دانلود تحقیق بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)(حسابداری)

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:39
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل29 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)

چكیده:

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن كه در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی كه از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی كه مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نكات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یك راه حل موقت جایگزینی خودكار یورو به جای مارك و فرانك فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می كند كه با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور كامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.

* با وجود واحد پول مشترك اروپایی كه مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشكلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترك اروپایی بكار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال كه آیا تقاضا برای یورو به عنوان یك ذخیره دارایی بیشتر منعكس كننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی كل حوزه پول مشترك اروپایی است یا تك تك كشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.

* روش مبتنی بر واحد پول بطور كلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده كلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود كه ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیكه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعكس كننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.

* پیشنهاد شده كه برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بكار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات كالاها و خدمات در مورد صادراتی كه بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.

* در این گزارش استفاده از متغیرهای كمكی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر كه در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یكدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.

* در این گزارش پیشنهاد شده كه بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانكی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود كه بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه كه اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریكا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد تركیب و وزن ارزهای آن (كه در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشكله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:

- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 كشور عضو صندوق است كه بیشترین صادرات كالاها و خدمات را طی یك دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.

- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعكس كننده مجموع ارزش های صادرات كالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذكور در سبد در طول 5 ساله مذكور می باشد.

- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یكبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است كه تركیب پایدار سبد حداقل برای یك دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز كاری قبل از تاریخی كه سبد جدید SDR بكار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی كه توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یك از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینكه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یكسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می كند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند كه بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 كشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بكار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه كه پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترك اروپایی مشكل است. در تصمیم فوق فرض می شود كه هر یك از كشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول كه پول واحدی دارند به این معنی است كه یك ارتباط یك به یك بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترك وجود ندارد.

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یكدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو كه با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی كند كه چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امكان وجود دارد كه در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانك فرانسه و بوندز بانك در سرمایه بانك مركزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به كشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعكس كننده الزامات اقتصاد هر یك از كشورهای عضو اتحادیه نیست.

 ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشكلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترك اروپایی پیشنهاد شد كه برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یك از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.

 انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات كالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم كشورها در صادرات كالاها و خدمات یك روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یك طرف این تمایل وجود داشت كه تعداد كافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریكه هیچكدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت كه از مشكلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد كه ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 كشوری كه سهمشان در صادرات كالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از كل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت كه تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز كاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی(حسابداری)

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:36
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات34
حجم فایل34 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

به منظور ایجاد یك سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالك جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم كننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز كنند. آنان دریافتند كه یكی از مهمترین مكانیسمهای تنظیم كننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است كه در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحكمی را پایه ریزی كرد.

طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، كشورهای پیشرفته امروز كه نیاز به باز سازی اركان اقتصادی را كاملاً درك كرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این كشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تكاملی یافت و اكنون آنان به مرحله ای رسیدند كه ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در كشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و كشف منابع درآمدی موفق می باشند.

درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این كشورها با استفاده از تكنولوژی (‌ دانش فنی ) برتر الكترونیكی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مكانیكی با اتكا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یكسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .

وجود نظام اطلاعات مكانیزه با تكنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممكن ساخته است .

این تحول در نظام مالیاتی كشورهای پیشرفته یكی از مهمترین دستاوردهای تكنیكی و استراتژیكی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده كه توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .

در پی انتشار تجربیات و جایگاه كنونی كشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از كشورهای درحال توسعه كه دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم كاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملكرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از كشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه كردند .

در كشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش كارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز كرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی كشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر كشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده كه در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از كشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریكا) می باشد، كه این كشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :

الف ) كشورهای پیشرفته جهان

ب ) كشورهای در حال توسعه یی كه اصلاحات مالیاتی را آغاز كرده اند.

ج ) كشورهای در حال توسعه یی كه هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.

در اكثر كشورهای پیشرفته ی جهان و كشورهایی كه اصلاحات مالیاتی را تجربه كرده اند ، چند عامل مهم در كارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده كه اهم آن به شرح زیر می باشد :

قوانین پیشرفته مالیاتی

مدیریت كارآی مالیاتی

سیستم اطلاعاتی پیشرفته

رویه های پیشرفته تشخیص

نرخهای بهینه مالیاتی

در حالی كه كشورهای در حال توسه یی كه از مسیر اصلاحات مالیاتی دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نكرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را كمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .

برعكس ، كشورهایی كه اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی كه تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .

به طبع موفقیت كنونی نظام مالیاتی كشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده كه بررسی گسترده هر یك ازاین عاملها در بخش وسیعی از كشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.

در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یكی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراكندگی نرخهای در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. نتایج بدست آمده از این بررسی كه طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد كه :

الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 75/13%

ب) میانگین حداكثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 33/38%

ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:15-5%

د) فراوانی در خصوص حداكثر نرخ د رحول نرخهای : 40/30%

درضمن ، این نتایج حاكی از آن است كه دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود 40% -30% در اغلب كشورهای پیشرفته می رسد، در حالی كه در غالب كشورهای در حال توسعه به دلیل پایه‌ی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و كاهش كارآیی نظام مالیاتی را در این كشورها به همراه داشته است.

بنابراین كاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در كاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلكه در كاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش كارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .

علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای تركیبی شماره 1و2، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری كه ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ نهایی مواجه می شویم .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق بررسی اثر بخشی نتایج حسابرسی بروی تصمیم گیری استفاده كنندگان از اطلاعات مالی(حسابداری)

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:34
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات17
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان:

" بررسی اثر بخشی نتایج حسابرسی بروی تصمیم گیری استفاده كنندگان از اطلاعات مالی "

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله پژوهشی

اهمیت و ضرورت پژوهش

تعریف انواع مفاهیم موضوع پژوهش

بیان متغیرهای موجود در پژوهش

انواع اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فصل دوم:

ادبیات پژوهش

تاریخچه موضوع پژوهش

نتیجه گیری از مطالعات تحقیقاتی در رابطه با موضوع پژوهش

فصل سوم:

تعیین جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

ابزار تحقیق و روایی آنها

تجزیه و تحلیل آماری

طرح پژوهشی

مقدمه :

بیان مسئله پژوهشی :

آیا گزارش حسابرس با توجه به سابقه حرفه ای بروی تصمیم گیری سایر استفاده كنندگان از این گزارش ، اثر بخشی لازم را دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش :

استفاده كنندگان از اطلاعات مالی اغلب مدیرانی هستند در مقام تصمیم گیری ، كه برای اتخاذ تصمیمات مناسب می باید اطلاعاتی مربوط ، به هنگام و دارای اعتبار در دست داشته باشند.

این پژوهش از نوع كاربردی بوده و برای بررسی اثر بخشی گزارشات حسابرسی ، رفتار و تصمیمات جامعه ای از استفاده كنندگان از اطلاعات مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مطالعه ی نتایج حاصله از این پژوهش به نوبه خود میتواند مورد كاربرد سایر استفاده كنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد تا در شرایط مشابه در اتخاذ تصمیمات اثر بخش به آنها یاری رساند.

مفاهیم پژوهش :

الف) تعاریف نظری مفاهیم:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد شركت، شواهد وجود اثر مقیاس(حسابداری

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:34
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملكرد شركت : شواهد وجود اثر مقیاس

چكیده

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملكرد شركت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده كه كدام یك از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم كه سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملكرد شركت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه سود جامع برای ارزیابی عملكرد شركت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد كه داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد كه نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس عملكرد شركت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود.

واژه های كلیدی: سود و زیان جامع، سود و زیان خالص، ارزیابی عملكرد، اثر مقیاس

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect

A. Saeedi Velashani,( Ph.D.

M. Dastgir,(( Ph.D.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. In this study we investigate the claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. In Tehran Stock Exchange except for investment industrial group, we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. We found a better situation for the state companies (only in other companies group), i.e., firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively, our results provide some evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance, although some inconsistencies are observed.

Keywords: Net income, Comprehensive income, Performance evaluation

مقدمه

صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یك واحد تجاری همیشه یكی از چالشهای پیش روی تدوین كنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملكرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت كمك به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مكمل است كه محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.

كارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است كه در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعكس می كند. یكی از انواع اطلاعات اقتصادی كه برای افزایش كارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی كه تعیین مكان ارایه اطلاعات اقتصادی مشكل است یا در بین شركت ها بنحو یكنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا كنند و كارایی كاهش می یابد ( اسمیت و ریتر، 1996 ). این مشكل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد كه مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعكاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شمارة 6 سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یك واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالكین یا سود سهام پرداختی به آنها در یك دوره مالی“ .

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملكرد شركت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم كردن واحدهای تجاری به انعكاس مشخص و بارز برخی عناصر عملكرد مالی است تا به درك استفاده كنندگان صورت های مالی از عملكرد مالی واحد تجاری طی یك دوره كمك كند و مبنایی برای ارزیابی عملكرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یك صورت مالی اساسی باید كل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را كه قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفكیك اجزای تشكیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه كلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یك دوره ی مالی است. تمركز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است. درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعكس نمی شود كه بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این كه برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده كنندگان صورت های مالی، آگاهی از كلیه جنبه های عملكرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است كلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه كه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یك صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا كاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملكرد شركت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملكرد شركت بر مبنای بازده انعكاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو (1994) است). همچنین بررسی شده كه كدام یك از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود می بخشد. موضوع مهمی كه در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس است. لو (1989) استدلال می كند كه R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است كه از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همكاران (1999) نشان می دهد كه برخی از تفاوت های بین R2 بسیار پایین در رگرسیون هایی كه متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی كه مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده كه به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید.

تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه كرده است. با توجه به شواهد و نتایج غیر قطعی پژوهش های انجام شده در كشورهای مختلف ضروری بود تا در باره سود جامع در ایران نیز پژوهش هایی انجام شود. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم كه سود اندازه گیری شده برمبنای سودجامع نسبت به سایر معیارها،اندازه گیری بهتری از عملكرد شركت ارایه می دهد.

پیشینه تحقیق

بیانیه شمارة 130 استانداردهای حسابداری مالی امریكا و در پی آن بیانیه استانداردهای حسابداری شماره 6 به دنبال یك بحث بلند مدت بین مفهوم سود و زیان جامع وسود خالص در حرفه حسابداری ارایه گردید. این بحث از دهه 1930 تا كنون یكی از بحث های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در كتاب پیزنل و بریف(1996) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه های زیادی در باره ی مفاهیم شمول كلی سود و عملكرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، اما تحقیقات تجربی اندكی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه كرده است.

هرست و هاپكینز (1998) تأثیر نحوه گزارشگری سود و زیان جامع را بر تصمیم گیری و قضاوت تحلیل گران در بارة قیمت سهام بررسی كردند و دریافتند كه با افشای اجزای سود و زیان جامع توانایی تحلیل گران برای برآورد ارزش سهام شركت افزایش می یابد.

اشمیت (1999) سود چند شركت بزرگ آمریكایی را برای سال 1996 میلادی با استفاده از استاندارد گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه كرد. نتایج این محاسبه نشان داد كه تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بین شركت های بزرگ، سود جامع 15 شركت كمتر از سود خالص و سود جامع 9 شركت بیشتر از سود خالص آنها بود. وی مشاهده كرد كه بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شركتها كم تر از از سود خالص آنها بود.

دالیوال و همكارانش (1999) در مطالعه ای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعكاس عملكرد شركت ارزیابی كردند. نتایج تحقیق آنان شواهدی مبنی بر اینكه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار سهام است، ارایه نكرد. همچنین مشاهده نكردند كه سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سود را پیش بینی می كند. آنان در نهایت نتیجه گیری كردند كه برای بهبود توانایی سود جامع برای انعكاس عملكرد شركت، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی باید بر اقلامی تأكید كند كه با عملیات شركت رابطه نزدیكی دارند.

مینز و مك دانیل (2000) قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر نحوه ارایه سود و زیان جامع به اشكال مختلف یعنی ارایه سود و زیان جامع و ارایه حقوق صاحبان سهام را بررسی كردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد كه شكل ارایه اطلاعات ارتباطی با دریافت و درك اطلاعات سود و زیان جامع توسط كاربران آن ندارد.

كاهان و همكاران (2000) ارزش اطلاعاتی افشای اقلام سود و زیان جامع را در نیوزیلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول كلی سود كه با ارزشگذاری سهام مربوط است و كار اولسن ( 1995) كه نشان داد ارزش شركت تابعی است از ارزش دفتری و سودهای غیرعادی، درباره سودمندی افشای سود جامع در صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتنی بر بازار فراهم كردند. آنان دریافتند كه ارزش اطلاعاتی تك تك سایر اقلام سود و زیان جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد كه بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایراقلام سود و زیان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در كل نتایج نشان داد كه صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاران ارزش اضافی ایجاد نمی كند.

بامونسیری و ویگینز (2001) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گیری عملكرد مالی 100 شركت استاندارد و پور در طی سالهای مالی 1999-1997 میلادی ارزیابی كردند. از 100 شركت مورد بررسی 76 شركت سایر اقلام سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش كردند. 15 شركت صورت سود جامع جداگانه، 4 شركت سود جامع را در صورت حساب سود و زیان گزارش كردند و 5 شركت باقی مانده سود خالص و سود جامع یكسانی داشتند. این ارزیابی نشان داد كه بیشتر شركتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می كنند. در هر یك از سالهای مورد بررسی مشاهده شد تعداد شركتهایی كه سایر اقلام سود جامع بر آنها اثر منفی داشته بیشتر از شركتهایی بوده كه اثر مثبت داشته است. اگرتحلیل گران مالی سایر اقلام سود جامع را در ارزیابی های خود از عملكرد شركت تركیب كنند ممكن است به نتایجی متفاوت از ارزیابیهای مبتنی بر سود خالص دست یابن

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری(حسابداری)

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:34
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات88
حجم فایل442 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده مطالب

تنوع مؤسسات و گونه گونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد كه صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در كشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی كشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی كرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف كارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانكاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانكاران، یكی از فعالیتهای عمده اقتصادی است كه نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانكاران و كارفرمایان است.

حسابداری پیمانكاری یكی از مقولاتی است كه مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در كشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در كشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در كشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانكاری در كتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری كشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانكاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانكاری در قالب مناسب حقوقی سازوكارها و الزامات محیطی حاكم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

اركان اصلی پیمانكاری

در هر نوع عملیات پیمانكاری سه ركن اصلی زیر وجود دارد.

كارفرما

كارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اجرای عملیات معینی را به پیمانكار واگذار می كند. كارفرما كه تأمین كننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی كارفرما در حكم كارفرما محسوب می شوند.

پیمانكار

پیمانكار، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه مسئولیت اجرای كامل عملیات موضوع پیمان را تا تكمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله كشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانكاران جزء منعقد می كند.

در مواردی كه انجام دادن یك طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همكاری چند شركت پیمانكاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همكاری یا مشاركت و یا ادغام چند شركت پیمانكاری، گروه شركتهای پیمانكاری بوجود آورد. شركتهای تشكیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر كارها حفظ می كنند.

قرارداد

قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. كارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانكاری منعقد می كند:

الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح

ب-تهیه طرح

ج-اجرای طرح

د-نظارت بر اجرای طرح

بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانكاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یك دارایی یا داراییهایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهند. قراردادهائی كه موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یك دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانكاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی كه به ساختن یك دارایی ارتباط پیدا می كند از جمله این قراردادهاست.

طول مدت اجرای قراردادهای پیمانكاری معمولاً بیش از یك سال است، یعنی تاریخ شروع و تكمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یك قرارداد بلند مدت پیمانكاری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق پول و بانكداری(حسابداری)

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:33
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات32
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشگفتار

دنیای بانكداری سریعاً در حال تغییر است. امروزه برتری استراتژیك بانك‌ها از رشد و اندازه صرف به سوی تأكید بیشتر بر سودآوری، عملكرد و ایجاد ارزش دردرون مؤسسه تغییر جهت داده است. در این شرایط، اگر مدیران و كارشناسان بانك‌ها در نظر داشته‌باشند تصمیمیات مدیریتی مهمی آغازنموده، یا سیاست‌های صحیحی را اجرا كند، در بنیان‌گذاری فعالیت‌های بانكداری بیش از هر چیز نیازمند شناخت دانش روز و اتكای بر پایه‌های دقیق علمی هستند.با نگاهی به تحولات اقتصادی جامعه، به ویژه طی چند سال اخیر، به خوبی می‌توان دریافت كه اقتدار و یكه‌تازی نظام بانكی دولتی كشور در عرصه اقتصاد تدریجاً و بنابر ضرورت‌ها و الزامات داخلی و بین‌المللی در حال كاهش است. این اقتدار كه البته آثار مطلوب و نامطلوبی را نیز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورت‌ها، طرز تفكرو نگرش حاكم بر فضای اقتصادی كشور در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی بود، كه نمود آن در قانون ملی شدن بانك‌ها، لایحة قانونی اداره امور بانك‌ها و قانون عملیات بانكی بودن ربا متبلور گردید.

در شرایط كنونی و متأثر از الزامات داخلی و بین‌المللی و فضای رقابتی حاكم بر اقتصاد جهانی، انجام برخی اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مقررات و نحوة فعالیت بانك‌های كشور اجتناب‌ناپذیر است. تلاش برای پیوست به سازمان تجارت جهانی (WTO)،توجه به خصوصی‌سازی و كاهش نقش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، صدور مجوز افتتاح بانك‌های خصوصی و مؤسسات پولی و مالی غیربانكی، اصلاح قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یكسان‌سازی نرخ‌ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادی و بانكی كشور در تدوین پروژه اصلاحات راهبردی برای اصلاح ساختار نظام بانكی كشور، تغییر نگرش به بانك به عنوان یك بنگاه اقتصادی و توجه به رعایت نسبت‌ها و استانداردهای ناظر بر عملیات بانكداری بین‌المللی از جمله نسبت كفایت سرمایه و اهمیت دادن به مفاهیمی نظیر: رمیك، بهره‌وری، كارایی، اثربخشی، سودآوری و مدیریت و بهینه‌ منابع و مصارف در فعالیت‌های بانك جملگی در این راستا بوده است.

با پولی شدن اقتصادها، اهمیت و نقش سیاست‌های پولی، ارزی و بانكداری در كشورها روزافزون گردیده است. سیاست پولی به دلیل اثراتی كه بر حجم پول و تقاضای كل ودر نتیجه در اقتصاد دارد و بانكداری به جهت نقشی كه در هدایت نقدینگی و خلق اعتبار در جامعه دارد و همچنین ارز به لحاظ تأثیری كه بر بازرگانی ملی و بین‌المللی و تراز پرداخت‌های خارجی كشورها حائز اهمیت می‌باشد.

امروزه پول و بانكداری از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی دردنیا می‌باشند، اهمیت مطالعه پول و بانك اقتصاد را دردونكته می‌بایستی جستجونمود: اولاً پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات حجم پول، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد، دارای اهمیت است.

ثانیاً از آنجا كه در رابطة با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و شخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد، دارای اهمیت می‌باشد.

تولد پول:

باتوجه به مشكلات مبادلات پایاپای كه جوامع مختلف با آن مواجه‌بوده‌اند، ملاحظه گردید یك چنین سیستمی كارایی لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیت‌هایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیده‌است. در نتیجه، این سیستم به دلیل مشكلات فراوانی كه در مبادلات بوجود آورده بود به تدریج از بین رفت و یك اقتصاد پولی كه در آن از مشكلات ناشی از سیستم پایاپای اثری نبود، جایگزین آن گردید.

در حقیقت پول از جمله مهمترین و مفیدترین ابداعات بشر می‌باشد.

«تكامل پول در طول زمان در واقع خلاصه‌ای از تاریخ مدنیت بشراست».

تولد پول برای بشر دارای منافع زیادی بوده است. برای مثال پول به عنوان یك واحد شمارش باعث گردید تا چندگانگی قیمت بهحق در اقتصادهای ساده و كوچك كه درآن‌ها تنها چند كالا تولید و مصرف می‌شود، از بین برود.

وظایف پول:

روش دقیقی كه عمدتاً برای درك بعضی از پدیده‌های اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد و روش مناسبی هم می‌باشد، بررسی و تفكر در مورد جنبه مخالف آن پدیده‌ است. این موضوع مطمئناً در مورد پول نیز صحت دارد. جنبه مخالف یك اقتصاد پولی، چیزی است كه از آن به عنوان اقتصاد پایاپای یاد می‌شود، در یك چنین اقتصادی كالاها مستقیماً با كالاهای دیگر مبادله می‌شود.

به طور كلی برای پول چهار وظیفه اصلی در نظر گرفته می‌شود:

1 ) واسطة مبادله

2 ) وسیله سنجش ارزش (واحد شمارش)

(3 وسیله حفظ ارزش

(4 وسیله پرداخت‌های آتی

خواص مطلوب پول:

هر‌چیزی برای اینكه بتواند پول باشد، می‌بایستی حداقل دارای پنج خصوصیت به شرح زیر باشد:

(1  قابل حمل بودن

(2 بادوام بودن

(3  قابلیت تقسیم‌پذیری

(4  یكسان و متحدالشكل بودن

(5  قابلیت تشخیص

پول بانكی (تحریری):

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق چارچوب هفت اس(حسابداری)

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:33
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل15 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چارچوب هفت اس

چكیده

تغییر و حركت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار، استراتژی، سیستم‌ها، سبك، كاركنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترك است. گروه مشاوران مكینزی این واقعیت را در قالب چارچوب هفت اس بیان كردند. این مقاله به شرح مختصر چارچوب هفت اس می‌‌پردازد.

كلیدواژه : مدل هفت اس؛ هفت اس مكینزی

1- مقدمه

وقتی سخن از سازمان به میان می‌آید اولین چیزی كه به ذهن افراد درگیر در مسائل مدیریت سازمان می‌رسد ساختار سازمانی آن است؛ نمودار سازمانی، میزان تمركز، نوع ارتباطات، نحوه كنترل، و نظیر آن. از سوی دیگر نظریه‌پردازان مدیریت در یك قدم جلوتر، ساختار و استراتژی سازمان را متأثر از یكدیگر می‌دانند و ابعاد دیگر سازمان را در نظر نمی گیرند. واترمن، پیترز، و فیلیپس (1980) با این رفتار معمول موافق نبودند و در مقاله خود با عنوان «ساختار سازمان نیست» چارچوبی برای نگرش و بررسی سازمان ارائه دادند. آنها معتقدند كه تغییر و حركت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار1، استراتژی2، سیستم‌ها3، سبك4، كاركنان5، مهارت‌ها6 و ارزش‌های مشترك7  (اهداف متعالی) است و آن را چارچوب  (یا مدل) هفت اس  (به دلیل حرف اس انگلیسی در اول كلمه انگلیسی هر یك از هفت بعد) نامیدند و از آنجایی كه پژوهش آنها در شركت مشاوران مكینزی انجام شد به هفت اس مكینزی‌8 نیز مشهور است.

2- ابعاد چارچوب هفت اس

به سه بعد ساختار، استراتژی و سیستم‌ها ابعاد سخت و چهار بعد سبك، كاركنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترك ابعاد نرم گفته می‌شود. واژه سخت بدین معنی بكار می‌رود كه مفاهیم آن ابعاد عینی، ملموس، عملی وبه سادگی تعریف شدنی هستند و واژه نرم هم بدین معنی بكار می‌رود كه مفاهیم آن ابعاد غیر ملموس، غیر عملی، و به سختی تعریف شدنی و توصیف شدنی هستند.

(1) ساختار: اصول تقسیم كار و تخصصی سازی و هم‌چنین هماهنگی؛ ویژگی‌های برجسته نمودار سازمانی (سازمان‌دهی وظیفه‌ای، متمركز یا غیر متمركز و غیره)؛ نحوه ارتباط افراد (روابط مستقیم و غیرمستقیم)؛ الگوهای طبقه‌بندی و كنترل. عموماً چنین پرسش‌هایی مطرح می‌شود: سازمان متمركز است یا غیر متمركز؟ وظایف اصلی چیستند؟ تنش بین وظایف كلیدی چیست؟ ساختار غیر رسمی (ارتباطات مستقیم با رده بالای سازمان، باندها و گروه‌ها و گروه‌های غیررسمی تصمیم‌گیری) چگونه است؟

(2) استراتژی: استراتژی الگو، سیاست، برنامه، اقدام، تصمیم و یا تخصیص منابع است كه تعریف می‌كند: سازمان چیست؟ چه می‌كند؟ و چرا چنین می‌كند؟ ویژگی‌های متمایز، عوامل كلیدی موفقیت، نحوه تفكر سازمان نسبت به خود و محیط سازمان، نقاط قوت و ضعف سازمان، فرصت‌ها و تهدید‌های سازمان و اصول تعریف شده سازمان مواردی هستند كه می‌توانند در شكل استراتژی مطرح شوند.

(3) سیستم‌ها: رویه‌ها و فرایند‌های رسمی و غیر رسمی سازمان در انجام امور و وظایف و هم‌چنین سیستم‌های رسمی سازمان چیستند؟ سیستم‌های ارزیابی و برنامه‌ریزی؛ سیستم تشویق و تنبیه، سیستم‌های تخصیص منابع و غیره. سیستم‌های غیر رسمی سازمان كدامند؟ نحوه برگزاری جلسات، پروتكل‌های حل اختلافات و . . ..

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق استاندارد حسابداری نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌(حسابداری)

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:33
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

استاندارد حسابداری‌ شماره‌  1نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ "مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌" مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.

 مـقدمـه

هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یك‌ واحد تجاری‌ به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد. برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در این‌ استاندارد ملاحظات‌ كلی‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، رهنمودهایی‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگی‌ شناخت‌، اندازه‌گیری‌ و افشای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ خاص‌ در سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ ارائه‌ می‌شود.

دامنه‌ كاربرد2 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در ارائه‌ كلیه‌ "صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌" كه‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، بكار گرفته‌ شود.

3 . صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (كه‌ از این‌ پس‌ صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌كنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود كه‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارشهای‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند. صورتهای‌ مالی‌ به‌ طور جداگانه‌ یا همراه‌ با سایر گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ می‌شود.  مفاد این‌ استاندارد برای‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ نیز كاربرد دارد.

4 . در این‌ استاندارد واژه‌هایی‌ بكار گرفته‌ می‌شود كه‌ در واحدهای‌ تجاری‌ (انتفاعی‌) اعم‌ ازخصوصی‌ یا عمومی‌ كاربرد دارد. واحدهای‌ غیرانتفاعی‌ برای‌ بكارگیری‌ الزامات‌ این‌ استاندارد ممكن‌ است‌ نیازمند انجام‌ تعدیلاتی‌ در عناوین‌ اقلام‌ اصلی‌ صورتهای‌ مالی‌ خود یا ارائه‌ اطلاعات‌ بیشتر باشند.

5 . نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ بخشی‌ از موضوع‌ این‌ استاندارد است‌ لیكن‌ به‌ طور جداگانه‌ در استاندارد حسابداری‌  شماره‌ 14 مطرح‌ شده‌ است‌. 

هدف‌ صورتهای‌ مالی‌   6 . هدف‌ صورتهای‌ مالی‌، ارائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ كه‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ شود. صورتهای‌ مالی‌ همچنین‌ نتایج‌ ایفای‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آنها را در قبال‌ منابعی‌ كه‌ در اختیارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد. به‌ منظور دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در صورتهای‌ مالی‌ یك‌ واحد تجاری‌ اطلاعاتی‌ درباره‌ موارد زیر ارائه‌ می‌شود: الف‌ . داراییها، ب‌  . بدهیها، ج‌  . حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، د  . درآمدها، ه  . هزینه‌ها، و و  . جریانهای‌ نقدی‌. این‌ اطلاعات‌، همراه‌ با سایر اطلاعات‌ مندرج‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌، استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ را در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ واحد تجاری‌ و خصوصاً در زمانبندی‌ و اطمینان‌ از توانایی‌ آن‌ در ایجاد وجه‌ نقد كمك‌ می‌كند.

مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ 7 . مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاری‌ است‌.

اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ 8 . مجموعه‌ كامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ :الف‌.  صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ :  1 .  ترازنامه‌ ،  2 .  صورت‌ سود و زیان‌ ،     3 .  صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ،  و   4 .  صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد  . ب‌   .  یادداشتهای‌ توضیحی‌ .  

ملاحظات‌ كلی‌ ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ 9 . صورتهای‌ مالی‌ باید وضعیت‌ مالی‌ ،  عملكرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به‌ نحو مطلوب‌ ارائه‌ كند. تقریباً در تمام‌ شرایط‌ ، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ همراه‌ با افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در صورت‌ لزوم‌ ،  منجر به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌ می‌شود .10 . هر واحد تجاری‌ كه‌ صورتهای‌ مالی‌ آن‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود باید این‌ واقعیت‌ را افشا كند . در صورتهای‌ مالی‌ نباید ذكر كرد كه‌ این‌ صورتها طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ است‌ ،  مگراینكه‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مزبور مفاد تمام‌ الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهای‌ مربوط‌ رعایت‌ شده‌ باشد .

11 . بكارگیری‌ نامناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ،  از طریق‌ افشا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ ،  جبران‌ نمی‌شود .

12 . در موارد بسیار نادر، چنانچه‌ مدیریت‌ واحدتجاری‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد كه‌ رعایت‌ یكی‌ از الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ،  صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌كننده‌ می‌سازد و بنابراین‌ انحراف‌ از آن‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌ ضروری‌ است‌ ،  باید موارد زیر را افشا كند :الف‌ . این‌ مطلب‌ كه‌ بنا به‌ اعتقاد مدیریت‌ واحد تجاری‌ ،  صورتهای‌ مالی‌ ،  وضعیت‌ مالی‌ ،  عملكرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به‌ نحو مطلوب‌ منعكس‌ می‌كند ،ب‌  . تصریح‌ اینكه‌ صورتهای‌ مالی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ بااهمیت‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌ می‌باشد، به‌ استثنای‌ انحراف‌ از الزامات‌ یك‌ استاندارد حسابداری‌ كه‌ به‌ منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورتهای‌ مالی‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ ،ج‌  . استانداردی‌ كه‌ الزامات‌ آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌ ،  ماهیت‌ انحراف‌ شامل‌ شیوه‌ حسابداری‌ مقرر در استاندارد ،  اینكه‌ چرا كاربرد شیوه‌ مقرر در استاندارد صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌كننده‌ می‌سازد و شیوه‌ حسابداری‌ بكار گرفته‌ شده‌ ،  ود  . اثر مالی‌ انحراف‌ بر سود یا زیان‌ خالص‌ ،  داراییها ،  بدهیها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در هریك‌ از دوره‌های‌ مورد گزارش‌.

13 . برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌، رعایت‌ موارد زیر الزامی‌ است‌: الف‌ . انتخاب‌ و اعمال‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ طبق‌ مفاد بند 17،  ب‌  . ارائه‌ اطلاعات‌ شامل‌ رویه‌های‌ حسابداری‌، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ اطلاعات‌، مربوط‌، قابل‌ اتكا، قابل‌ مقایسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد، و ج‌  . ارائه‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در مواردی‌ كه‌ رعایت‌ الزامات‌ مقرر در استانداردهای‌ حسابداری‌ برای‌ درك‌ اثر معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ خاص‌ بر وضعیت‌ مالی‌ و عملكرد مالی‌ واحد تجاری‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ كافی‌ نباشد. 14 . در موارد نادر ممكن‌ است‌ كاربرد الزامات‌ یك‌ استاندارد حسابداری‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ گمراه‌كننده‌، منجر شود. این‌ امر تنها در مواردی‌ روی‌ می‌دهد كه‌ شیوه‌ مقرر در استاندارد مورد نظر به‌ وضوح‌ نامناسب‌ باشد، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ نتوان‌ از طریق‌ كاربرد الزامات‌ آن‌ استاندارد یا به‌ وسیله‌ افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌، به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌ دست‌ یافت‌. این‌ موضوع‌ كه‌ كاربرد شیوه‌ دیگر نیز می‌تواند به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ نحو مطلوب‌ منجر شود، به‌ تنهایی‌ برای‌ توجیه‌ انحراف‌ از شیوه‌ مقرر، مناسب‌ نیست‌.

15 . برای‌ ارزیابی‌ ضرورت‌ انحراف‌ از الزامات‌ یك‌ استاندارد حسابداری‌، ملاحظات‌ زیر مدنظر قرار می‌گیرد:  الف‌ . هدف‌ از الزام‌ مقرر و اینكه‌ چرا در شرایط‌ خاص‌ مورد نظر، هدف‌ مزبور نامربوط‌ یا  دست‌ نیافتنی‌ است‌. ب‌   . تفاوت‌ شرایط‌ واحد تجاری‌ با شرایط‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ كه‌ الزام‌ مورد نظر را رعایت‌ می‌كنند.

16 . نظر به‌ اینكه‌ انتظار می‌رود شرایط‌ ایجاب‌كننده‌ انحراف‌ بسیار نادر باشد و ضرورت‌ انحراف‌ نیز موضوعی‌ بحث‌انگیز و مستلزم‌ قضاوت‌ است‌، بنابراین‌ آگاهی‌ از عدم‌ رعایت‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ برای‌ استفاده‌كنندگان‌ اهمیت‌ دارد. همچنین‌ برای‌ اینكه‌ استفاده‌كنندگان‌ بتوانند در مورد انحراف‌ به‌ طور آگاهانه‌ قضاوت‌ و تعدیلات‌ لازم‌ را جهت‌ انطباق‌ با استاندارد مورد نظر محاسبه‌ كنند، اطلاعات‌ كافی‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ می‌شود.

رویه‌های‌ حسابداری‌ 17 . مدیریت‌ واحد تجاری‌ باید رویه‌های‌ حسابداری‌ را به‌ گونه‌ای‌ انتخاب‌ و اعمال‌ كند كه‌ صورتهای‌ مالی‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد . در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌ ،  مدیریت‌ باید رویه‌ها را به‌ گونه‌ای‌ تعیین‌ كند تا اطمینان‌ یابد صورتهای‌ مالی‌ اطلاعاتی‌ را فراهم‌ می‌آورد كه‌ : الف‌ . به‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ استفاده‌كنندگان‌ مربوط‌ است‌ ،  و ب‌  . قابل‌ اتكاست‌ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ : 1.  وضعیت‌ مالی‌ و عملكرد مالی‌ واحد تجاری‌ را صادقانه‌ بیان‌ می‌كند ، 2.  منعكس‌ كننده‌ محتوای‌ اقتصادی‌ و نه‌ فقط‌ شكل‌ حقوقی‌ معاملات‌ و سایر  رویدادهاست‌ ، 3.  بیطرفانه‌ یعنی‌ عاری‌ از تمایلات‌ جانبدارانه‌ است‌ ، 4.  محتاطانه‌ است‌ ،  و 5.  از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ ،  كامل‌ است‌ .

18 . رویه‌های‌ حسابداری‌ راه‌كارهای‌ ویژه‌ای‌ است‌ كه‌ واحد تجاری‌ برای‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ انتخاب‌ می‌كند. راه‌كارهای‌ مزبور كه‌ در استانداردهای‌ حسابداری‌ مشخص‌ شده‌اند برای‌ اعمال‌ اصول‌ مندرج‌ در  مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌  در مورد اقلام‌، معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ و بویژه‌ موارد زیر ایجاد شده‌ است‌: الف‌ . اندازه‌گیری‌ و تجدید اندازه‌گیری‌ داراییها و بدهیها در مواردی‌ كه‌ مبالغ‌ مربوط‌ از اهمیت‌ نسبی‌ برخوردار است‌ ، وب‌  . نحوه‌ و زمان‌ شناخت‌ تغییرات‌ در داراییها و بدهیها در صورتهای‌ عملكرد مالی‌.

19 . در صورت‌ نبود استاندارد حسابداری‌ خاص‌، مدیریت‌ رویه‌هایی‌ را بكار می‌برد كه‌ به‌ ارائه‌ مفیدترین‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی‌ منجر شود. این‌ امر مستلزم‌ بكارگیری‌ قضاوت‌ توسط‌ مدیریت‌ واحد تجاری‌ با مدنظر قرار دادن‌ ملاحظات‌ زیر است‌:الف‌ . الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ برای‌ موضوعات‌ مشابه‌ و مربوط‌،ب‌  . تعاریف‌، معیارهای‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‌ها مندرج‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ ، وج‌  . استانداردهای‌ صادره‌ توسط‌ سایر مراجع‌ حرفه‌ای‌ معتبر و رویه‌های‌ پذیرفته‌شده‌ صنعت‌ تا میزانی‌ كه‌ با موارد الف‌ و ب‌ این‌ بند سازگار باشد. تداوم‌ فعالیت‌20 . مدیریت‌ در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، باید توان‌ ادامه‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ را ارزیابی‌ كند. صورتهای‌ مالی‌ باید برمبنای‌ تداوم‌ فعالیت‌ تهیه‌ شود مگر اینكه‌ مدیریت‌ قصد انحلال‌ یا توقف‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ را داشته‌ باشد ،  یا عملاً ناچار به‌ انجام‌ این‌ امر شود . در مواردی‌ كه‌ مدیریت‌ از رویدادها و شرایطی‌ آگاهی‌ یابد كه‌ ممكن‌ است‌ ابهام‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ توانایی‌ تداوم‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ ایجاد كند ،  این‌ ابهام‌ باید افشا شود . چنانچه‌ صورتهای‌ مالی‌ برمبنای‌ تداوم‌ فعالیت‌ تهیه‌ نشود ،  این‌ واقعیت‌ باید همراه‌ با مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و اینكه‌ چرا واحد تجاری‌ فاقد تداوم‌ فعالیت‌ تلقی‌ شده‌ است‌ ،  افشا شود .

21 . تداوم‌ فعالیت‌ به‌ معنای‌ ادامه‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ در آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ است‌. یعنی‌ در تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، هیچ‌ قصد یا الزامی‌ به‌ انحلال‌ واحد تجاری‌ یا كاهش‌ قابل‌ توجه‌ در حجم‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ فرض‌ نمی‌شود.

22 . مدیریت‌ برای‌ ارزیابی‌ تداوم‌ فعالیت‌، تمام‌ اطلاعات‌ موجود در خصوص‌ آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ (حداقل‌ 12 ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌) را بررسی‌ می‌كند. میزان‌ این‌ بررسی‌ به‌ واقعیات‌ موجود در هر مورد بستگی‌ دارد. در مواردی‌ كه‌ واحد تجاری‌ دارای‌ سابقه‌ سودآوری‌ است‌ و به‌ آسانی‌ به‌ منابع‌ مالی‌ دسترسی‌ دارد، نتیجه‌گیری‌ درباره‌ مناسب‌ بودن‌ كاربرد مبنای‌ تداوم‌ فعالیت‌ برای‌ واحد تجاری‌ می‌تواند بدون‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ تفصیلی‌، امكان‌پذیر باشد. درغیر این‌ صورت‌، برای‌ ارزیابی‌ تداوم‌ فعالیت‌ ممكن‌ است‌ بررسی‌ مواردی‌ از قبیل‌ عوامل‌ مؤثر بر سودآوری‌ جاری‌ و مورد انتظار، جداول‌ زمانی‌ بازپرداخت‌ بدهیها و منابع‌ بالقوه‌ تأمین‌ مالی‌ ضروری‌ باشد.

 مبنای‌ تعهدی‌  23 . به‌ استثنای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریانهای‌ نقدی‌ ،  واحد تجاری‌ باید صورتهای‌ مالی‌ خود را  برمبنای‌ تعهدی‌ تهیه‌ كند.

24 . در مبنای‌ تعهدی‌، معاملات‌ و سایر رویدادها در زمان‌ وقوع‌ (و نه‌ در زمان‌ دریافت‌ یا پرداخت‌ وجه‌ نقد) شناسایی‌ و در اسناد و مدارك‌ حسابداری‌ ثبت‌ می‌شود و در صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ مربوط‌ انعكاس‌ می‌یابد. بسیاری‌ از هزینه‌ها برمبنای‌ رابطه‌ مستقیم‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ با درآمدهای‌ تحصیل‌شده‌ در صورت‌ سود و زیان‌ شناسایی‌ می‌شود (تطابق‌ هزینه‌ و درآمد). در هر صورت‌، كاربرد مفهوم‌ تطابق‌، شناخت‌ اقلامی‌ را در ترازنامه‌ كه‌ با تعریف‌ داراییها یا بدهیها انطباق‌ ندارد، مجاز نمی‌شمرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق حسابداری منابع انسانی(حسابداری)

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:33
جمشید راد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات31
حجم فایل72 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقد مه:

یكی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یكی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی مثل دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امكان ارائه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد.

امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آن‌ها شناخته می‌شود و اهمیت دادن به منابع انسانی به عنوان اساس و محور كار مدیریت سازمان‌ها می‌باشد.توسعه و ارتقای سطح علمی انسانی در شرایط فعلی كه با تغییرات و فناوری‌های جدید روبرو هستیم به عنوان یكی از عوامل كارایی هر سازمان به حساب می‌آید.

در حقیقت رشد دانش و مهارت كاركنان و ایجاد تغییر و تحول در انجام وظایف از جمله اموری است كه سازمان را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی یاری می‌رساند از بعد اقتصادی آن را كارآمدتر و اثربخش‌تر می‌نماید و از بعد اجتماعی موجب بالا رفتن رضایت مراجعان و مصرف‌كنندگان خدمات سازمان می‌شود. این امر نهایتاً منجر به بهره ‌وری سازمان و نیروی انسانی می‌شود، توسعه منابع انسانی و افزایش بهره ‌وری به عنوان یك ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی بشر و پی ‌ریزی جوامع مرفه‌تر، آرامش و آسایش انسان‌ها همواره هدفی والا برای همه دولت‌ها و سازمان‌ها تلقی می‌شود. بنابراین بدون تردید در نظام صنعتی متحول امروزی نخست كوشش در شناخت مفاهیم بهره ‌وری و سپس تلاش در تعیین عمل موثر در افزایش آن، یكی از شرایط ضروری برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی می باشد. تحقیقات جهانی نشان داده كه ارتباط مستقیم بین رشد توسعه منابع انسانی و سطح بهره ‌وری وجود دارد.

امروزه سازمان‌ها برای حفظ خویش در دنیای متغیر كنونی در تلاش طاقت ‌فرسایی به سر می‌برند. این تلاش دربردارنده رشد و هماهنگی با تغییرات بازار، بهسازی كیفیت محصولات و حفظ تعادل و توازن است تحقق این ساعی سازمان بستگی به استعداد و انرژی و عملكرد كاركنان دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یك مزیت رقابتی منحصر به فرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاكید شود. بنابراین ساز و كاری كه می‌توان به وسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از آن به عنوان یك سرمایه بی‌پایان و پایدار در جهت بهره ‌وری و پویایی سازمان بهره گرفت آموزش به منظور توسعه نیروی انسانی است. یكی از عوامل كارایی و اثربخشی هر سازمان توسعه و ارتقای سطح علمی- منابع انسانی آن سازمان است در حالیكه دقت در روند انتخاب و گزینش و استخدام می‌تواند به داشتن بهترین كاركنان و نیروی انسانی برای پیشبرد اهداف سازمان اطمینان بخشد اما رشد دانش و مهارت كاركنان و در نتیجه ایجاد تغییر و تحول در انجام وظایف كمك بسیار موثرتر و كاراتر به بهبود بهره ‌وری در سازمان می‌كند. بهره ‌وری مفهومی است جامع و كلی كه افزایش آن به عنوان یك ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان‌ها كه هدفی اساسی برای همه كشورهای جهان محسوب می‌شود همواره مدنظر دست‌اندركاران سیاست و اقتصاد و دولتمردان بوده و می‌باشد .

یكی از راهكارهای مهم توسعه نیروی انسانی برنامه ‌ریزی استراتژیك و تغییر در نگرش و كیفیت زندگی شغلی كاركنان است كه نهایتاً منجر به بهره ‌وری می‌شود.

توسعه منابع انسانی زمانی اهمیت ویژه می‌یابد كه در سازمان‌های ستادی وسیعی چون: وزارتخانه یا منطقه آموزشی یا دانشگاهی مستقر شود در این دسته از سازمان‌های ستادی وظیفه توسعه منابع انسانی با توجه به حوزه عمل آن‌گاه در یك واحد مستقل به نام مدیریت توسعه منابع انسانی و گاه تحت پوشش معاونت طرح و برنامه قرار می‌گیرد بنابراین آموزش یا توسعه زیر مجموعه یك نظام گسترده‌تر به نام مدیریت منابع انسانی است.

توسعه منابع انسانی به آموزش و توسعه فعالیت‌های انسانی در سازمان‌های مرتبط است و كمك می‌كند تا شرایط فرهنگی خاصی ایجاد شود كه در آن كاركنان به پتانسیل بالقوه برای بهره‌مند شدن از افراد و سازمان دست یابد در این حالت توسعه منابع انسانی خود را به صورت خیلی نزدیك با بهره ‌وری و توسعه سازمان در یك راستا و هماهنگ می‌بیند.

اهداف توسعه منابع انسانی:

به طور كلی توسعه منابع انسانی باید به دنبال ایجاد هدفهای زیر باشد

1- ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطلاعات و دانش كاركنان2- ارتقای قابلیت‌ها و توانایی‌های كاركنان و سازمان‌ها -3 ارتقای سطح آگاهی اجتماعی كاركنان سازمان‌ها -4 توسعه مهارت و توانایی‌های انجام كار -5 به روز كردن اطلاعات كاركنان و بهبود عملكرد آن‌ها-6 ترفیع شغلی و آماده‌سازی برای ترفیع شغل كاركنان-7 آشنا كردن كاركنان جدید با هدفهای سازمان و آشنا كردن كاركنان قبلی با هدفهای جدید سازمان 8- رشد شخصیت و ارزش‌ها و حل مشكلات و مسایل و اختلافات كاركنان و رسیدن به اهداف تدوین شده سازمان

امروز توسعه منابع انسانی تنها با آموزش‌های تخصصی و فنی حاصل نمی‌شود بلكه باید از طریق نظام آموزشی جامع به پرورش كاركنان سازمان پرداخت. یعنی كاركنان سازمان در ابعاد مختلف پرورش دهد تا به آن كارایی مورد نظر دست یابند.

 

فصل اول :

تعریف حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع. در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:

• شناسایی: تشخیص كمیت و كیفیت منابع انسانی و تهیه آمار مناسب.

• ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی منابع انسانی.

• گزارشگری: تنظیم و ارائه گزارش‌های مالی مناسب در مورد منابع انسانی.

درباره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران،در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است. در سالهای اخیر تحولا‌ت بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهایی نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده و نقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثربخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است. روند تحولا‌ت در اقتصاد دانش‌محور موجب رشد فزاینده پدیده‌های جهانی شدن و جامعه اطلا‌عاتی شده است و در راستای این تحولا‌ت، الگوی مدیریت تغییر یافته و توجه به رویکرد مشتری‌ مداری، توان‌ ا‌فزایی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری، الزام ‌آور شده است.

تاثیر این تحولا‌ت در سازمانها به صورت انهدام سازمانهای سنتی و تشکیلا‌ت استخدامی مشاهده می‌شود. روند کلی حرکت از سا زمانهای کارمندی و مبتنی بر استخدام انبوه، به سمت سا زمانهای شبکه‌ای، نیاز به بازنگری در شیوه‌های مدیریتی را دیکته می‌کند.

سرمایه‌های انسانی در سازمانهای دانش‌محور1، نقش و اهمیت ویژه‌ای یافته و مدیریت سرمایه‌های انسانی و دانشگران2 در سازمانهای امروزی، به رمز موفقیت تبدیل شده است.

قدرت واقعی رئیس رو به زوال رفته است. متمرکز شدن قدرت در بالا‌، در دست کسی که دانایی و منابع لا‌زم را برای کنترل و هدایت کل سازمان دارد، می‌تواند شیوه مناسبی برای اداره سازمانهای بی‌تحرک و بوروکراتیک و یا اداره امور جاری و تکراری باشد؛ اما بدون شک این شیوه مدیریت در زمانه تغییرات پرشتاب، آشوب‌گونه و پیش‌بینی‌ناپذیر جوابگو نیست. اداره سازمانهای امروز، کارکنان مسئولیت ‌پذیررا می‌طلبد که قادر به تصمیم گیری هستند تا رضایت مشتری را بدون وقفه فراهم آورند.

در این راستا در سازمانهای امروز سود تعریف جدیدی دارد. سود عبارت است از مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتن مدیر از سوی مشتریانی که خدمات خوبی از سوی کارکنان توانمند و مسئولیت‌پذیر دریافت می‌کنند. در این سازمانها مدیران در نقش مربی یا مرشد به توان‌افزایی کارکنان خود می‌پردازند. این کارکنانِ توانمند هستند که با دلسوزیها و ارائه خدمات بیش از انتظار به مشتریان، آنان را به طرفداران پروپا قرص سازمان تبد یل می‌کنند.

ازاینروست که تعریف کیفیت نیز در قالبی جدید ارائه می‌شود. کیفیت یعنی رضایت مشتری. سازمانی با کیفیت‌تر است که مشتریان راضی تری داشته باشد. کارکنان هر سازمان مشتریان داخلی آن تلقی می‌شوند. رضایت مشتریان خارجی در گرو مشتریان داخلی است. بنابراین برخلا‌ف قرن گذشته که ارزشمندترین داراییهایی یک سازمان ابزار تولید بود، امروزه کارکنان کارامد و دانشگران، سرمایه‌های سازمان تلقی می‌شوند. البته این سرمایه‌ها شمشیر دولبه هستند. چنانچه بدرستی مدیریت نشوند، به قول مایکل دل، می‌توانند به بزرگترین تهدید برای سازمان بدل شوند.

براساس دیدگاه مبتنی بر هوشمندی3 در مدیریت سرمایه‌های انسانی، کار اصلی مدیران در هر سطحی از مدیریت که باشند «توسعه هوشمندی کارکنان» است. در این رابطه مدیر باید پیوسته درصدد شناسایی هوشمندیها در کارکنانش باشد و تلا‌ش کند تا آنان را برکارهایی بگمارد که در مسیر هوشمندی هایشان باشد، تا این هوشمندیها به توانمندی تبدیل شود؛ «هرکسی را بهرکاری ساختند!»  بنابراین کار مدیر صرف‌نظر از بزرگی یا کوچکی حیطه مدیریتش،  این است که هوشمندی و استعداد همکارانش را تشخیص دهد و فرد مناسب را برای کار مناسب انتخاب کند و با تشکیل تیمهای کاری متشکل از هوشمندیهای مکمل بهره‌ وری، سازمان یا بخش تحت مدیریتش را بهبود دهد. در این مسیر مدیر باید بداند که انسانها دارای چهار بعد جسم، قلب، مغز و روح هستند و توجه به همه این ابعاد است که انگیزه کار را در کارکنان تقویت می‌کند تا همه توان و هوشمندی خود را در سازمان به‌کار گیرند.

روند تحولا‌ت حسابداری ، چهار مرحله «حسابداری سیاهه‌نویسی» ، «حسابداری مالی» ، «حسابداری مدیریت» و «حسابداری اجتماعی- اقتصادی» را دربرمی‌گیرد که حسابداری کمابیش سه مرحله اول را طی کرده است و چا لش آینده حسابداران، پیاده ‌سازی مرحله چهارم حسابداری است که «حسابداری منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه(روانشناسی و علوم تربیتی)

يکشنبه 6 اسفند 1396
4:32
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل46 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه

دارای منابع کامل

دارای رفرنس دهی استاندارد

تعداد صفحات :25

فرمت: docx

2-1-  طرحواره های ناسازگار اولیه

2-1-1 مفهوم طرحواره

واژه طرحواره در اصل ریشه یونانی کلمه Scheen به معنای "داشتن" و یا شکل گرفتن" است. آرون بک معتقد است که طرحواره ها نقش اصلی در ارتباط با موضوعات تکراری در تداعی آزاد، تصورات و رویاها، ایفا می کنند. او معتقد بود که طرحواره ها ممکن است عملا مدت ها غیر فعال باشند اما بعدا تقویت یا خاموش شوند که نتیجه تغییرات در نوع داده های دریافتی از محیط است(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

بعدها نظریه پردازان دیگر، مفهوم اصلی طرحواره را توسعه دادند. برای مثال سگال (1988)نوشت که طرحواره ها شامل " عناصری سازمان یافته از واکنش ها و تجارب گذشته هستند که پیکره ای پیوسته و پایدار از اطلاعات قابل هدایت برای ادراک و تصدیق های بعدی را شکل می دهند". یانگ (1990) زمانی کاربرد روش متمرکز بر طرحواره در اختلالات شخصیتی را معرفی کرد، این مفهوم را گسترش داد. یانگ اظهار کرد که اگر چه بک و همکارانش (1979) به اهمیت طرحواره ها در درمان اشاره کردند، اما راهکارهای درمانی خاص بسیار اندکی را برای پروتکل های درمانی خود تا به امروز ارائه کرده اند. به همین دلیل یانگ مدل بک از طرحواره را توسعه داد و معتقد به یک نظریه چهار سطحی بود که شامل 1) طرحواره های ناسازگار اولیه2) نگهداری طرحواره 3) اجتناب از طرحواره 4) جبران طرحواره می شد(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

اگر چه طرحواره درمانی متمرکز بر روی زوج ها و خانواده ها شامل توجه به طرحواره های شخصی خود افراد می شود، اما تاکید بیشتر روی سیستم رابطه ای و طرحواره هایی است که به طور ویژه، حول شخص در رابطه گسترش می یابند. همچنین طرحواره درمانی از خانواده اصلی و تجارب اولیه افراد با اعضاء خانواده استفاده می کند(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

2-3-1.  افکار و طرحواره های خودکار

افکار خودکار، شکل کلیدی دیگری از شناخت در نظریه شناختی-رفتاری است که گاهی اوقات با طرحواره درهم می آمیزد، بویژه به این دلیل که تا اندازه ای همپوشی بین هر دو وجود دارد. افکار خودکار اولین بار توسط بک (1976) به عنوان شناخت های همزمانی تعریف شدند که به سبکی سریع اتفاق می افتند وغالبا آگاهانه و به سهولت قابل دسترسی هستند. بنابراین افکار خودکار آگاهانه، مسیری برای کشف باورها و طرحواره های زیربنایی شخص فراهم می کنند(داتیلیو و بیرشک، 1385).

اپستین (1988) به طرحواره شخصی به عنوان "فرضیات برجسته و نسبتا پایداری که شخص راجع به چگونگی عملکرد دنیا خود و جایگاه خود در آن دارد" اشاره می کند. این فرضیات راجع به ویژگی ها و فرایندهایی است که معمولا اتفاق می افتند و به عملکرد انطباقی با سازماندهی تجارب شخصی در درون الگوهای با معنی کمک می کنند و پیچیدگی محیط را کاهش می دهند. با محدودیت انتخابی و راهنمایی و سازماندهی اطلاعات که فرد در اختیار دارد، طرحواره او تفکر مناسب و امکان عمل را امکان پذیر می کند(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir