت یک تیم ورزشی تخصصی برای افزایش افتخار جامعه بدست می آید. البته در صورتی که استادیوم ساخته شود و هزینه های سرمایه گذاری شده عمومی باشد (Gorman and Calhoun 1994; Hendricks 1997). به عنوان مثال انجمن  DC واشنگتن از طریق برگزاری یک دوره مسابقات پایان ناپذیر و دایم منجر به ایجاد جلسات تفرقه انداز در جهت پیگیری برای رسیدن به موافقت و پیمان بر روی یک صورت حساب سرمایه گذاری استادیوم می گردد که در انتها تصمیم به بکارگیری یک تیم حرفه ای بیس بال می شوند ( Nakamura 2004; Nakamura and Heath 2006).

دامنه و آستانه علت پایین آمدن سفارشات تجارت و بازاریابی همچون پمپ بنزین ها را توضیح می دهد که این پمپ بنزین ها در مکان هایی قرار گرفتند در حالی که سفارشات زیاد تجارتی همچون میزان بالای خرده فروشان و هتل داران که تنها در شهرهای بزرگ هستند منجر به افزایش اندازه شهر و منجر به تقویت تاثیرات همچون حضور کالاهای مخصوص و سرویس های مخصوص که باعث جذب افراد تحصیل کرده می گردد و منجر به توسعه فراساختاری برتر می شود (Barkley, Henry and Kim, 1999).

تعدادی از مکان های کوچکتر که شهرهای بزرگتر را محاصره کرده اند حداکثر دستیابی به بالاترین سفارش کالاها و سرویس ها که مورد نیاز است را دارا می باشند. دستاورد آن توزیع بر اساس اندازه شهرهای پیش بینی شده روی اپتیمم کردن فضایی می باشد ( Chem and Zhou 2004; Derudder and Witlox 2004). تئوری مکان مرکزی پیشنهاد می کند که موقعیت فعالیت های اقتصادی بعنوان یک رویداد غیر تصادفی می باشد و از نظر بالاترین سفارشات بطور مثال مراکز شهری بعنوان بزرگترین تنوع در کالاها و سرویس ها می باشند (Barnes and Ledebur 1998).

نواحی وابسته به پایتخت ( از جمله شیکاگو، لندن، نیویورک، پاریس، توکیو و سانفرانسیسکو) از اعمال و تلاش فراوان و انتقال خبره ها و سیستم های جوامع منفعت برده اند.

این گرایش برای فعالیت های اقتصادی به منظور گروهی شدن در مکان های مخصوص اشغال شده توسط شهرها یا مکان های شهری دیگر می باشد(King, 1984) که ایجاد کرده اند و شناخته شده اند بعنوان یک اثر انباشتگی و تراکم.

ساختار سلسله مراتب تئوری مکان مرکزی زمانی که توضیح می دهد مکان فعالیت اقتصادی را همیشه حفظ نمی شود ( Fujita, Krugman and Venables 1990).

عوامل موثر دیگر شامل منطقه بندی قوانین، برتری تکنولوژی، گروه های صنعتی، امتیازات و برتری های جغرافیایی همچون بنادر ساحلی، توزیع منابع طبیعی و تمایز کالا یا سرویس ها ( Dennis et al, 2002; Deradder and Witlox 2004; Mac Donald and Rudel 2005) تراکم صنعت اتفاق می افتد در نواحی غیر نزدیک به پایتخت ( Barkley et al, 1999). در فعالیت های گردشگری مقاصدی همچون هاوایی موفق هستند علی رغم مکان های دور و پرت که بدست آوردن کالا ها یا سرویس ها مشکل می باشد. مکان هایی همچون این ها دارای منابع طبیعی و تنظیمات جامعه ای هستند که در مراکز شهری غیر موجود هستند، اکثر شهر های بزرگ در معرض عوامل زیان آوری همچون آلودگی، تراکم جمعیت و جنایات می باشند ( Wang, 1999).

علی رغم این تاثیرات منفی، نواحی نزدیک پایتخت ادامه می دهند تا غالب شوند بعنوان مرکز اصلی فعالیت های توریستی.

توضیحات معین بدلیل حوزه قضایی در یک ناحیه اغلب متفاوت است در پتانسیل توسعه توریستی و بطور خودکار این چارچوب  اجازه می دهد به طراحان تا اشاره کنند به مقصد نهایی به خصوصیات مشابه در حالی که استراتژی توسعه برنامه ها در حال شکل گیری است (Malizia and Feser 1999).

مکان های مرکزی دارای یک امتیاز رقابتی در شرایط توسعه جدید خود و درک منابع اقتصادی در ابتکارات صادرات می باشند ( Bergman and Feser 1999; Porter 1990).

بنابراین می توان فرض نمود که دو مقصد مشخص از لحاظ سیاسی بعنوان همکار میزبان یک رویداد محرک – صادرات ( همچون یک دوره مسابفات ورزشی قهرمانی)، موفقیت های بزرگتر روی تئوری مکان مرکزی سلسله مراتب سکو ها برای درک منافع اقتصادی بیشتر از مسابقه می باشد، مگر اندازه گیری های خاصی انجام شود به منظور همسانی درآمد.

روش های مطالعه:

انجمن سافت بال ملی ایالت متحده در سال 1982 تاسیس گردید و برای تعدادی از ایالت ها، مناطق و مسابقات قهرمانی ملی سازماندهی شد.

انجمن سافت بال ملی 2001، دختران گروه سنی B نگهداری شدند در شهرستان های نزدیک در دو ایالت متفاوت، Mecklenburg ( در جنوب کالیفرنیای شمالی و York در شمال کالیفرنیای جنوبی) که در شکل یک نشان داده شده است.

این مسابقه جوانان اجازه داده شد برای پرداخت و هزینه مقایسه بین دو شهرستان.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی استان ها(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:19
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات47
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

استان تهران

استان تهران با 28225 كیلومتر مربع وسعت، یكی از كوچكترین استانهای كشور می‌باشد. این استان با داشتن 9 شهرستان بیشترین تعداد جمعیت را نسبت به دیگر استانها در خود جای داده است. استان تهران در جنوب بخش مركزی رشته كوههای البرز قرار گرفته و از ناحیة فیروزكوه در شرق تا هشتگرد در غرب وسعت دارد. همچنین در قسمت جنوبی، شهرستان قم را نیز در بر میگیرد.

در مجموع سه عامل جغرافیایی در ساخت كلی اقلیم استان تهران مؤثر است. این سه عامل عبارتند از:

  • وجود دست كویر در جنوب شرقی استان،
  • رشته گوههای البرز در شمال،
  • بادهای مرطوب و بارانزای غربی.

بطور كلی آب و هوای این استان در مناطق كوهستانی از نوع آب و هوای كوهستانی معتدل و در دشتهای آن از نوع نیمه صحرایی با ویژگیهای خاص خود می باشد. آبهای سطح الارضی استان شامل رودخانه های كرج، جاجرود، حبله رود، رودشور، رود لار، طالقان رود، قره چای، هزار و سولقان می باشد. و آبهای تحت الارضی كه در واقع چشمه های آب معدنی هستند، عبارتند از:چشمه آبعلی (بین دو روستای آبعلی و مبارك آباد)، چشمه آب البرز (جنوب شرقی آبعلی)، چشمه علی (شهر ری) و چشمه اعلاء (شمال شهر دماوند).

استان تهران بزرگترین قطب اقتصادی كشور و دارای ویژگیهای اقتصادی بسیار پیچیده و گوناگون است. در طی دو دهة اخیر جنبه های صنعتی و تجاری اقتصاد این منطقه آنچنان توسعه پیدا كرد كه در واقع این دوره را می توان دورة تغییرات بنیادی از یك اقتصاد كشاورزی نسبتاً خود كفا به اقتصاد صنعتی و تجاری وابسته نامید.

استان تهران با داشتن بیشترین تعداد كارگاه بزرگ و كوچك صنعتی بخصوص در حاشیه شهری تهران، بالاترین میزان سرمایه گذاری را بخود اختصاص داده است. این صنایع بیشتر در امتداد راههای ورودی تهران، و خصوصاً مسیر تهران- كرج، تهران-دماوند، تهران- ساوه و تهران قم تمركز یافته است.

طبق آمار راههای كشور در سال 1369، بیش از نیمی از آزاد راههای كشور (260 كیلومتر) در این استان قرار دارد. همچنین 767 كیلومتر خط آهن كه 435 كیلومتر آن اصلی است، ارتباط آن را با دیگر استانهای كشور از طریق قطار ممكن می سازد.


استان اصفهان

استان اصفهان با مساحتی در حدود 104650 كیلومتر مربع در مركز فلات ایران واقع شده است. در 17 شهرستان این استان مجموعاً 3751245 نفر (آمار سال 1370) زندگی می كنند.

استان اصفهان به علت گستردگی شامل بخشهای متعدد كوهستانی و جلگه ای می‌باشد، چنان كه دامنه های شرقی كوهستان زاگرس، قسمتی از ارتفاعات مركزی و در قسمتهای شرقی و جنوب شرقی نواحی پست كویری را در بر می گیرد.

آب و هوای استان بطور كلی معتدل خشك است و می توان آب و هوای آن را به بخش تقسیم كرد. آب و هوای صحرایی، آب و هوای نیمه صحرایی و آب و هوای نیمه مرطوب سرد. در این استان فصول چهارگانه كاملاً مشخص است. تابستانها ملایم و زمستانها سرد و پر برف است. بیشترین میزان بارندگی در فصل زمستان و كمترین آن در فصل پاییز است. هرچه ار اصفهان به مشرق و جنوب شرقی یعنی حوضه گاوخونی نزدیك شویم از مقدار رطوبت هوا كاسته می شود.

نام استان همیشه با زاینده رود همراه بوده است. این رود بزرگترین رودخانه فلات مركزی ایران است كه از ارتفاعات زردكوه بختیاری سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافتی از مغرب به مشرق جلگه اصفهان را آبیاری می كند و سپس از وسط شهر در 140 كیلومتری جنوب شرقی اصفهان گذشته و به باتلاق گاوخونی می ریزد.

بجز زاینده رود سه رودخانة مرغاب، گندمان و اناربار (گلپایگان) از منایع تأمین آب گشاورزی استان هستند. استان اصفهان از نظر جلب توریست رتبة بالایی دارد چرا كه از دوره های سلاجقه و صفویه آثار تاریخی با شكوهی بر جای مانده است.

امروزه استان اصفهان به دلیل دارا بودن درصد اشتغال در بخش صنعت و خدمات، بعنوان بك مركز صنعتی در كشور ایرا شناخته شده است. پیشرفت سریع و همه جامبه صنعت به ویه صنایع مادر در این استان باعث گردیده تا بزرگترین مركز سنعتی كشور محسوب شود. كارخانه های بزرگی مانند: فولاد مباركه، ذوب آهن، پالایشگاه، صنایع دفاعی، داروسازی، پلی اكریل، صنایع نساجی و بافندگی و كارگاههای صنایع دستی و دهها كارخانه دیگر باعث ایجاد چنین قطب اقتصادی مهمی گشته اند.

استان فارس

این استان در جنوب ایران واقع شده و یكی از استانهای مشهور ایران باستان و ایران امروز بشمار می رود.

این ناحیه پهناور از قدیمی ترین مراكز تمدن بشری محسوب می شود و قرنها مركز حكومت شاهنشاهی ایران بوده. قبل از اسلام دو سردار بزرگ ایرانی از این منطقه برخاسته اند و هر كدام تشكیل دهندة سلسله بزرگی بنام هخامنشی (كوروش بزرگ) و ساسانی (اردشیر بابكان) بودند.

كوروش مؤسس سلسله هخامنشی بوده و پادشاهان این سلسله نزدیك 219 سال در ایران پادشاهی...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی استان گلستان(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:19
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات46
حجم فایل491 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

موقعیت جغرافیایی كلیات استان گلستان

استان گلستان در محدوده مختصات جغرافیایی 5600-5400 طول خاوری و 3630-3815 عرض شمالی و در بین استان‌های مازندران، سمان و خراسان قرار دارد.

استان گلستان در شمال و شمال شرق كشور بین طول‌های جغرافیایی[SP]َ51[SP]ْ53 تا [SP]َ56[SP]ْ19 شرقی و عرض‌های 30َ[SP]ْ36 تا[SP]َ08[SP]ْ38 شمالی قرار دارد. مساحت این استان 20893 كلیومتر مربع بوده و مركز آن شهر گرگان با ارتفاع 13 متر از سطح دریا می‌باشد.

جایگاه ویژه زمین‌شناسی

از دیدگاه زمین‌شناسی، ساختمان این استان در دو پهنه زمین‌ساختی متفاوت قرار گرفته است. بخش شمال استان، پاره‌ای از صفحه توران و بخش جنوبی جزئی از ایران است و روزگاری بین این دو صفحه اقیانوسی به نام پالئوتتیس وجود داشته است.

تاثیر تابش آفتاب بر حرارت داخلی ساختمان

در اینجا با مشخص شدن تاثیر تابش آفتاب در سطوح مختلف می‌توان تاثیر این تابش را بر فضای داخلی ساختمان نیز مورد بررسی قرار داد. بدین‌منظور ابتدا به توضیح انواع تبادل حرارتی پرداخته نحوه‌ی انتقال حرارت خورشید از طریق دیوارها، سقف و پنجره‌های ساختمان به فضای داخلی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپس به نحوه عملكرد اجزای مختلف ساختمان می‌پردازیم.

ضریب جذب انرژی حرارتی خورشید در رنگ‌های مختلف

نوع رنگ

درصد جذب

سفید 10-15

سید روغنی 20-30

سفید مرمری 40-50

خاكستری متوسط 60-70

سیاه براق 80-85

مات 90-95

تابش آفتاب بر پنجره

تابش آفتاب بر پنجره‌های ساختمان تاثیر زیادی در تغییر هوای داخلی آن دارد، بویژه زمانی كه آفتاب به‌طور مستقیم به داخل بتابد، تاثیر حرارتی پنجره بسیار بیشتر از دیوارهاست و فضای داخلی بلافاصله پس از دریافت پرتو مستقیم آفتاب گرم می‌شود. اگر ساختمان از مصالح ساختمانی سبك ساخته شده باشد، این افزایش گرما بیشتر محسوس خواهد بود. یكی از ویژگی‌های معماری مدرن، استفاده‌ی زیاد از سطوح شیشه‌ای در ساختمان است.

جهت و زاویه تابش پرتوهای خورشید

این زاویه، زاویه‌ای است كه بین صفحه‌ای از خط استوا می‌گذرد و خطی كه مركز زمین و خورشید را به هم متصل می‌كند، ایجاد می‌شود و در طول سال از 5/23 درجه به طرف بالای صفحه‌ی استوا تا 5/23 درجه بطرف پایین صفحه استوا یعنی 47 درجه تغییر می‌كند.

عرصه:

تعدادی از فضاها و عملكردهای سازگار را كه با هم وابستگی دارند و در بخش مشخصی از نقشه طرح مكان‌یابی می‌شود، عرصه می‌گویند.

عرصه‌های مختلف در خانه مسكونی

فهرست مطالب

موقعیت جغرافیایی. 1

كلیات استان گلستان. 1

جایگاه ویژه زمین‌شناسی. 1

تاثیر تابش آفتاب بر حرارت داخلی ساختمان. 2

تابش آفتاب بر پنجره 2

جهت و زاویه تابش پرتوهای خورشید 3

عرصه‌های مختلف در خانه مسكونی. 3

تابش آفتاب.. 4

انرژی خورشدی جذب شده در دیوارها 4

سقف‌های شیب‌دار. 6

نماسازی.. 8

شیشه. 8

مصالح چوبی. 9

مصالح سنگی برای بتن. 12

سنگ... 12

عوامل محیطی كه به ساختمان وارد می‌شود: 13

مقررات مربوط به حصارها و دیوارها 14

ضوابط تفضیلی و اجرایی. 14

تابش آفتاب بر پنجره 15

كاربرد گیاهان در معماری.. 17

باد 19

خاك. 19

چكیده مطالعات اقتصادی شهر گرگان. 22

ابعاد مختلف طراحی و مفهوم آن. 27

ابعاد مختلف طراحی: 27

عوامل مؤثر در طراحی معماری.. 27

شناخت اجزای پروژه، مقدمه طراحی است. 27

شناخت عرصه‌های مختلف در خانه مسكونی. 27

طراحی معماری.. 27

فضا 27

فضای معماری: 27

طراحی خانه‌ی دلخواه 27

هدف از ارائه پروژه پاسخ به سؤالات زیر است: 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی استان بوشهر(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:19
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات71
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مشخصات جغرافیایی (10)و(16)

استان بوشهر با مساحت 653/27 كیلومتر مربع بصورت نواری ساحلی بین خلیج فارس و كوهپایه های زاگرس قرار گرفته است گستره استان بوشهر بین  تا  عرض شمالی و  تا  طول شرقی در امتداد شمال غربی-جنوب شرقی واقع شده و بلحاظ كمی عرض جغرافیای در طوقه جنوبی و گرم منطقه معتدله شمالی قرار دارد. بخش مهمی از استان را جلگخ وسیعی تشكیل می دهد كه ارتفاع آن از سطح دریا كمتر، از 300 متر است و در حقیقت ادامه جلگه وسیع خوزستان می باشد كه عرض آن در امتداد نصف النهار، در برخی از نقاط مركزی به 100 كیلومتر بالغ می گردد. این جلگه در قسمت جنوبی استان به باریكه ای تبدیل می گردد كه عرض آن باریكتر از یك كیلومتر نیز كمتر است. در این قسمت كوهپایه های زاگرس عملاً به خلیج فارس می پیوندد. ارتفاعات منطقه، محدود و از دسترس قسمتهای مرتفع زاگرس بسیار دور است.

مرتفع ترین ناحیه استان را بخش كوهستانی شرق برازجان و شمال خورموج تشكیل می دهد. در منطقه اخیر بام استان بوشهر بصورت یك منطقه ارتفاعی به فراز 1950 متر قرار گرفته است. سایر مناطق مرتفع نظیر كوه سیاه(1691 متر) كوههای دشتستان(1341 متر) كوه مند(789 متر)، ارتفاعی كمتر دارند.

بخش كم ارتفاع استان بوشهر در حقیقت جلگه های آبرفتی رودخانه های مند و حلّه می باشند كه از رشته كوههای زاگرس در فارس سرچشمه می گیرد.

استان بوشهر در حاشیه جنوب شرقی با استان هرمزگان، در شرق با استان فارس و در شمال و شمال غربی با استانهای خوزستان و كهگیلویه و بویر احمد، مجاور می باشد.

بارندگی این استان، صرفنظر از قسمتهای شرقی آن، از سایر سواحل خلیج فارس بیشتر است، در نواحی ساحل مركزی بین 250-200 میلیمتر دور نواحب مرتفع عموماً بین 250 تا 300 میلیمتر تغییر می كند. در نواحی محدودی از مناطق مرتفع میزان متوط بارندگی 500 میلیمتر در سال می رسد.

بخش اعظم استان بوشهر جزء اقالیم گرم محسوب می شود. نوار ساحلی استان در طبقه بندیهای كلاسیك جزء مناطق خشك گرم شدید، نواحی مجاور آن كه بین ساحل و كوهپایه ها قرار گرفته است در دسته مناطق خشك گرم میانه و بالاخره بخشی از كوهپایه ها جزء مناطق گرم ضعیف قرار می گیرند. در مناطق مرتفع استان تیپ آب و هوای خشك معتدل و تیپ های فرعی با گسترة بسیار كوچك نیز تشخیص داده شده است.

 

1-2-آبهای سطحی

بر اساس نقشه خطوط همباران كه طی مطالعات هواشناسی استان بوشهر تهیه شده است كل ریزشهای جوّی استان بطور متوسط حدود 6 میلیارد متر مكعب در سال برآورد می گردد. حال بفرض اینكه 20 درصد از میزان مذكور به جریان سطحی تبدیل گردد، میتوان گفت كه كل جریانهای سطحی سالانه استان بطور متوسط حدود 2/1 میلیارد متر مكعب خواهد بود. علاوه بر ان، تعدادی رود مهم و پرآب نیز از خارج محدوه جغرافیایی استان وارد استان بوشهر می گردد كه مهمترین آنها عبارتند از رودخانه مند، شاهپور و دالكی.

میزان آبدهی متوسط سالانه رودهای مذكور بترتیب حدود 1370،420،410 میلیون متر مكعب بوده، جمعاً 2/2 میلیارد متر مكعب جریان سطحی استانهای مجاور را به جریانهای سطحی سالانه استان بوشهر بطور متوسط بترتیب به 6/3 میلیارد متر مكعب می باشد. رودخانه های استان را می توان به دو گروه دائمی و فصلی تقسیم نمود. ذیلاً به بررسی وضعیت مهمترین رودخانه های استان پرداخته می شود:

 

1-3-رودهای دائمی(21)

1-3-1-رودخانه مند:پرآبترین رود واقع در استان بوشهر رود مند می باشد كه این رود از ارتفاعات شمال غربی شیراز سرچشمه گرفته پس از عبور از مجاورت دشتهای كوار، خفر، كازرین، شرف خلیل و لاغر، و همچنین تلاقی با رودخانه های شور جهرم و دارالمیزان وارد استان بوشهر می گردد. رودخانه های شور دهرم(ادامه رودخانه فیروزآباد) و رودخانه دشت پلنگ) و باغان نیز در داخل استان به این رودخانه پیوسته، پس از گذشتن از میان اراضی وسیع منطقه دشتی به خلیج فارس منتهی می گردد.

وسعت كل حوضه رودخانه مند در محل تخلیه به خلیج فارس حدود 58400 كیلومتر مربع است كه بالغ بر 15 درصد آن مستمل بر زیر حوزه های دشت پلنگ، شنبه، باغان، سنا و رود شور، در استان بوشهر واقع شده است. آبدهی این رودخانه پس از تلاقی با رودخانه شور دهرم و قبل از اختلاط با جریان رودخانه باغان در محل ایستگاه اندازه گیری قنطره بر اساس آمار 17 ساله(61-1344) حدود 1.541 میلیون متر مكعب می‌باشد.

آب رودخانه مند در ابتداء دارای كیفیت مناسبی می باشد ولی پس از اختلاط با جریانهای شاخه های شور بتدریج از كیفیت آن كاسته می شود، بطوریكه در محل ورود به استان بوشهر كیفیت آن بحدی نازل است كه جهت آبیاری نیز قابل استفاده نمی باشد. در حال حاضر طرحهای احداث سد مخزنی در دو محل بند بهمن و تنگ كارزین در بخشهای فوقانی این رودخانه كه در استان فارس واقع است در دست مطالعه می باشد، ولی قدر مسلم آنكه احداث سدهای مخزنی مذكور نه تنها تأثیری در بهبود كیفیت رودخانه مند نخواهد داشت، بلكه باعث تنزل كیفیت آن در پایین دست محل سدها خواهد شد، زیرا شاخه های اصلی شور كه مهمترین سهم را در تنزل كیفیت جریان رودخانه ند دارند. در پایین دست محل سدها به رودخانه می پیوندند و نتیجتاً احداث سدهای مذكور و ذخیره آب بالنسبه مناسب در بالا دست باعث تنزل بیشتر كیفیت رودخانه خواهد شد.

علیهذا با توجه به آبدهی بسیار زیاد و چشمگیر رودخانه مند و نیز وسعت بسیار زیاد اراضی حاشیه رودخانه كه در استان بوشهر قرار دارند، پیشنهاد می شود مطالعات شناسایی كامل منابع شور كننده آب رودخانه مند و روشهای جلوگیری از شوری آن انجام پذیرد، تا چنانچه امكانات مناسبی جهت استفاده از این منبع عظیم وجود معلوم شود و بهره برداری مقتضی از ان آغاز گردد. لازم به یادآوریست كه تاكنون مطالعات شناسایی در این زمینه صورت نگرفته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

بررسی استان باختران(جغرافیا)

شنبه 7 بهمن 1396
23:19
جمشید راد
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات29
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آشنایی با جهانی كه در آن زندگی می كنیم و كشوری كه به ان تعلق داریم و استان و شهر و روستایی كه در آن سكونت گزیده ایم ، برای همة ما لازم است . آنان كه دانش جغرافیا ، علاقه نشان می دهند ، كسانی هستند كه می خواهند سر از لاك انزوا و عزلت بیرون آورند و به محیط پیرامون خویش نظر افكنند . انان می خواهند محیط زندگی خویش را بشناسند و با طبیعت آن محیط و با مردمی كه در آن زندگی می كنند، رابطه ای انسانی و سازنده داشته باشند . «دانش جغرافیا» به انسان وسعت چشم انداز می دهد و در نتیجه فرهنگ فرد را نسبت به محیط زندگی خود افزایش و اعتلا می بخشد .

یكی ا نقائصی كه تا كنون در برنامه آموزش جغرافیا در كشور ما وجود داشته این بوده كه دانش آموزان در عین حال كه موظف بوده اند نام شهرها و آب و هوا و محصولات و جمعیت كشورهای دور را فرا گیرند از جغرافیای استان و شهر خویش بی خبر بوده اند و در كتابهای جغرافیا هیچ گونه مطلب مستقلی برای آشنایی ویژه دانش آموزان هر استان با جغرافیای آن استان وجود نداشته است .

وزارت آموزش و پرورش ، با عنایت الهی و به بركت انقلاب اسلامی ، توفیق یافته است تا از سال تحصیلی 64-63 این نقصیه را در برنامهآموزشی دبیرستانهای كشور برطرف سازد و از طریق گروههای آموزشی و به همت دبیران محترم جغرافیای استانها، برای هر استان ، جغرافیای مخصوصی تالیف نماید تا در سال دوم دبیرستانها علاوه بر جغرافیای ایران كه جنبه عمومی دارد به دانش آموزان هر استان تدریس شود.

امید است این اقدام گامی در راه آشنائی هر چه بهتر نسل جوان ما با محیطی كه در آن زندگی
می كنند محسوب شود و این آشنایی وشناخت سبب شود تا ما از امكانات خدا داده سرزمین خویش استفاده بیشتری كنیم و به استقلال و خودكفایی نزدیكتر شویم و امید است آگاهی ما از اوضاع و احوال استان و شهرما ، ما را برای خدمت گذاری بیشتر به مردمان كشورمان آماده سازد ، مردمی كه امروزه برای حفظ و حمایت انقلاب اسلامی در برابر ظلم و ستم قدرت های استكباری بپا خاسته اند و با ایمان به خداوند و ایثار و شهادت ، از ارزشهای اسلامی و انسانی دفاع می كنند .

موقعیت ،حدود و وسعت

استان باختران در مغرب ایران ، بین  تا  تا  و  عرض شمالی و  و  تا  و  طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده و محدوده از شمال به استان كردستان ، از جنوب به استانهای لرستان وایلام ، از مغرب به كشور عراق و از مشرق به استان همدان است .

وسعت این استان بالغ بر 23666 كیلومتر مربع است كه بشكل مستطیل در نقشه ایران مشخص شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 1200 متر می باشد .

ناهمواری ها :

استان باختران منطقه ای كوهستانی است كه بخشی از سلسله جبال منظم زاگرس قسمت عمده این استان را پوشانده و تنها در بخش هائی ا دامنه های كم شیب و گسترده این كوهستان و یا دره های عریض ، زمین های كم ارتفاع و جلگه های آبرفتی مشاهده می شود . سلسله جبال زاگرس چین خوردگی های منظم و مرتفعی است كه در مغرب ایران از شمال غربی به جنوب شرقی كشیده شده است . پیدایش این سلسله جبال در دوران مزوزوئیك و ترشیاری بر می گردد . هسته اصلی این كوهستان رسوبات دریائی دوران مزوزوئیك و گنبدهای خارائی ترشیاری زمین شناسی است . چنانكه آهك ژوراستیك خمیرمایه اصلی محور كوهستان های زاگرس را تشكیل می دهد كه به رنگهای سبز و قرمز ، از شمال تا جنوب زاگرس دیده می شود . و سپس طبقات جوانتری از دوران كرتاسه ، رسوبات ژوراستیك را پوشانیده است . رسوبات كرتاسه در دره قره سو به طرف باختران از شیست و از آن به بعد تا بیستون متناوباً رسوبات كرتاسه یا آهك ژوراستیك مشاهده می شود .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir